Gardena ma być ziemniakiem przyszłości

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em), (ala) | redakcja@agropolska.pl
19-10-2020,20:50 Aktualizacja: 25-11-2020,20:17
A A A
Konsorcjum, na czele z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy uzyskało dofinansowanie na realizację projektu mającego na celu m.in. opracowanie odpowiedniej technologii uprawy dla wyjątkowo odpornej na zarazę ziemniaka odmiany Gardena, której właścicielem jest Hodowla Ziemniaka Zamarte. 
 
W skład konsorcjum oprócz wspomnianego UTP w Bydgoszczy oraz HZ Zamarte wchodzą: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, „Wiśniewscy” Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością, sp. z o.o., a także rolnicy (konwencjonalni i ekologiczni). 

kontrola jakości ziemniaków, uprawa ziemniaków, ijhars

Kontrola ziemniaków nie wykazała nieprawidłowości

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie stwierdziła nieprawidłowości dotyczących jakości w skontrolowanych partiach ziemniaków. W drugim kwartale IJHAR-S przeprowadziła kontrolę jakości handlowej ziemniaków,...

Konsorcjum funkcjonuje pod nazwą „Gardena” w ramach grupy operacyjnej na rzecz innowacji (EPI), dzięki czemu mogło się ubiegać o dofinansowanie z działania „Współpraca” PROW 2014-2020. Na realizację zadania otrzymało ok. 2 mln zł, a sam projekt znalazł się na trzecim miejscu listy rankingowej naboru. 
 
Jaki są jego cele? Po pierwsze opracowanie dedykowanych odmianie Gardena technologii uprawy (z przeznaczeniem na sadzeniaki i na cele jadalne). Technologie te mają uwzględniać wymagania nawozowe, wodne, ochronę przed agrofagami oraz sposoby ograniczania wpływu stresów na plonowanie. Opracowane zostaną dla produkcji konwencjonalnej i ekologicznej. 
 
Drugi cel, to opracowanie innowacyjnych technologii przechowywania odmiany Gardena z użyciem przyjaznych dla środowiska preparatów o działaniu antyseptycznym - Biosept i Huwa San. Technologie te opracowane zostaną na bazie szczegółowej oceny skuteczności preparatów stosowanych do odkażania bulw, w ograniczaniu strat przechowalniczych. Efektem tych badań będzie opracowanie „Kodeksu Dobrego Przechowywania’’. 
 
I wreszcie po trzecie, konsorcjum zamierza opracować strategię marketingową dla odmiany Gardena, która będzie bazować na współdziałaniu podmiotów w łańcuchu dostaw. W tym celu prowadzone będą wspólne działania marketingowe, angażujące rolników, przedsiębiorców, instytucje doradcze i naukowe. Uzyskany zostanie efekt synergii, poprzez lepsze wykorzystanie kompetencji, doświadczeń, wiedzy i umiejętności poszczególnych członków grupy operacyjnej.
 
bulwy ziemniaka, pryzma, przechowalnia

Najlepsze odmiany jadalne wczesne ziemniaka 2020

Plon ogólny wzorca dla odmian jadalnych wczesnych ziemniaka w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wyniósł w 2020 r. 490 dt/ha. Rok wcześniej było to  366 dt/ha, dwa lata temu 444 dt/ha, a trzy lata wcześniej...
Wszystkie zadania zostały rozdzielone odpowiednio pomiędzy członków konsorcjum. Ich realizacja rozpoczęła się w tym roku i potrwa do jesieni 2022 r. 
 
Jak czytamy w opisie projektu, odmiana Gardena jest jedyną w Polsce odmianą średnio-wczesną ziemniaka jadalnego, o bardzo wysokiej odporności na zarazę ziemniaka. Została wpisana do Krajowego Rejestru w 2018 r. W międzynarodowej skali 9-stopniowej oceny odporności odmian na Ph. Infestans, została zakwalifikowana przez COBORU na 7 (1 oznacza brak odporności, a 9 pełną odporność). 
 
W opinii naukowców z zakresu agronomii ziemniaka, zajmujących się badaniem odporności polowej odmian ziemniaka, jej odporność w warunkach klimatycznych Polski wynosi 8. Wśród wszystkich odmian jadalnych ziemniaka uprawianych zarówno w kraju jak i w Europie, odmiana Gardena posiada najwyższą genetycznie uwarunkowaną odporność na Ph. Infestans, uzyskaną metodami hodowli konwencjonalnej – wskazują autorzy projektu. 
 
Podobną odporność na zarazę ziemniaka jak odmiana Gardena posiadają tylko nieliczne odmiany skrobiowe, należące do grupy odmian późnych. Większość odmian jadalnych ziemniaka wpisanych do Krajowego Rejestru, a także do katalogu odmian CCA UE posiada odporność w zakresie 2-4 pkt. - podkreślają. 
 
Gardena charakteryzuje się też odpornością na wirusa Y (PVY) na poziomie 7 i  pełną odpornością na mątwika ziemniaczanego (Globodera rostochiensis Ro1) oraz raka ziemniaka (Synchytrium endobioticum D1). Jest to odmiana w typie kulinarnym B-BC, o żółtej barwie miąższu i różowej barwie skórki oraz zawartości skrobi wynoszącej 13,4%. 
 
Wykształca bulwy średniej  wielkości, o kształcie owalnym, płytkich oczkach (ocena 7,2) i gładkiej skórce (ocena 7,4). Jest tolerancyjna na występowanie wad wewnętrznych bulw.  
 
  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu