Plonowanie odmian skrobiowych średnio późnych i późnych ziemniaka 2020

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
11-12-2020,7:35 Aktualizacja: 10-12-2020,7:32
A A A

Plon ogólny wzorca dla odmian skrobiowych średnio późnych i późnych ziemniaka w badaniach PDO w 2020 r. to 423 dt/ha. W 2019 r. było to 406 dt/ha, w 2018 r. 416 dt/ha, a w 2017 r. 490 dt/ha. Natomiast plon skrobi wyniósł odpowiednio: 81,4; 76,3; 82,3 i 99,3 dt/ha.

Różnica w plonie ogólnym bulw najlepszej i najgorszej odmiany skrobiowej średnio późnej i późnej ziemniaka w 2020 r. wyniosła 39 proc. wzorca (165 dt/ha), a w plonie skrobi 23 proc. (18,7 dt/ha) (tabela 1).

ziemniaki, bulwy, taśma, transporter

Plony odmian skrobiowych wczesnych i średnio wczesnych ziemniaka 2020

Plon ogólny wzorca dla odmian skrobiowych wczesnych i średnio wczesnych ziemniaka w badaniach PDO wyniósł w 2020 r. 402 dt/ha i był mniejszy niż w 2017 r. (457 dt/ha), a większy niż rok (355 dt/ha) i dwa lata wcześniej (372 dt/ha)....

Tabela 1. Zróżnicowanie plonowania odmian skrobiowych średnio późnych i późnych ziemniaka w doświadczeniach PDO w 2020 r.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

Wzorzec, dt/ha

423

Najlepsza

121

Najgorsza

82

Różnica

39

Plon skrobi

Wzorzec, dt/ha

81,4

Najlepsza

110

Najgorsza

87

Różnica

23

                                                                          Źródło: COBORU 2020.

Wszystkie oceniane odmiany są wpisane do Krajowego Rejestru (tabela 2). Amarant, Hinga, Skawa i Rudawa to odmiany krajowe, a Kuras - zagraniczna.

RZD Żelazna, student WRiB, plac gospodarstwa

Zwiedzanie przechowalni w maseczkach

Jak co roku studenci kierunku rolnictwo (studia niestacjonarne) Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w ramach z zajęć z Przechowywania produktów rolnictwa 4 grudnia 2020 r. odwiedzili Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej. Ze względu na...

Tabela 2. Plonowanie odmian skrobiowych średnio późnych i późnych ziemniaka w doświadczeniach PDO w 2020 r.

Lp.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

1

Kuras

121

2

Amarant

111

3

Hinga

97

4

Skawa

88

5

Rudawa

82

Plon skrobi

1

Kuras

110

2

Amarant

110

3

Hinga

104

4

Skawa

89

5

Rudawa

87

Źródło: COBORU 2020.

Średnia zawartość skrobi w bulwach wyniosła 19,6 proc. i kształtowała się od 18,4 proc. (odmiana Kuras) do 20,7 proc. (odmiana Hinga) (tabela 3). W 2019 r. przeciętna zawartość skrobi to 18,9 proc., w 2018 r. 19,8 proc., a w 2017 r. 20,3 proc.

ziemniaki, redliny, pole, łęty

Plonowanie odmian jadalnych średnio wczesnych ziemniaka 2020

Plon ogólny wzorca dla odmian jadalnych średnio wczesnych ziemniaka w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wyniósł w 2020 r. 481 dt/ha i był większy niż w 2019 r. (435 dt/ha) i w 2018 r. (464 dt/ha), a zdecydowanie...

Tabela 3. Zawartość skrobi w bulwach u odmian skrobiowych średnio późnych i późnych  ziemniaka w doświadczeniach PDO w 2020 r.

Lp.

Odmiany

Proc.

1

Hinga

20,7

2

Rudawa

20,5

3

Skawa

19,5

4

Amarant

19,1

5

Kuras

18,4

 Źródło: COBORU 2020.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu