Orlen chce przejąć zakład Grupy Azoty Puławy. Procedura ruszyła

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Piotr Nowak PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
06-06-2023,16:20 Aktualizacja: 06-06-2023,16:25
A A A

Do końca roku chciałbym przeprowadzić proces akwizycji Grupy Azoty Puławy - ogłosił we wtorek w Puławach prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Dodał, że na połączeniu nie ucierpią pracownicy.

Zarząd Grupy Azoty poinformował, że "6 czerwca 2023 roku podpisany został dokument o zachowaniu poufności oraz trybie udostępniania informacji pomiędzy GA Puławy, PKN ORLEN S.A. i Grupą Azoty S.A. w związku z zamiarem rozpoczęcia rozmów dotyczących potencjalnej akwizycji przez PKN ORLEN S.A". Transakcja poprzedzona zostanie badaniem due diligence.

Wskazano, że dokument reguluje zasady przekazywania informacji w ramach procesu due diligence GA Puławy. Nie stanowi on zobowiązania żadnej ze stron do przeprowadzenia transakcji - zakomunikowała spółka.

grupa azoty, wyniki, strata, nawozy

Grupa Azoty na ogromnym minusie. Rolnicy kupili znacznie mniej nawozów

W I kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 895 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 401 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 10,3 proc. – podał...

Powrót do dawnej koncepcji

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podczas wtorkowej konferencji prasowej na terenie Grupy Azoty Puławy przypomniał, że pomysł konsolidacji polskich zakładów nawozowych pojawił się w latach 90. Stwierdził, że Orlen ma doświadczenie w zakresie przejmowania firm, bo w 2010 r. przejmował Anwil, który był firmą "praktycznie bankrutującą".

"Dziś firma Anwil bardzo dobrze funkcjonuje, działa, inwestujemy, ale również jest tam rozwijana bardzo mocno petrochemia” – powiedział.

Zauważył, że wówczas "była propozycja z Puław o koncentracji Puław i Anwilu".

"Rozmowy nie przyniosły żadnego efektu. Do tych połączeń po prostu nie doszło" – przypomniał.

"Dziś wracamy do tej koncepcji. Mamy szasnę dokonać koncentracji, połączenia przez Grupę Orlen. Dlatego podpisaliśmy list intencyjny rozpoczynający etap badań w zakresie akwizycji Grupy Azoty Puławy" – powiedział.

"Przystępujemy dziś do badania. Sądzę, że te badania pokażą, że idziemy w dobrym kierunku. Chciałbym, żeby ten proces przeprowadzić do końca roku, ponieważ trzeba szybko reagować, doprowadzać do stabilności, trzeba mieć spójną i lepszą ofertę sprzedaży" – stwierdził Obajtek.

Nawozom potrzebna stabilizacja

Mówiąc o zaletach połączenia, wymienił: synergie technologiczne, operacyjne, w zakresie badań, rozwoju i inwestycji, bilansowanie surowców wewnątrz grupy, wspólną politykę sprzedaży i sieć dystrybucji, wspólne zarządzanie magazynami.

grupa azoty, puławy, produkcja nawozów, saletra, rsm, mocznik

Saletra, RSM, mocznik – w Puławach znacznie zwiększają produkcję nawozów

Od początku czerwca wzrośnie w spółce o ponad 100 proc. - w stosunku do stanu obecnego - produkcja saletry amonowej (PULAN®), roztworu saletrzano mocznikowego (RSM®) i mocznika z przeznaczeniem na płynne...

Zauważył, że dziś sytuacja w Europie i na świecie bardzo mocno dotyka producentów nawozów i jest spowodowana niestabilnością cen gazu i zalewem tanich nawozów z Rosji. "Poprzez procesy konsolidacji liczymy na synergie, które dadzą nam możliwości stabilności w cenach, w procesie produkcyjnym i w całym procesie zarządzania łańcuchem od węglowodorów po produkt końcowy, zarządzania rynkiem, obniżania kosztów naszych produktów" – powiedział szef Orlenu, dodając, że "musimy konsolidować się, żeby utrzymać rynek i stabilizować produkcję rolną".

Podkreślił, że trzeba dokonywać konsolidacji poszczególnych branż.

