Dopłaty do materiału siewnego. Wydatki pod lupą

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-08-2016,10:00 Aktualizacja: 04-08-2016,10:02
A A A

Trwa przegląd wydatków publicznych w obszarze dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. M.in. od wyniku tego audytu będzie zależał sposób realizacji wsparcia na 2017 r.

W budżecie na ten rok w tym zakresie zaplanowano 90 mln 604 tys. zł.

"Natomiast przeznaczona na ten cel kwota ok. 100 mln zł w latach 2014 i 2015 okazała się niewystarczająca, co oznaczało konieczność wnioskowania do ministra finansów o uruchomienie rezerwy celowej z przeznaczeniem na dopłaty do powierzchni gruntów ornych obsianej lub obsadzonej materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany" - informuje ministerstwo rolnictwa.

dopłaty do materiału siewnego, Agencja Rynku Rolnego, materiał siewny

Druga dopłata do materiału siewnego. Należy się czy nie?

Czy rolnik, który wysiał materiał jesienią, a uprawy mu wymarzły i siał ponownie, używając materiału kwalifikowanego, bądź elitarnego może dostać dopłatę na oba? Niestety, na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a do izb rolniczych...
"W związku z powyższym minister finansów wnioskował o wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego udzielenie dopłat wszystkim wnioskodawcom w ramach określonej w ustawie budżetowej na dany rok kwoty" - podaje MRiRW

W konsekwencji poprzez zmianę ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych w 2016 wprowadzono nowy mechanizm wsparcia w zakresie materiału siewnego.

Zamiast podawać wcześniej konkretną stawkę dopłaty do danej uprawy, teraz wysokość tej stawki zależy od ilości wniosków i tym samym od wielkości powierzchni jaka ma być dopłatami objęta. Stawki mają być podawane do 30 września.

Przeciwko tym zmiano zaprotestowały organizacje i związki rolnicze. Izby rolnicze wystąpiły o przywrócenie poprzednich zasad rozdziału pieniędzy (oraz podwyższenia stawek o połowę). Bo rolnicy, nie wiedząc na jakie pieniądze mogą liczyć, zniechęcają się do wymiany materiału siewnego.

dopłaty do materiału siewnego, Agencja Rynku Rolnego, materiał siewny

Dopłaty do materiału siewnego. Zmieniły się zasady!

Agencja Rynku Rolnego od 15 stycznia do 25 czerwca czeka na wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Agencja...
Niejako w odpowiedzi ministerstwo rolnictwa do spółki z resortem finansów rozpoczęły w kwietniu br. przegląd wydatków publicznych w obszarze dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

"Ministerstwo Finansów analizuje m.in. celowość i efektywność mechanizmu dopłat, stopień osiągania założonych celów i mierniki efektów działania mechanizmu. W trakcie prac związanych z przeglądem, ministerstwo rolnictwa zwraca uwagę na niekorzystne skutki wprowadzonego od 2016 r. nowego sposobu realizacji mechanizmu. Jednocześnie na wniosek MRiRW Agencja Rynku Rolnego w formularzach planistycznych do ustawy budżetowej na 2017 r. zaplanowała środki w wysokości umożliwiającej udzielenie dopłat według stawek zbliżonych do tych, które obowiązywały w 2014 r." - podaje resort rolnictwa.

Jednocześnie zastrzega, że realizacja systemu dopłat w tym zakresie w 2017 r. zależy od wyników wspomnianego przeglądu oraz oczywiście limitów wydatków określonych w ustawie budżetowej.

"Ostateczna wysokość środków na ten mechanizm, determinująca wysokość stawek zostanie określona przez Radę Ministrów i parlament w czasie prac nad ustawą budżetową na 2017 r." - podsumowuje ministerstwo.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement