Pogłowie świń w dół. Duży spadek liczby prosiąt

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
04-02-2023,10:10 Aktualizacja: 04-02-2023,10:09
A A A

Pogłowie świń w grudniu 2022 r., według wstępnych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, było o 6,0% niższe od notowanego rok wcześniej. Jego redukcja wystąpiła we wszystkich grupach produkcyjnych, a w szczególności prosiąt.

Pogłowie trzody chlewnej na początku grudnia 2022 r. wynosiło 9624,3 tys. sztuk. Było ono niższe o 618,2 tys. sztuk (6,0%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2021 roku.

Pogłowie świń w grudniu 2022 r. w porównaniu z liczebnością stada świń w czerwcu tego samego roku, nieznacznie, bo o 3,0 tys. sztuk (0,1%) wzrosło.

hodowcy świń, produckja świń w cyklu zamkniętym, maciory, prosięta, tuczniki, lochy, pomoc finansowa, KE, wsparcie

Hodowcy świń mogą składać wnioski o pomoc do 7 lutego

Hodowcy i producenci trzody chlewnej w cyklu zamkniętym, którzy ponieśli straty w wyniku trwającej wojny, o tydzień dłużej niż zakładano tj. do 7 lutego, mogą składać wnioski o nadzwyczajną tymczasową pomoc. Wsparcie finansowane jest z...

Stado loch na chów w porównaniu z grudniem 2021 r. zmniejszyło się o 61,4 tys. sztuk (9,4%) do poziomu 592,6 tys. sztuk.

Pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 29,1 tys. sztuk (6,7%) do 404,8 tys. sztuk.

Liczba loch na chów w stosunku do czerwca 2021 r. zmniejszyła się o 13,7 tys. sztuk (2,3%), w tym macior prośnych spadła o 12,9 tys. sztuk, tj. o 3,1%.

Struktura stada trzody chlewnej w grudniu 2022 roku:

  • prosięta o wadze do 20 kg - 19,7%,
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg - 29,0%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój - 45,1%,
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów - 6,3%
  • w tym lochy na chów razem - 6,2%,
  • w tym lochy prośne - 4,2%

trzoda chlewna, pogłowie trzody chlewnej, świnie, lochy, prosięta, tuczniki, GUS, cena tuczników, import świń

Pogłowie świń istotnie zmalało

Pogłowie świń w czerwcu 2022 r. według wstępnych danych liczyło 9611,2 tys. sztuk. Główny Urząd Statystyczny informuje, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, zmalało ono o 12,9%. Pogłowie świń w czerwcu tego roku...

W strukturze stada świń w porównaniu z grudniem 2021 r., o 2,2 punkty procentowe zwiększył się udział trzody chlewnej przeznaczonej na ubój.

Udział prosiąt zmniejszył się o 1,3 p. proc., warchlaków o 0,7 p. proc., a trzody chlewnej przeznaczonej na chów o 0,2 p. proc.

Import żywej trzody chlewnej w okresie od stycznia do listopada 2022 r. wg danych wstępnych, wyniósł 6388,1 tys. sztuk.

Import był o 5,7% wyższy niż w analogicznym okresie przed rokiem, w tym przywóz prosiąt i warchlaków zwiększył się o 4,3%.

Przeciętna waga jednej importowanej sztuki w tym okresie wynosiła 35,3 kg wobec 33,2 kg w 2021 r.

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miało województwo wielkopolskie (35,7%), mazowieckie (12,8%), łódzkie (10,1%) i kujawsko-pomorskie (8,8%).

Najmniejsze udziały miało województwo lubuskie (0,7%), podkarpackie (0,8%) i małopolskie (1,0%).

W grudniu 2022 r. w skupie cena żywca wieprzowego 7,87 zł za kg była o 6,0% wyższa niż przed miesiącem, a w skali roku wzrosła o 70,8%.

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ
 

 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2024

Hoduj z głową świnie:

-Przednówek w chlewni

-Tucz świń w cyklu otwartym. Żywienie

-Stres cieplny a rozród loch

-Środki do walki z muchami

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 3/2024

Hoduj z głową bydło:

-Dobra siara to podstawa

-Stres cieplny - rozród, żywienie, cielęta

-Kwasica żwacza w świetle najnowszych doniesień

-Metody diagnozowania ciąży

 

PRENUMERATA