Pogłowie świń istotnie zmalało

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
18-09-2022,15:55 Aktualizacja: 18-09-2022,15:54
A A A

Pogłowie świń w czerwcu 2022 r. według wstępnych danych liczyło 9611,2 tys. sztuk. Główny Urząd Statystyczny informuje, że w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, zmalało ono o 12,9%.

Pogłowie świń w czerwcu tego roku zmalało we wszystkich grupach produkcyjnych, w szczególności w grupie loch prośnych. Spadek liczebności tych zwierząt wyniósł aż 17,6%.

Pogłowie trzody chlewnej na początku czerwca 2021 r. wynosiło 9611,2 tys. sztuk i było niższe o 1422,1 tys. sztuk (o 12,9%) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2021 roku.

tuczniki, cena tuczników, wieprzowina, mięso wieprzowe, tuczniki w Niemczech, VEZG, żywiec wieprzowy, świnie

Cena tuczników na VEZG z 14 września. Mamy stabilizację

Cena świń na niemieckiej dużej giełdzie VEZG w notowaniach z 14 września utrzymała się na ubiegłotygodniowym poziomie. Ponownie wynosi ona 2,10 euro za kg wbc. W przeliczeniu na polską walutę po kursie euro z 14 września według NBP (4,7195), jest...

Pogłowie loch prośnych zmalało o 17,6%

Pogłowie świń w czerwcu w porównaniu z liczebnością stada notowaną w grudniu 2021 r. było niższe o 631,2 tys. sztuk, tj. o 6,2%.

Stado loch na chów w porównaniu z czerwcem 2021 r. zmniejszyło się o 128,8 tys. sztuk (o 17,5%) do poziomu 606,4 tys. sztuk.

Pogłowie loch prośnych zmniejszyło się o 89,3 tys. sztuk (o 17,6%) do 417,6 tys. sztuk.

Liczba loch na chów w stosunku do grudnia 2021 r. zmniejszyła się o 47,7 tys. sztuk (o 7,3%), w tym macior prośnych spadła o 16,3 tys. sztuk, tj. o 3,7%.

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w czerwcu 2022 roku wynosił:

  • prosięta o wadze do 20 kg (21,0%);
  • warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg (29,4%);
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój (43,2%);
  • trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów (6,4%) w tym lochy prośne (4,3%);

Akademia Płynnego Żywienia, De Heus, trzoda chlewna, żywienie świń,

Ekonomia produkcji trzody chlewnej z płynnym żywieniem

Akademia Płynnego Żywienia odbyła się po raz dziesiąty i przyciągnęła dużą grupę hodowców i producentów tuczników. Tematem przewodnim konferencji była ekonomia produkcji trzody chlewnej.    Firma De Heus przy...

W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku czerwca 2021 r. w 2022 r. zwiększył się udział trzody chlewnej przeznaczonej na ubój (o 0,6 p. proc.) i warchlaków (o 0,2 p. proc.). Zmniejszył się natomiast udział prosiąt i trzody chlewnej przeznaczonej na chów (o 0,4 p. proc.).

Wielkopolska wciąż na 1. miejscu

Największe udziały w krajowym pogłowiu świń miały województwa wielkopolskie (35,6%), mazowieckie (12,7%), łódzkie (9,4%) i kujawsko-pomorskie (9,3%).

Najmniejsze udziały miały województwa podkarpackie (0,8%), lubuskie (0,9%) i małopolskie (1,0%).

Import żywej trzody chlewnej w okresie styczeń - czerwiec 2022 r. (wg danych wstępnych) wyniósł 3238,1 tys. sztuk i był o 5,4% niższy niż w analogicznym okresie przed rokiem.

Import prosiąt i warchlaków zmniejszył się o 6,0%, a świń hodowlanych czystorasowych i macior zmniejszył się o 38,2%.

Przeciętna waga jednej importowanej sztuki w tym okresie wynosiła 35,4 kg wobec 32,7 kg w 2021 r.

Cena żywca wieprzowego w skupie w czerwcu 2022 r. wyniosła 6,93 zł za kg i była o 3,4% wyższa niż przed miesiącem. W skali roku wzrosła o 27,8%.

Źródło danych - GUS

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stagnacja na rynku

-Co nowego w branży?

-Udział włókna w paszy dla świń

-Zasady uboju z konieczności

-Tuczarnia w miejsce obory

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2022

Hoduj z głową bydło:

-Produkuj mleko A2

-Jakie buhaje A2A2?

-Separat na legowiskach

-Lizawki-niezbędny dodatek?

-Rozród stada jak w zegarku

 

PRENUMERATA