Grupa Azoty na ogromnym minusie. Rolnicy kupili znacznie mniej nawozów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
23-05-2023,9:30 Aktualizacja: 23-05-2023,9:33
A A A

W I kwartale 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 895 mln zł, wynik EBITDA na poziomie minus 401 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 10,3 proc. – podał państwowy chemiczny gigant. Rząd szuka rozwiązania problemu, który dotknął firmę.

W pierwszym kwartale 2023 roku Grupa osiągnęła przychody sięgające ponad 3 mld 895 mln zł. W raportowanym okresie strata netto wyniosła 555,3 mln zł (w zeszłym roku było ponad 880 mln zysku). Oznacza to, że przychody były niższe o 42,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r.

„W I kwartale 2023 roku obserwowano dalsze zakłócenia równowagi popytowo-podażowej na rynku europejskim, spowodowane m.in. agresją Rosji na Ukrainę, wysokimi cenami nośników energii oraz bezcłowym importem nawozów i tworzyw spoza Unii Europejskiej, produkowanych z użyciem tańszych surowców. Konsekwencją sytuacji w otoczeniu makroekonomicznym był ograniczony popyt na produkty Grupy i związane z tym niższe wolumeny sprzedaży oraz spadające ceny produktów. Zawirowania rynkowe spowodowały również zaburzenie wzorców zakupowych odbiorców końcowych, typowych dla I kwartału w latach ubiegłych” – czytamy w komunikacie Grupy.

grupa azoty, produkcja, nawozy, raport

Grupa Azoty w kwietniu ograniczyła produkcję nawozów

Grupa Azoty poinformowała w piątek we wstępnym raporcie za kwiecień br., że ograniczyła produkcję w kluczowych segmentach w porównaniu do kwietnia 2022 r. Produkcja kaprolaktamu w Puławach spadła do zerowego poziomu. W Grupie Azoty...

Działania wyprzedzające

Jak w nim zaznaczono, pozytywnie na wyniki pierwszego kwartału wpłynęły przyznane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz spółek Grupy Azoty środki finansowe w łącznej wysokości 234 mln zł w ramach wsparcia dla sektorów energochłonnych, związanego z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku.

Firma przekonuje, że aktywnie reaguje na wyzwania otoczenia rynkowego, m.in. dostosowując wielkość produkcji do bieżącej sytuacji podażowo-popytowej na rynku europejskim. I że podejmuje działania zmierzające do zapewnienia wzrostu rentowności operacyjnej, nie wyklucza jednak możliwości przekroczenia dopuszczalnego poziomu wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec pierwszego półrocza 2023 roku. W przypadku uprawdopodobnienia się ww. scenariusza, ma podjąć stosowne działania wyprzedzające.

Grupa Azoty, Tomasz Hinc, produkcja nawozów

Grupa Azoty ujawnia dochody i zyski za 2022 rok

W 2022 roku Grupa Azoty osiągnęła ponad 583 mln zł zysku netto przy przychodach przekraczających 24,6 mld zł - wynika ze skonsolidowanego raportu rocznego grupy. Tomasz Hinc, prezes zarządu GA podkreślił w liście do inwestorów, że 2022 rok...

Rozmowy z Orlenem

- Pierwszy kwartał 2023 roku to okres niższych wyników Grupy Azoty i ujemnych marż we wszystkich kluczowych segmentach biznesowych, co było konsekwencją kumulacji szeregu negatywnych zjawisk. Do najistotniejszych należały nadpodaż produktów i spadek konkurencyjności, z którymi zmaga się cały przemysł chemiczny na Starym Kontynencie. W dużej mierze jest to efekt m.in. importu nawozów i tworzyw spoza UE, gdzie producenci produkują z użyciem tańszych surowców i nie ponoszą kosztów polityki klimatycznej na poziomie takim, jak ma to miejsce w przypadku wytwórców na terenie Unii Europejskiej. Znajduje to oczywiście odzwierciedlenie w cenach poszczególnych produktów. Dodatkowym wyzwaniem w Segmencie Agro jest decyzja Rady UE o czasowym zawieszeniu ceł na mocznik i amoniak. Spółka spodziewa się poprawy sytuacji rynkowej od III kwartału bieżącego roku. Aktualnie prowadzimy rozmowy z PKN Orlen na temat nowej umowy na dostawy gazu, obecna obowiązuje do końca września. Pomimo wymagającej sytuacji rynkowej, zgodnie z harmonogramem przebiegają ostatnie prace na Polimerach Police, dzięki czemu zakładamy, że inwestycja zostanie uruchomiona w czerwcu br., co istotnie wzmocni nasz biznes. Równolegle kontynuujemy działania w obszarze dalszej dywersyfikacji źródeł energii – powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Marek Wadowski.

Nawozy ostro w dół

Jeśli chodzi o Segment Agro spółki, w I kwartale „z uwagi na niską aktywność zakupową odbiorców” nastąpił spadek sprzedaży nawozów.

„Ponadto negatywnie na sytuację podażowo – popytową wpłynął import – głównie mocznika - zarówno z UE, jak i spoza UE, co było efektem między innymi decyzji Rady Unii Europejskiej z 16 grudnia 2022, zawieszającej czasowo cła na mocznik i amoniak. W przypadku nawozów wieloskładnikowych odnotowano r/r wzrost cen kluczowych surowców (fosforyty, sól potasowa), co miało przełożenie na wzrost cen tych nawozów i w efekcie w powiązaniu z obniżonym popytem wpłynęło na ograniczenie ich produkcji i sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku” – podaje Grupa.

Ponadto dodaje, że spadek cen r/r kluczowego surowca do produkcji nawozów azotowych, tj. gazu ziemnego, nie zrekompensował spadku cen produktów i niższych wolumenów sprzedaży.

budowa, pozwolenie na budowę, projekt, nawozy, pożyczki

Będą pożyczki na zakup nawozów. Silosy i budynki gospodarskie bez pozwoleń

Pożyczki na zakup środków do produkcji rolnej oraz zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę silosów i magazynów na produkty sypkie przewiduje projekt nowelizacji zamieszczony w środę w wykazie prac...

„Grupa na bieżąco dostosowywała produkcję nawozów do bieżącej sytuacji popytowo – podażowej i podobnie jak większość europejskich producentów nawozów, istotnie ograniczyła ich produkcję. Wypracowana w I kwartale 2023 roku marża EBITDA segmentu Agro ukształtowała się na poziomie minus 5,9 proc.” – zaznacza koncern.

Rząd szuka rozwiązania

Jak przekazała „Puls Biznesu” złą sytuację w chemicznym gigancie dostrzega główny akcjonariusz Grupy Azoty, czyli Skarb Państwa.

„Jak wynika z naszych informacji, co najmniej od kilku tygodni nad tym, jak podźwignąć chemiczny koncern, zastanawia się Ministerstwo Aktywów Państwowych” – przekazał „PB”.

- Rząd przygotowuje rozwiązanie, które umożliwi dalszą działalność Grupy Azoty – potwierdził ostatnio wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Poleć
Udostępnij