Coraz więcej gospodarstw nastawia się na kukurydzę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Bank BGŻ BNP Paribas, (em) | redakcja@agropolska.pl
12-12-2017,15:10 Aktualizacja: 12-12-2017,15:25
A A A

Według raportu GUS "Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r." w latach 2013-2016 spadła w Polsce liczba gospodarstw uprawiających zboża, zaś wzrosła nastawionych na kukurydzę.

Liczba tych pierwszych stopniała o 50,3 tys. (4,5 proc.) do 1064,9 tys. i stanowiła ponad 89 proc. ogółu gospodarstw, które zajmowały się uprawą ziemiopłodów. Warto dodać, że więcej (o 2,8 tys.) jest gospodarstw o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 50 ha - ich liczba sięgnęła 31,1 tys. - donoszą analitycy Banku BGŻ BNP Paribas.

kukurydza, ściernisko

Szkodniki kukurydzy w 2017 roku

Plantacje kukurydzy praktycznie od siewów aż do zbioru atakowane były przez szkodniki, spośród których największe zagrożenie kolejny już rok stanowiła omacnica prosowianka. Po raz pierwszy szkody wyrządzały wije. Czy z...

Jednocześnie wzrosła, choć nieznacznie, średnia powierzchnia zasiewów zbóż ogółem w jednym gospodarstwie zbożowym - z 6,71 ha w 2013 r. do 6,95 ha w 2016 r. W przypadku gospodarstw największych (powyżej 50 ha) średnia powierzchnia wyniosła 76,4 ha.

Z kolei liczba gospodarstw uprawiających kukurydzę na ziarno zwiększyła się o 6 tys. (6,5 proc.) do 98,9 tys. Jeszcze większe zmiany nastąpiły w odniesieniu do kukurydzy na zielonkę. W związku z rozwojem towarowej produkcji mleka w Polsce w 2016 r. mieliśmy 137,5 tys. gospodarstw zajmujących się tą uprawą, czyli o 8,9 tys. (prawie 7 proc.) więcej niż w 2013 r.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów