Dziesiątka najlepiej plonujących odmian jadalnych wczesnych ziemniaka w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
31-10-2018,6:30 Aktualizacja: 31-10-2018,6:29
A A A

Plon ogólny wzorca dla odmian jadalnych wczesnych ziemniaka w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wyniósł w 2018 r. 444 dt/ha i był znacznie mniejszy niż w 2017 r. (512 dt/ha) i w 2016 r. (536 dt/ha). Był jednocześnie niewiele większy niż w 2015 r. (421 dt/ha). Plon handlowy dla wzorca wynosił odpowiednio: 415, 484, 509 i 396 dt/ha. 

Różnica w plonie ogólnym pierwszej i ostatniej odmiany ziemniaka w 2018 r. wyniosła 28 proc. wzorca (124 dt/ha), a w plonie handlowym 25 proc. (104 dt/ha) (tab. 1).

ziemniak, pole, kwitnienie

Najlepiej plonujące odmiany bardzo wczesne ziemniaka w 2018 roku

Plon ogólny wzorca dla odmian bardzo wczesnych ziemniaka zbieranego po 40 dniach od wschodów w doświadczeniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wyniósł w 2018 r. 202 dt/ha i był najmniejszy w ciągu ostatnich 4 lat....

Tabela 1. Zróżnicowanie plonowania odmian jadalnych wczesnych ziemniaka w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

Wzorzec, dt/ha

444

Najlepsza

117

Najgorsza

89

Plon handlowy

Wzorzec, dt/ha

415

Najlepsza

114

Najgorsza

89

Źródło: COBORU 2018.

Wśród 10 najlepiej plonujących odmian znalazło się 6 polskich – Bohun, Lavenda, Gwiazda, Ignacy, Michalina i Aruba. Wszystkie badane odmiany są wpisane do Krajowego Rejestru.

ziemniaki, przyczepa, ciągnik

Ochrona ziemniaka przed zarazą i alternariozą

Zgodnie, z obowiązującymi od 1 stycznia 2014 roku przepisami o integrowanej ochronie przed agrofagami, do zwalczania zarówno alternariozy, jak i zarazy ziemniaka należy wykorzystywać wszystkie dostępne metody ochrony, a więc agrotechniczną,...

Tabela 2. Dziesięć najlepiej plonujących odmian jadalnych wczesnych ziemniaka w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

1

Bohun

117

2

Lavenda

113

3

Gwiazda

106

4

Ignacy

104

5

Madeleine

104

6

Altesse

103

7

Bellarosa

95

8

Michalina

93

9

Aruba

93

10

Vineta

92

Plon handlowy

1

Bohun

114

2

Lavenda

109

3

Gwiazda

107

4

Ignacy

105

5

Madeleine

105

6

Altesse

102

7

Bellarosa

98

8

Michalina

95

9

Vineta

94

10

Aruba

92

Źródło: COBORU 2018.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu