Dyplomaci promują polski sektor rolno-spożywczy na Białorusi

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Zacharuk | zacharuk@agropolska.pl
10-11-2015,17:30 Aktualizacja: 10-11-2015,17:36
A A A

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz ambasada RP w Mińsku biorą czynny udział w promowaniu polskich produktów na Białorusi. Stawką są lukratywne umowy warte dziesiątki milionów euro.

Pogłębianiu kontaktów handlowych sprzyja ocieplenie stosunków na linii Białoruś-Unia Europejska. Wspólnota znosi kolejna sankcje, a Mińsk otwiera się na Zachód. Zacieśnianie współpracy gospodarczej ma również związek z obowiązującym rosyjskim embargiem.

eksport,opolskie,biznes,żywność,handel,Opolszczyzna,agrobiznes

Oto najbardziej obiecujące kierunki dla eksporterów z Opolszczyzny

Unia Europejska, Bliski, Środkowy i Daleki Wschód oraz Afryka - eksporterzy z województwa opolskiego właśnie te rynki uznają za najbardziej perspektywiczne dla swojej działalności. Jednocześnie są świadomi zagrożeń związanych z...
Producenci żywności z UE nie mogą eksportować swoich produktów do Rosji, podczas gdy Białorusini wysyłają do sąsiadów co miesiąc dziesiątki tysiące ton produktów.

Od 10 do 13 listopada w Mińsku i Mohylewie gości wiceminister spraw zagranicznych Konrad Pawlik, którego  zadaniem jest wsparcie polskich producentów rolnych i firm przemysłu rolno-spożywczego w zakresie możliwości nawiązania współpracy z partnerami białoruskimi.

Wizyta w stolicy Białorusi odbywa się w trakcie trwających w tym czasie Międzynarodowych Targów PRODEXPO 2015. Jest to najważniejsza impreza wystawiennicza na Białorusi z punktu widzenia polskich producentów artykułów rolno-spożywczych.

W targach wezmą udział wystawcy z Polski, Litwy, Niemiec, Włoch, Łotwy, Litwy, Tadżykistanu i Rosji.  Po raz pierwszy swoją produkcję zaprezentują także firmy z Grecji, Indii i Turkmenistanu. Na PRODEXPO obecne będą firmy specjalizujące się w produkcji i eksporcie produktów spożywczych (pieczywo, mięso, mleko, produkty mleczne, owoce i warzywa). Impreza to ważne miejsce spotkań przedstawicieli branży spożywczej, w tym sieci handlowych z całego regionu.

Z inicjatywy Ambasady RP w Mińsku w czasie PRODEXPO 2015 funkcjonuje stoisko promocyjne "Jesień w polskich sadach i ogrodach", na które składają się zebrane w naszych sadach i ogrodach owoce i warzywa.

Moskwa chce ukrócić reeksport. Towary z Białorusi pod kontrolą

Rosja wprowadziła kontrolę wwozu warzyw i owoców z Białorusi - poinformowały "Wiedomosti", powołując się na rzecznika rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor), Aleksieja...
W organizację stoiska zaangażowane są polskie grupy producenckie Wilga Fruit i Grupa Agro Konary. Ponadto, odbędzie się seminarium nt. polsko-białoruskiej współpracy w sektorze rolno-spożywczym, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji owoców i warzyw.  Planowana jest także promocja anglojęzycznego wydania książki Elizy Morawskiej "About Polish Apples" - informuje polska ambasada.

W Mohylewie odbędzie się Polsko-Białoruskie Forum Regionalne z udziałem zainteresowanych podmiotów z Polski i Białorusi. Spotkanie obejmować będzie możliwość prezentacji oferty polskich producentów oraz odbycia przez uczestników rozmów z partnerami białoruskimi w formacie B2B.

Polska delegacja składa z przedstawicieli administracji centralnej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), przedstawicieli szczebla regionalnego (zarząd województwa kujawsko-pomorskiego, Lubelski Klub Biznesu) oraz ponad dwudziestu polskich przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego. Polskiej delegacji przewodniczy wiceminister Konrad Pawlik.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie