Dopłaty do materiału siewnego. Zmieniły się zasady!

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
15-01-2016,15:15 Aktualizacja: 15-01-2016,15:37
A A A

Agencja Rynku Rolnego od 15 stycznia do 25 czerwca czeka na wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Agencja przypomina na swojej stronie internetowej, że w bieżącym roku zmieniły się zasady udzielania dopłat i należy zwrócić uwagę na:

  • po zakończeniu terminu składania wniosków, do 30 września rząd w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek
  • decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów wspomnianego rozporządzenia
  • dopłatą mogą być objęte jedynie mieszanki zbożowe i pastewne, w skład których wchodzą nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany
  • obowiązuje NOWY WZÓR WNIOSKU o przyznanie dopłaty

Łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana przez np. ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje, producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat) nie może przekroczyć 15.000 euro.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement