Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka skreślony z PFHBiPM

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
07-12-2023,8:30 Aktualizacja: 07-12-2023,15:45
A A A

Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Białymstoku za działanie na szkodę PFHBiPM został wykreślony z listy jej członków.

Zarząd Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, na wniosek komisji rewizyjnej PFHBiPM, Sądu Koleżeńskiego oraz z rekomendacją prezydium PFHBiPM, wkreślił z listy członków federacji Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Białymstoku.

Za usunięciem PZHBiPM ze struktur federacji głosowało 21 członków zarządu. Głosy przeciwko oddało 7 z nich, z czego 4 reprezentujący Podlasie.

Hoduj z Głową Bydło, bydło mleczne, bydło mięsne, opasy, cielęta, krowy, hodowcy bydła, bydło białogrzbiete

Nowy numer "Hoduj z Głową Bydło". Wideo

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ostatnim w tym roku tj. 6 wydaniem naszego magazynu "Hoduj z Głową Bydło". "Hoduj z Głową Bydło" to dwumiesięcznik skierowany do hodowców oraz producentów bydła mlecznego i...

"PFHBiPM jest podmiotem dobrowolnym, samodzielnym i samorządnym co oznacza, że obecność w jej strukturach nie ma charakteru obligatoryjnego, a wolą związku, który nie zgadza się z działaniami władz federacji, może być opuszczenie jego struktur" czytamy w uzasadnieniu tej decyzji.

PFHBiPM zapewnia, że respektuje uprawnienia podmiotowe i procesowe przysługujące poszczególnym związkom hodowców. Nie powinny być one jednak wykorzystane w celu działania na szkodę i wywołania destabilizacji w jej funkcjonowaniu.

Pełnomocnik podlaskiego związku 12 października złożył wniosek o uchylenie niektórych uchwał zarządu PFHBiPM oraz walnego zjazdu delegatów dotyczących wyboru władz PFHBiPM wraz z żądaniem udzielenia zabezpieczenia.

Podlaski związek na walnym zjeździe delegatów był reprezentowany przez 20 delegatów. W trakcie obrad nie zgłaszali oni żadnych wniosków formalnych.

Tymczasem bezpośrednio po zjeździe nie kwestionując jego ustaleń, podlaski związek nie skierował do federacji przedsądowego wniosku wskazującego na ewentualne nieprawidłowości, tylko od razu zdecydował się na kroki procesowe.

Nauka Praktyce, kulawizny, racice, PFHBiPM, konferencja, bydło mleczne

O chorobach racic dyskutowali w Sierpcu

Straty wywoływane przez choroby racic wynikają m.in. z mniejszej produkcji mleka, pogorszenia parametrów rozrodu oraz większego ryzyka eliminacji zwierząt ze stada. Problem ten może dotyczyć nawet 25% światowej populacji krów. ...

Trzy miesiące po wyborach, już po zarejestrowaniu zmian w KRS, zwrócił się on z pozwem o uchylenie części uchwał walnego zjazdu delegatów, w tym również tych, za którymi głosowali jego delegaci oraz uchwał zarządu.

Składając pozew podlaski związek domagał się zabezpieczenia polegającego na przywróceniu poprzednich władz federacji.

W ocenie zarządu federacji takie działanie nie służy ochronie praw związku z Podlasia, a jest skierowane wyłącznie przeciwko jej funkcjonowaniu.

"Federacja jako podmiot reprezentujący hodowców z całej Polski, staje się instrumentem do rozgrywek w podlaskim związku. Członkowie zarządu uznali, że nie mogą biernie akceptować takiego działania i uznali podjęcie uchwały o jego wykluczeniu za konieczne." czytamy w komunikacie PFHBiPM.

Federacja informuje, że takie działanie jej zarządu nie powinno zdziwić ani zaskakiwać, skoro pierwszym działaniem nowo wybranych członków z woj. podlaskiego, było skierowanie przeciwko niej sprawy do sądu.

Więcej informacji na temat hodowli bydła oraz produkcji mleka znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Bydło"  ZAPRENUMERUJ

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) 

Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 1/2024

Hoduj z głową świnie:

-Skąd się biorą stereotypie u świń?

-Jednym głosem w imieniu hodowców

-Zimowe wyzwania na odchowalni i tuczu

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 1/2024

Hoduj z głową bydło:

-Gdy brakuje kiszonki z kukurydzy

-Kiszonki i woda nie mogą zamarzać

-Zimny wychów na zdrowie

-Jak walczyć z chorobami racic?

 

PRENUMERATA