NIK: MRiRW i KOWR skutecznie promowały polską żywność

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-02-2022,13:30 Aktualizacja: 04-02-2022,13:43
A A A

Działania ministerstwa rolnictwa i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na rzecz promowania polskiej żywności za granicą były skuteczne - oceniła NIK w raporcie. W latach 2017-2020 eksport artykułów rolno-spożywczych wzrósł o ponad 6 mld euro.

Izba jednocześnie zwraca uwagę, że precyzyjna ocena skuteczności podejmowanych działań promocyjnych nie była możliwa, ponieważ ministerstwo nie określiło mierników realizacji celów w tym obszarze.

VAT na żywność, tarcza antyinflacyjna, ceny żywności, Krzysztof Łuczak

Żywność dalej drożeje. Niższy VAT tego nie zmieni

Jeśli ktoś miał nadzieję, że koniec roku przyniesie wytchnienie w marszu w górę cen produktów rolnych i żywności, będzie zawiedziony. Drożyzna ma się dobrze i jej końca na razie nie widać. Zdaniem konsumentów nie zmieni tego...

NIK wskazała, że w ostatnich latach polskie produkty rolno-spożywcze stają się coraz bardziej popularne na rynkach zagranicznych. W 2019 r. Polska była 15. największym eksporterem produktów rolno-spożywczych na świecie i odpowiadała za ponad 2 proc. światowego oraz niemal 6 proc. unijnego eksportu produktów rolnych. Do wzrostu eksportu i konsumpcji naszych artykułów rolno-spożywczych za granicą przyczyniają się przede wszystkim skuteczne działania informacyjno-promocyjne.

Obszar promocji produktów rolno-spożywczych został już dwukrotnie skontrolowany przez NIK - w latach 2009 i 2016. W obu przypadkach Izba pozytywnie oceniła działania skontrolowanych podmiotów. Ostatnia kontrola obejmująca lata 2018-2021 koncentrowała się głównie na skuteczności działań realizowanych przez ministra rolnictwa oraz dyrektora generalnego KOWR.

Działania tych instytucji dotyczyły przede wszystkim organizacji zagranicznych wystaw i targów, na których promowano rodzimą żywność wysokiej jakości pod hasłem "Polska Smakuje". MRiRW i KOWR aranżowały ponadto misje gospodarcze i handlowe, misje przyjazdowe zagranicznych importerów do Polski, rozmowy biznesowe B2B, wizyty studyjne i seminaria, a także zajmowały się publikacją materiałów promocyjnych. W ocenie NIK działania na rzecz promowania polskiej żywności za granicą były skuteczne.

ceny żywności, produkcja żywności, Andrzej Gantner, Polska Federacja Producentów Żywności

Czeka nas fala upadłości producentów żywności

Wysokie ceny prądu i gazu, podwyżki cen surowców i obniżka VAT - te wyzwania spędzają sen z powiek wielu producentów żywności. Firmy alarmują, że nie będą w stanie pokryć bardzo gwałtownie rosnących kosztów wzrostem cen...

Według danych GUS, w latach 2017-2020 wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych wzrosła o 6,2 mld euro, czyli o ponad 22 proc. Mimo wystąpienia pandemii w 2020 r. ich sprzedaż za granicę osiągnęła rekordowy poziom 34 mld euro. To 2,2 mld euro więcej niż rok wcześniej, a od 2004 r. wartość wywozu wzrosła ponad 6-krotnie.

Produkty rolno-spożywcze były sprzedawane przede wszystkim do krajów UE. Wartość wysyłek na te rynki przekroczyła 27 mld euro (+5 proc.). Głównym naszym partnerem handlowym były Niemcy (1/4 wartości eksportu), Wielka Brytania, Holandia, Francja, Włochy i Czechy. Do krajów trzecich w 2020 r. wysłano artykuły o wartości 6,8 mld euro (+17 proc.).

"Zbadane wydatki na promocję polskiej żywności za granicą dokonane zostały w sposób celowy i gospodarny, zgodnie z przeznaczeniem oraz z przepisami prawa. W latach 2018-2021 (do 30 września) łączne wydatki związane z działaniami promującymi polską żywność za granicą wyniosły prawie 117,3 mln zł, z czego środki publiczne stanowiły ok. 87,8 mln zł, a środki prywatne niecałe 29,5 mln zł" - poinformował NIK.

Izba negatywnie oceniła jednak fakt, że KOWR nie opracował wieloletniego planu zagranicznych działań promocyjno-informacyjnych. Jego brak mógł negatywnie wpłynąć na ciągłość i spójność działań wspierających rozwój wymiany handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą. Należy podkreślić, że jeszcze przed zakończeniem kontroli Dyrektor Generalny KOWR przekazał do zatwierdzenia ministrowi rolnictwa ramowy plan działań promocyjno-informacyjnych do 2024 r.

Zdaniem Izby, ze względu na brak określenie w przez ministerstwo rolnictwa mierników oraz badań ex post, pełna ocena realizacji celów określonych w Strategii nie była możliwa. Resort odpowiadając na ten zarzut stwierdził, że ich określenie "jest dużym wyzwaniem". MRiRW prowadzi analizę, która ma wykazać, czy takie mierniki mogą zostać zdefiniowane i czy jest to działanie zasadne.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu