Najlepiej plonujące odmiany bardzo wczesne ziemniaka w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
27-10-2018,7:40 Aktualizacja: 27-10-2018,17:24
A A A

Plon ogólny wzorca dla odmian bardzo wczesnych ziemniaka zbieranego po 40 dniach od wschodów w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wyniósł w 2018 r. 202 dt/ha i był najmniejszy w ciągu ostatnich 4 lat. W 2017 r. było to 207 dt/ha, w 2016 r. 234 dt/ha, a w 2015 r. 227 dt/ha. Podobnie kształtował się plon handlowy i wynosił dla wzorca odpowiednio: 182, 193, 222 i 207 dt/ha. 

Różnica w plonie ogólnym najlepszej i najgorszej odmiany ziemniaka po 40 dniach od wschodów w 2018 r. wyniosła 33 proc. wzorca (66,7 dt/ha), a w plonie handlowym aż 47 proc. (85,5 dt/ha) (tab. 1).

ziemniaki, przyczepa, ciągnik

Ochrona ziemniaka przed zarazą i alternariozą

Zgodnie, z obowiązującymi od 1 stycznia 2014 roku przepisami o integrowanej ochronie przed agrofagami, do zwalczania zarówno alternariozy, jak i zarazy ziemniaka należy wykorzystywać wszystkie dostępne metody ochrony, a więc agrotechniczną,...

Tabela 1. Zróżnicowanie plonowania odmian bardzo wczesnych ziemniaka - zbiór po 40 dniach od wschodów w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

Wzorzec, dt/ha

202

Najlepsza

117

Najgorsza

84

Plon handlowy

Wzorzec, dt/ha

182

Najlepsza

123

Najgorsza

76

Źródło: COBORU 2018.

Wśród 5 najlepiej plonujących odmian znalazła się tylko jedna polska odmiana - Denar (tab. 2). Pozostałe pochodzą z Holandii i z Niemiec. Wszystkie 5 odmian, z wyjątkiem Arielle, to odmiany wpisane do Krajowego Rejestru (KR). Odmiana Arielle pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), dla której minął okres wpisu do KR, a włączona do PDO na podstawie zadowalających wyników WGO.

wiorin, stonka, uprawa ziemniaków, ziemniaki, zwalczanie stonki

Stonka znowu zagraża ziemniakom

Plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana - ostrzega w komunikacie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi.   W dokumencie stwierdzono, że decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na...

Tabela 2. Pięć najlepiej plonujących odmian bardzo wczesnych ziemniaka - zbiór po 40 dniach od wschodów w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

1

Riviera

117

2

Arielle

114

3

Impala

110

4

Viviana

102

5

Denar

100

Plon handlowy

1

Riviera

123

2

Arielle

118

3

Impala

114

4

Viviana

104

5

Denar

99

Źródło: COBORU 2018.

W przypadku zbioru po zakończeniu wegetacji plon ogólny wzorca w 2018 r. wyniósł 419 dt/ha, rok wcześniej 475 dt/ha, dwa temu 527 dt/ha a przed trzema laty 411 dt/ha. Natomiast plon handlowy kształtował się następująco: 391; 448; 499 i 388 dt/ha.

ziemniak, pole

Dokarmianie dolistne w uprawie ziemniaka

Do prawidłowego wzrostu i rozwoju ziemniaka konieczne są mikroelementy tj. mangan, cynk i bor, które występują zarówno w nawozach mineralnych wieloskładnikowych, jak i dolistnych. Ziemniak ma duże wymagania pokarmowe, gdyż z plonem 10...

Różnica w plonie ogólnym najlepszej i najgorszej odmiany ziemniaka po zakończeniu wegetacji w 2018 r. to 33 proc. wzorca (138 dt/ha), a w plonie handlowym 41 proc. (160 dt/ha) (tab. 3).

Tabela 3. Zróżnicowanie plonowania odmian bardzo wczesnych ziemniaka – zbiór po zakończeniu wegetacji w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

Wzorzec, dt/ha

419

Najlepsza

118

Najgorsza

85

Plon handlowy

Wzorzec, dt/ha

391

Najlepsza

122

Najgorsza

81

Źródło: COBORU 2018.

Wśród 5 najwyżej plonujących odmian zbieranych po zakończeniu wegetacji znalazły się 2 polskie odmiany - Impresja i Denar (tab. 4). Odmiana Everest jest ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), niewpisana do KR, włączona do PDO po 2 latach badań rozpoznawczych.

ziemniaki, pole

Sposób na rizoktoniozę

Uzyskanie wysokich, dobrej jakości plonów bulw ziemniaka może zakłócić niepoprawna agrotechnika i porażenie przez choroby, szczególnie rizoktoniozę. Co zrobić, aby ryzyko strat ograniczyć do minimum? Rizoktoniozę wywołuje grzyb...

Tabela 4. Pięć najlepiej plonujących odmian bardzo wczesnych ziemniaka - zbiór po zakończeniu wegetacji w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

1

Arielle

118

2

Impresja

115

3

Impala

111

4

Everest

111

5

Denar

104

Plon handlowy

1

Arielle

122

2

Everest

114

3

Impresja

112

4

Impala

112

5

Denar

104

Źródło: COBORU 2018.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!