Ekspert ostrzega: sprawa rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu pestycydów nie jest jeszcze zamknięta

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
28-12-2023,10:30 Aktualizacja: 28-12-2023,10:35
A A A

O sprawach związanych ze środkami ochrony roślin rozmawiano podczas grudniowego posiedzenie grupy roboczej „Kwestie Fitosanitarne” Copa-Cogeca, w którym wziął udział Mateusz Stankiewicz, ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Dyskutanci pozytywnie przyjęli decyzję Parlamentu Europejskiego, który odrzucił rozporządzenie w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR). Jednak zdaniem polskiego eksperta nie oznacza to definitywnego zakończenia tematu.

Sprawa rozporządzenia dotyczącego zrównoważonego stosowania pestycydów nie jest jeszcze zamknięta. Kolejne podejście do redukcji zużycia chemicznych środków ochrony roślin musi być bardziej realistyczne i oparte na dobrze przygotowanych planach oraz celach strategicznych związanych z poziomami redukcji. W interesie polskich producentów jest troska o bezpieczeństwo żywnościowe w krajach UE. Jednak bez zapewnienia alternatywnych metod ochrony roślin będzie to trudne do wdrożenia na poziom poszczególnych gospodarstw” - powiedział cytowany w wydanym po posiedzeniu komunikacie Mateusz Stankiewicz.

krir, izby rolnicze, samorząd rolniczy, środki ochrony roślin, pestycydy, terminy, opryskiwacze

5 i 10 lat - izby chcą wydłużenia terminów ważności badania opryskiwaczy i szkoleń z zakresu pestycydów

Samorząd rolniczy domaga się wydłużenia terminów jeśli chodzi o obowiązkowe badania sprawności technicznej opryskiwaczy i szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), na wniosek...

Na spotkaniu przypominano, że od stycznia prezydencję w Unii Europejskiej przejmuje Belgia. A pierwsze spotkanie techniczne belgijskiej prezydencji w sprawie SUR przewidziane jest na 24 stycznia. Priorytetami belgijskiej polityki w tym zakresie mają być promowanie integrowanych metod ochrony roślin, stosowanie biologicznych środków ochrony roślin oraz poprawa propozycji dotyczących celów redukcyjnych.

Zebrani w Copa-Cogeca delegaci z dużą satysfakcją przyjęli także informacje na temat przedłużenia przez Komisję Europejską na 10 lat zezwolenia na glifosat w UE. Wprowadzone ograniczenia w stosowaniu glifosatu są zgodne z postulatami organizacji rolniczych.

„Od dawna mówiliśmy, że nawet Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie określił żadnych krytycznych obszarów jeżeli chodzi o wpływ glifosatu na zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska. Glifosat jest niezbędnym narzędziem do realizacji założeń rolnictwa regeneratywnego. Dzięki niemu jest także możliwa skuteczna zintegrowana ochrona roślin przed chwastami. Proponowany przez tzw. organizacje ekologiczne zakaz jego stosowania nie miałyby żadnego uzasadnienia” – podsumował Stankiewicz.

Poleć
Udostępnij