"Zrobiliśmy to w sektorze ropy i gazu. Przez to połączenie dziś możemy stabilizować sytuację na rynku. Dziś mamy zdecydowanie silniejszą pozycję, możemy bardzo mocno reagować" – stwierdził. "Dziś jesteśmy krajem, gdzie jest jedna z najniższych cen, jeżeli chodzi o paliwa. Tylko dlatego, że dokonaliśmy fuzji, połączeń. Jesteśmy grupą zintegrowaną, zdecydowanie mocniejszą i silniejszą, by reagować" – powiedział.

"Również w sektorze nawozowym potrzebna jest stabilizacja. Jesteśmy naturalnym integratorem tej stabilizacji" – powiedział.

Przejęcie przed końcem roku

Zauważył, że Orlen ma 20 lat doświadczenia na rynku nawozowym. Zastrzegł, że zależy mu na rozwoju Grupy Azoty Puławy.

"Wszelkie fuzje, które do tej pory dokonał Orlen dokonały się poprzez spokój społeczny, dialog z pracownikami. Tak samo planujemy tę fuzję przeprowadzić. Na zasadzie spokoju społecznego i dialogu. Zależy nam na utrzymaniu kompetencji, na rozwoju tej firmy, mamy środki finansowe, zdecydowanie większe możliwości, by stabilizować sytuację, jeżeli chodzi o nawozy" – powiedział.

Odpowiadając na pytania mediów poinformował, że proces przejmowania Grupy Azoty Puławy chciałby zakończyć przed końcem roku.

"Mam na myśli całe przejęcie. Oczywiście zobaczę co pokaże badanie" – podkreślił, dodając, że w tym czasie będą prowadzone prace nad modelem związanym z produkcją nawozów, nad synergiami, planami inwestycyjnymi.

"Nie będziemy czekać na przejęcie, ale zaczniemy od razu prace w tym zakresie wspólnie z zarządem Puław i Azotów" – stwierdził.

Obajtek zapytany, czy miejsca pracy w Grupie Azoty Puławy będą zachowane odpowiedział twierdząco.

"W żadnym procesie nie podchodzimy do kwestii redukcji. Tu jest kapitał ludzki, bardzo duże doświadczenie, pewna historia i to nie jest firma bez przyszłości" – powiedział, dodając, że Grupa Azoty Puławy ma wiele projektów inwestycyjnych, do których potrzebna jest jej zdolność finansowa, której nie posiada.

produkcja bioetanolu, słoma zbóż, Grupa Orlen, Orlen Południe

Orlen kupi słomę zbóż od rolników. Posłuży do produkcji bioetanolu

Grupa Orlen kupi od polskich rolników słomę zbóż, która będzie wykorzystywana do produkcji bioetanolu drugiej generacji. Powstający w Jedliczu, w zakładzie spółki zależnej Orlen Południe, kompleks produkcyjny będzie...

Zainteresowanie dowodzi wartości

Prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc podczas konferencji stwierdził, że zainteresowanie Grupą Azoty Puławy dowodzi jej wartości.

"Jesteśmy na początku procesu, który w dniu dzisiejszym został rozpoczęty podpisaniem umowy o zachowaniu poufności. Jesteśmy przed badaniem due diligence i przed procesem negocjacji. Jest zarysowany pewien horyzont czasowy, w którym będziemy ten proces realizować" – powiedział.

"Orlen to silny partner biznesowy. Partner, z którym mamy wiele relacji biznesowych od wielu lat, partner sprawdzony. Współpracujemy z powodzeniem na wielu rynkach, wzajemnie od siebie sprzedając i kupując różne produkty" - podkreślił Hinc.

Zaznaczył, że transformacja energetyczna musi dokonać się we wszystkich przedsiębiorstwach produkujących chemię na terenie UE.

"Grupa Azoty chce produkować nadal w Polsce na terenie UE, by móc prowadzić procesy produkcyjnie efektywnie, by móc oferować produkty konkurencyjne, innowacyjne, musi się transformować" - wskazał Hinc, dodając, że chodzi nie tylko o transformację energetyczną, ale także produktową i transformację organizacyjną.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie