Plonowanie odmian skrobiowych wczesnych i średnio wczesnych ziemniaka w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
10-11-2018,7:05 Aktualizacja: 09-11-2018,18:41
A A A

Plon ogólny wzorca dla odmian skrobiowych wczesnych i średnio wczesnych ziemniaka w badaniach PDO wyniósł w 2018 r. 372 dt/ha i był mniejszy niż w 2017 r. (457 dt/ha) i w 2016 r. (481 dt/ha), a większy niż w 2015 r. (335 dt/ha). Plon skrobi kształtował się odpowiednio: 75,2; 89,0; 102,2 i 68,5 dt/ha.

Różnica w plonie ogólnym bulw najwyżej i najniżej plonującej odmiany skrobiowej wczesnej i średnio wczesnej ziemniaka w 2018 r. wyniosła 24 proc. wzorca (89 dt/ha), a w plonie skrobi 31 proc. (23 dt/ha) (tab. 1).

ziemniaki, przyczepa, wyładunek

Plonowanie odmian jadalnych średnio wczesnych ziemniaka w 2018 roku

Plon ogólny wzorca dla odmian jadalnych średnio wczesnych ziemniaka w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wyniósł w 2018 r. 464 dt/ha i był nieco większy niż w 2015 r. (433 dt/ha). Natomiast zdecydowanie niższy niż...

Tabela 1. Zróżnicowanie plonowania odmian skrobiowych wczesnych i średnio wczesnych ziemniaka w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

Wzorzec, dt/ha

372

Najlepsza

112

Najgorsza

88

Plon skrobi

Wzorzec, dt/ha

75,2

Najlepsza

110

Najgorsza

79

Źródło: COBORU 2018.

Wśród 9 odmian biorących udział w doświadczeniach tylko odmiana Zuzanną jest odmianą zagraniczną (tab. 2). Należy też zaznaczyć, że Cedron jest odmianą wczesną. Wszystkie odmiany są wpisane do Krajowego Rejestru.

ziemniak, pole

Dziesiątka najlepiej plonujących odmian jadalnych wczesnych ziemniaka w 2018 roku

Plon ogólny wzorca dla odmian jadalnych wczesnych ziemniaka w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wyniósł w 2018 r. 444 dt/ha i był znacznie mniejszy niż w 2017 r. (512 dt/ha) i w 2016 r. (536 dt/ha). Był...

Tabela 2. Plonowanie odmian skrobiowych wczesnych i średnio wczesnych ziemniaka w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

1

Zuzanna

112

2

Glada

108

3

Szyper

102

4

Mieszko

101

5

Jubilat

100

6

Widawa

100

7

Boryna

99

8

Kaszub

91

9

Cedron

88

Plon skrobi

1

Zuzanna

110

2

Jubilat

107

3

Boryna

106

4

Glada

103

5

Mieszko

102

6

Szyper

99

7

Kaszub

98

8

Widawa

96

9

Cedron

79

Źródło: COBORU 2018.

Średnia zawartość skrobi w bulwach wyniosła 20,2 proc. i kształtowała się od 18,3 proc. (odmiana Cedron) do 21,8 proc. (odmiana Kaszub) (tab. 3).

ziemniak, pole, kwitnienie

Najlepiej plonujące odmiany bardzo wczesne ziemniaka w 2018 roku

Plon ogólny wzorca dla odmian bardzo wczesnych ziemniaka zbieranego po 40 dniach od wschodów w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wyniósł w 2018 r. 202 dt/ha i był najmniejszy w ciągu ostatnich 4 lat....

Tabela 3. Zawartość skrobi w bulwach u odmian skrobiowych wczesnych i średnio wczesnych ziemniaka w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiany

Proc.

Wzorzec

20,2

1

Kaszub

21,8

2

Jubilat

21,6

3

Boryna

21,5

4

Mieszko

20,4

5

Zuzanna

20,0

6

Szyper

19,6

7

Glada

19,3

8

Widawa

19,3

9

Cedron

18,3

Źródło: COBORU 2018.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Poniedziałek, 10 grudnia Godz:
Imieniny: Bogdana, Julii