Polska proponuje Ukrainie pomoc w zwalczaniu ASF

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-08-2017,12:30 Aktualizacja: 08-08-2017,12:49
A A A

Polska jest zaniepokojona rozwojem afrykańskiego pomoru świń na Ukrainie i chce pomóc w przeszkoleniu tamtejszych urzędników i lekarzy weterynarii. Chodzi o przekazanie zasad postępowania w przypadku wykrycia wirusa, co może pomóc w pozyskaniu unijnych środków na ten cel.

W ubiegłym tygodniu we Lwowie przebywała polska delegacja na czele z Ewą Lech, wiceminister rolnictwa. W jej składzie byli także: Paweł Niemczuk, główny lekarz weterynarii oraz prof. Krzysztof Niemczuk, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

dziki, ASF, afrykański pomór świń, pieniądze za znalezienie padłego dzika

Dostaniesz pieniądze za znalezienie martwego dzika

Każdy, kto w lesie na terenie województwa lubelskiego znajdzie padłego dzika i powiadomi o tym powiatowego lekarza weterynarii, otrzyma 200 zł. Pieniądze mają pomóc w walce z afrykańskim pomorem świń. Od kilku tygodni nie ma dnia, aby...

Delegacji ukraińskiej przewodniczył Volodymyr Lapa, wiceminister, szef Ukraińskiej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów. W jej składzie byli tez wicegubernatorowie obwodu lwowskiego i zakarpackiego a także pracownicy ukraińskiej Inspekcji, lekarz weterynarii z obwodów przygranicznych i pracownicy administracyjni odpowiedzialni za zwalczanie ASF na Ukrainie.

"Celem spotkań była wzajemna wiarygodna, oparta na stanie faktycznym, wymiana informacji o sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń (ASF) zarówno w Polsce jak i na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru nadgranicznego" - poinformowało ministerstwo rolnictwa w komunikacie.

Strona ukraińska poinformowała, że dotychczas stwierdzono tam 238 zachorowań, z tego 201 u świń domowych, 36 u dzików i jeden przypadek ASF w rzeźni. Zdaniem resortu, "dane te wydają się być mocno zaniżone". Ponadto - jak zaznacza ministerstwo - strona ukraińska nie przekazała precyzyjnych informacji o strukturze stad, których dotyczył ASF.

program bioasekuracji, hodowla trzody chlewnej, świnie, asf, lekarze weterynarii

Ostatnie dni na dostosowanie gospodarstw do programu bioasekuracji

Tylko do 14 sierpnia rolnicy, którzy hodują świnie muszą dostosować gospodarstwa do programu bioasekuracji lub złożyć do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenie, że nie spełnią tych wymagań. Jeżeli rolnik złoży oświadczenie o...

Resort zauważa, że Ukraina jest drugim, po Białorusi państwem, z obszaru którego wirus ASF może przedostać się na terytorium Polski. Dlatego, tak ważne jest, aby polskie służby weterynaryjne posiadały pełną informację o sytuacji dotyczącej choroby po drugiej stronie granicy. Ułatwi to podejmowanie adekwatnych i skutecznych działań ochronnych i administracyjnych.

Na Ukrainie z powodu ASF nie prowadzi się odstrzału dzików. A padłe dziki nie są badane i utylizowane. Stąd - zdaniem resortu - prawdopodobnie jest tak mało wykrytych przypadków tej choroby u dzików.

Na przykład w Polsce, 60-65 proc. padłych dzików - to dziki z wirusem ASF. Jeśli przyjąć, że podobny jak w Polsce procent występuje na Ukrainie, to sytuacja w obwodach wołyńskim i zakarpackim, a także lwowskim, stanowi duże zagrożenie dla naszej ściany wschodniej.

Obwody te graniczą z województwami lubelskim i podkarpackim. W opinii resortu, obwód zakarpacki mógł być zarzewiem powstania dwóch ognisk ASF u trzody chlewnej w Rumunii, jakie wykryto na pograniczu ukraińsko-rumuńskim.

prawo łowieckie, zasady polowania, polowanie na dziki, walka z asf, ministersrstwo środowiska

Zmienia się regulamin polowań. Pomoże to w walce z ASF?

Minister Środowiska podpisał rozporządzenie zmieniające regulamin polowań. Nowe przepisy wprowadzają możliwość wykonywania w jednym obwodzie łowieckim polowania indywidualnego i zbiorowego w tym samym czasie. Rozwiązanie to ma istotnie pomóc...

Podczas rozmów strona polska zaproponowała zorganizowanie dla ukraińskich pracowników administracyjnych i laboratoryjnych wizyt studyjnych, które będą realizowane w ministerstwie rolnictwa, Głównym Inspektoracie Weterynarii, oraz Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.

Nasze służby uważają ponadto, że powinny odbywać się też spotkania ukraińskich i polskich powiatowych lekarzy weterynarii wraz ze współpracownikami, z województw i obwodów nadgranicznych, celem wymiany informacji dotyczącej sytuacji epidemiologicznej w zakresie ASF.

Pomoc ma polegać na przekazaniu ukraińskim specjalistom najważniejszych informacji o zasadach, które są niezbędne do skutecznego ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa ASF w ich kraju.

Ponadto zasady te są zgodne z wymaganiami unijnymi w tym zakresie, co umożliwi stronie ukraińskiej dostęp do europejskich funduszy na zwalczanie ASF.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stres cieplny w chłodni

-Dlaczego nie białko ogólne?

-Łubin jest dobry dla świń

-Piętrowa chlewnia

-Jak zmienia się rynek?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2022

Hoduj z głową bydło:

-Cena zawodzi hodowców

-Mleczna gala

-Aby było zdrowo i opłacalnie

-Witamina E i selen dla opasów

-Najważniejsze pierwsze dni

 

PRENUMERATA