Ziemniaki obrodziły nie tylko w Polsce

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
21-12-2020,13:05 Aktualizacja: 21-12-2020,13:39
A A A
W 2020 r. ziemniaki obrodziły nie tylko w Polsce, ale również u największych producentów w Europie zachodniej, co negatywnie oddziałuje na ich ceny - wynika z analizy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki - PIB zawartej w publikacji „Rynek ziemniaka”, która ukazała się w grudniu. 
 
Instytutu podaje, że w Polsce w 2020 r. powierzchnia uprawy ziemniaków, według szacunków IHAR-PIB i IERiGŻ-PIB wyniosła ok. 328 tys. ha i była większa niż w 2019 r. o ok. 6%. Średnie plony szacuje się na 27 t/ha, wobec 21,4 t/ha niż rok wcześniej i 23,4 t/ha średnio w latach 2011-2015. Zbiory wyniosły ok. 8,87 mln t i były o 2,27 mln t większe (o 25,6%) niż w 2019 r. i o 0,93 mln t powyżej średnich zbiorów z lat 2011-2015. 
 
gardena, utp w bydgoszczy, odmiana ziemniaka, Hodowla Ziemniaka Zamarte, konsorcjum Gardena

Gardena ma być ziemniakiem przyszłości

Konsorcjum, na czele z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy uzyskało dofinansowanie na realizację projektu mającego na celu m.in. opracowanie odpowiedniej technologii uprawy dla wyjątkowo odpornej na zarazę ziemniaka odmiany...
GUS w przedstawionym 17 grudnia szacunku ziemiopłodów rolnych wskazał na zbliżoną powierzchnię uprawy (ok. 300 tys. ha) oraz poziom zbiorów (ok. 9 mln t), ale według urzędu, w porównaniu do 2019 r. zbiory są większe aż o 40%. 
 
W całej Unii Europejskiej, areał uprawy ziemniaków w 2020 r. wyniósł 1,81 mln ha i był o 3,4% większy niż w roku poprzednim. Dzięki w miarę korzystnym, chociaż bardzo zróżnicowanym warunkom agrometeorologicznym w okresie wegetacji, średnie plony wzrosły tam, w porównaniu z rokiem poprzednim, o ok. 5% do 33,8 t/ha, a w odniesieniu do średniej z ostatnich pięciu lat ich poziom był wyższy o 3,5% - informuje IERiGŻ-PIB. 
 
Zbiory ziemniaków w UE zwiększyły się w porównaniu z 2019 r. o ok. 9% i wyniosły 61,2 mln t. W krajach Europy zachodniej, mających decydujący wpływ na europejski rynek ziemniaków (Belgia, Francja, Holandia, Niemcy i Wielka Brytania), produkcja ziemniaków zwiększyła się o ok. 1,8 mln ton (o ok. 5%). Konsekwencją wzrostu zbiorów, przy jednoczesnym silnym spadku zapotrzebowania przemysłu przetwórczego na surowiec z powodu lockdownu, jest bardzo niski poziom cen ziemniaków, który utrzymuje się już od kwietnia 2020 r. - dodaje instytut. 
 
ziemniaki, pryzma

Plonowanie odmian skrobiowych średnio późnych i późnych ziemniaka 2020

Plon ogólny wzorca dla odmian skrobiowych średnio późnych i późnych ziemniaka w badaniach PDO w 2020 r. to 423 dt/ha. W 2019 r. było to 406 dt/ha, w 2018 r. 416 dt/ha, a w 2017 r. 490 dt/ha. Natomiast plon skrobi wyniósł...
 
Kiepska prognoza 
 
Z powodu znaczącego wzrostu produkcji, również w Polsce ceny ziemniaków są bardzo niskie i w okresie jesiennym w obrocie targowiskowym nieznacznie przekraczały 100 zł/dt. To o ok. 50% mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Ceny w Polsce będą utrzymywały się na bardzo niskim poziomie, a dalszy ewentualny ich spadek będzie stymulowany sytuacją na rynkach zachodnioeuropejskich i możliwą presją importu bardzo tanich ziemniaków z tego kierunku - prognozuje instytut. 
 
W sezonie 2020/21 obroty rynkowe ziemniakami w Polsce mogą wynieść ok. 4,46 mln ton i będą o ok. 13% większe niż w poprzednim sezonie. Zwiększy się przede wszystkim przerób na skrobię, ale również wzrośnie wykorzystanie ziemniaków w produkcji frytek, chipsów i suszy. Wzrośnie również sprzedaż do bezpośredniej konsumpcji.
 
Samozaopatrzenie również będzie większe niż przed rokiem. Przewiduje się, że w sezonie 2020/21 kanałami rynkowymi (skup, sprzedaż hurtowa, sprzedaż targowiskowa), przy uwzględnieniu ubytków i strat, rozdysponowane będzie ok. 54% zbiorów. Na spasanie przeznaczy się ok. 2,2 mln t ziemniaków, a ubytki i straty w przechowywaniu mogą wynieść ok. 0,6 mln t. 
 
  •  Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement