Plonowanie odmian jadalnych średnio wczesnych ziemniaka w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
06-11-2018,7:00 Aktualizacja: 05-11-2018,16:38
A A A

Plon ogólny wzorca dla odmian jadalnych średnio wczesnych ziemniaka w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wyniósł w 2018 r. 464 dt/ha i był nieco większy niż w 2015 r. (433 dt/ha). Natomiast zdecydowanie niższy niż w ostatnich dwóch latach, gdy uzyskano 574 dt/ha w 2017 r. i 561 dt/ha w 2016 r. Wzorzec to średnia ze wszystkich badanych odmian tej samej klasy wczesności w ramach PDO.

Plon handlowy wzorca (bulw o średnicy powyżej 35 mm, z wyłączeniem spękanych, zdeformowanych i z początkowymi objawami zgnilizny) był największy w 2017 r. (536 dt/ha) i niewiele mniejszy w 2016 r. (526 dt/ha). W 2018 r. było to 424 dt/ha, a w 2015 r. 404 dt/ha.

Różnica w plonie ogólnym najlepszej i najgorszej odmiany jadalnej średnio wczesnej ziemniaka w 2018 r. wyniosła 27 proc. wzorca (125 dt/ha), a w plonie handlowym 30 proc. (127 dt/ha) (tab. 1).

Tabela 1. Zróżnicowanie plonowania odmian jadalnych średnio wczesnych ziemniaka w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

Wzorzec, dt/ha

464

Najlepsza

109

Najgorsza

82

Plon handlowy

Wzorzec, dt/ha

424

Najlepsza

111

Najgorsza

81

Źródło: COBORU 2018.

Wśród badanych w PDO odmian tylko jedna była zagraniczna (Satina), a pozostałe pochodzą z krajowej hodowli (tab. 2). Wszystkie odmiany są wpisane do Krajowego Rejestru.

Tabela 2. Plonowanie odmian jadalnych średnio wczesnych ziemniaka w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

1

Lech

109

2

Oberon

107

3

Satina

106

4

Jurek

105

5

Tajfun

101

6

Laskara

100

7

Finezja

98

8

Mazur

93

9

Malaga

82

Plon handlowy

1

Satina

111

2

Lech

104

3

Jurek

104

4

Tajfun

104

5

Laskara

101

6

Oberon

99

7

Finezja

98

8

Mazur

96

9

Malaga

81

Źródło: COBORU 2018.

Z odmian średnio późnych udział w badaniach wzięła udział tylko odmiana Jelly, której plon ogólny wyniósł 100 proc. wzorca, a plon handlowy 104 proc.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj