Ile mleka daje statystyczna krowa? GUS o produkcji zwierzęcej

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
08-09-2020,13:10 Aktualizacja: 08-09-2020,13:14
A A A

Produkcja żywca rzeźnego w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem w 2019 r. wyniosła 483,8 kg, a mleka 959 litrów wobec odpowiednio 483,8 kg oraz 939 litrów w 2018 r. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Dane wskazują, że w 2019 r. wyprodukowano 7107,3 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, o 4,2 tys. ton (0,1 proc.) mniej niż w 2018 r. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja wyniosła 5480,7 tys. ton i była niższa od uzyskanej w poprzednim roku o 7,7 tys. ton (0,1 proc.).

VAT na nasienie zwierząt, knur, buhaj, inseminacja

VAT na nasienie zwierząt znowu 8-procentowy

Ponowne obniżenie stawki podatku VAT na nasienie zwierząt do 8 proc. przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług...

"W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2019 r. 6298,2 tys. ton żywca, tj. o 328,1 tys. ton (o 5,5 proc.) więcej niż w 2018 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 88,6 proc. produkcji krajowej" - wylicza GUS.

Jak dodaje, w 2019 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł, w porównaniu z rokiem 2018, udział drobiowego o 2,1 p. proc., a zmalał wieprzowego o 1,9 p. proc., wołowego łącznie z cielęcym o 0,1 p. proc. i końskiego o 0,1 p. proc. Udział pozostałych gatunków - baraniego, króliczego i koziego kształtował się na poziomie sprzed roku.

Krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła w ubiegłym roku 14089,9 mln litrów i była wyższa od uzyskanej w 2018 r. o 322,1 mln litrów (o 2,3 proc.). Odnotowano zwiększenie wydajności surowca od jednej krowy o 1 proc. z 5747 litrów w 2018 r. do 5803 litrów w 2019 r.

"Zaobserwowano również zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy mlecznej o 2,3 proc. z 6258 litrów w 2018 r. do 6402 litrów w 2019 r. Średnioroczny stan krów zwiększył się o 32,5 tys. sztuk (tj. o 1,4 [proc.), a krów mlecznych o 0,9 tys. i pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu do poprzedniego roku. W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2019 r. 13172 mln litrów mleka (tj. o 2,5 proc. więcej niż przed rokiem), co stanowiło 93,5 proc. krajowej produkcji" - informuje GUS.

chore zwierzęta eutanazja, usypianie, środki farmakologiczne,

Usypianie farmakologiczne zwierząt. Jedyna akceptowana metoda?

Środki farmakologiczne do eutanazji zwierząt powinny być łatwo dostępne dla określonych podmiotów i mieć przystępną cenę. Dzięki temu można skrócić cierpienie zwierząt, które nie rokują na wyzdrowienie.    W każdym...

Według wyliczeń, w 2019 r. produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 959 litrów - o 2,1 proc. więcej niż w 2018 r.

Natomiast produkcja jaj kurzych w 2019 r. (konsumpcyjnych i wylęgowych łącznie) wyniosła 12056,5 mln sztuk i była wyższa od uzyskanej w 2018 r. o 242,2 mln sztuk (2,1 proc.).

Przy czym produkcja jaj kurzych wylęgowych zwiększyła się o 90,1 mln sztuk (5,4 proc.) do 1765,9 mln, natomiast produkcja kurzych konsumpcyjnych poszła w górę o 152,1 mln sztuk (1,5 proc.) i wynosiła 10290,6 mln.

Wydajność jaj od jednej kury nioski (ogółem łącznie konsumpcyjnych i wylęgowych) zwiększyła się o 1,4 proc. - z 217 jaj w 2018 r. do 220 w 2019 r.

"Gospodarstwa indywidualne wyprodukowały w 2019 r. 7989,8 mln sztuk jaj kurzych (tj. o 11 proc. mniej niż w roku poprzednim), co stanowiło 66,3 proc. całej produkcji krajowej. W 2019 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 821 sztuki, tj. o 2 proc. więcej niż w 2018 r." - zaznacza GUS.

Produkcja wełny owczej niepranej w 2019 r. wyniosła 891 ton i przez rok spadła o 11,7 tony (1,3 proc.). Roczna wydajność wełny od 1 owcy pozostała na takim samym poziomie jak w 2018 r. - 3,3 kg.
 Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA

 

9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu