Ministerstwo ma plan na wsparcie sektora wołowiny

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-12-2020,9:25 Aktualizacja: 02-12-2020,9:36
A A A

Przygotowując krajowy Plan strategiczny w ramach WPR 2020-2027 analizowane są różne warianty zastosowania wsparcia m.in. do bydła i krów. Planowane jest wsparcie dla poprawy dobrostanu zwierząt - poinformował Grzegorz Puda, minister rolnictwa.

Podczas wideokonferencji zorganizowanej przez sieć współpracy BovINE (Beef Innovation Network Europe), szef resortu przedstawił działania planowane do realizacji przez resort rolnictwa na rzecz wspierania sektora wołowiny.

ceny skupu bydła, bydło rzeźne, wbc, waga żywa, wołowina, mięso wołowe

Żywiec wołowy pod koniec listopada podrożał

Ceny zakupu żywca wołowego w trzecim tygodniu listopada spadły średnio o 1%. Jednak ich notowania w kolejnym tygodniu wzrosły o 20-40 gr za kg wagi bitej ciepłej.    Bydło rzeźne w Polsce w trzecim tygodniu listopada kupowano średnio po...

Jak zaznaczył minister, bieżąca dyskusja na forum UE na temat sektora rolnego toczy się w oparciu o szereg ważnych dokumentów, które będą miały istotny wpływ na kondycję i przyszłość produkcji zwierzęcej i przetwórstwa w UE.

Zwrócił uwagę, że Europejski Zielony Ład i inicjatywy, które z niego wynikają, zawierają bardzo ambitne cele klimatyczne i środowiskowe. Jedną z tych inicjatyw jest - opublikowana przez Komisję Europejską w październiku - strategia na rzecz ograniczenia emisji metanu. Jej konsekwencje mogą mieć daleko idące skutki dla całej branży.

Kolejny dokument - Strategia "Od pola do stołu" również zakłada bardzo ambitne cele, takie jak: poprawa dobrostanu zwierząt, redukcja zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów, jak również zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego.

Realizacja założeń wymagać będzie dostosowań technologicznych, głównie o charakterze inwestycyjnym. Będzie to wymagało transferu nowej wiedzy, a przede wszystkim wysokich kosztów dostosowawczych.

e-Wystawa, wystawa bydła mlecznego, PFHBiPM, bydło mleczne, pierwiastki, krowy mleczne, hodowcy bydła

Czempion e-Wystawy należy do OHZ Lubiana!

e-Wystawa bydła mlecznego zakończona. Czempionem została krowa pierwiastka należąca do Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z.o.o. Tytuł wiceczempiona trafił do gospodarstwa Artura Klupsia z Pępowa. e-Wystawa w takiej formule została zorganizowana...

Prace nad kształtem przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej nadal trwają. Równolegle w ministerstwie rolnictwa prowadzone są prace nad przygotowaniem krajowych dokumentów kierunkowych, a jednym z nich jest Plan strategiczny WPR na lata 2021-2027 - poinformował Puda.

Nadrzędnym celem projektowanych instrumentów WPR jest zapewnienie trwałości i odporności ekonomicznej gospodarstw rolnych, zarówno w krótkiej, jak i dłuższej perspektywie, również w obliczu kryzysów.

Zgodnie z projektem rozporządzenia dotyczącym planów strategicznych, w ramach nowego systemu płatności bezpośrednich UE nadal będzie można przyznawać wsparcie związane z produkcją, w tym w sektorach wołowiny i cielęciny oraz mleka i przetworów mlecznych.

Minister zaznaczył, że przygotowując krajowy Plan strategiczny analizowane są różne warianty zastosowania wsparcia do bydła i krów w kolejnych latach.

- Silne ekonomicznie rodzinne gospodarstwa rolne są warunkiem zachowania zrównoważonego modelu polskiego i europejskiego rolnictwa. To kierunek zgodny z polityką naszego rządu, ale też ze strategią UE - powiedział Puda.

mleko, cena mleka, mleko surowe, mleczarnie, skup mleka, GUS, krowy mleczne, produkcja mleka, PFHBiPM

Cena mleka najwyższa od niemal 2 lat!

Mleczarnie w październiku po raz kolejny, już czwarty miesiąc z rzędu, płaciły więcej za mleko w skupie. Tym razem kosztowało ono średnio 1,44 złotych za litr. W odniesieniu do września jego cena była wyższa aż o 4,7%, a października 2019 r. aż o...

Dodał, że dzięki prowadzeniu gospodarki niskoemisyjnej, chroniącej zasoby biologiczne dla następnych pokoleń gospodarstwa te przyczyniają się do osiągania celów środowiskowych i klimatycznych.

Takie podejście wynika również z krajowej Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030.

- Działania te, również w sektorze wołowiny, obejmują m.in. podpisywanie umów kontraktacyjnych czy kilka rodzajów wsparcia dla rolników i sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych - podkreślił szef resortu.

Puda poinformował, że planowana jest także pomoc finansowa na tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych i organizacji producentów. Zwrócił uwagę, że od 2008 r. funkcjonuje w Polsce krajowy system jakości żywności obejmujący wołowinę - Quality Meat Program (QMP) opracowany z inicjatywy Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego i administrowany przez tę organizację.

Zdrowe Wymię, higiena udojowa, predipping, postdipping, piana, strzyk, aparat udojowy, wymię, rękawiczki, mastitis

Prawidłowa higiena doju czyli jaka?

Higiena i odpowiednie przygotowanie krowy do doju to temat drugiego artykułu z serii "Zdrowe Wymię". W jej ramach prezentujemy ilustrowane artykuły oraz filmy dotyczące szeroko pojętej profilaktyki mastitis oraz zdrowotności wymienia....

Jak mówił, system, obok innych systemów jakości żywności, jest objęty wsparciem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Potrzeby związane ze wsparciem producentów uczestniczących w krajowych i unijnych systemach jakości żywności są uwzględnione w pracach nad Planem strategicznym WPR na lata 2021-2027.

- Cel Komisji Europejskiej dotyczący poprawy dobrostanu zwierząt, wyrażony w strategii "Od pola do stołu", jest również jednym z priorytetów resortu rolnictwa. Jest on realizowany m.in. przez działanie "Dobrostan zwierząt", wprowadzone w 2020 roku. Obecnie dotyczy ono krów i świń - poinformował minister.

Zaznaczył, że działanie to jest dobrowolne i ma zachęcać rolników do prowadzenia produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem podwyższonych warunków dobrostanu zwierząt, ponad obowiązujące standardy. Wsparcie finansowe stanowi rekompensatę dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów. Nie przewiduje się natomiast zwrotu kosztów inwestycyjnych.

Dodał, że w ramach przyszłej perspektywy finansowej planowana jest kontynuacja tego wsparcia do krów, ale również rozszerzenie zakresu wsparcia o bydło opasowe.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 5/2021

Hoduj z głową świnie:

-Pogłowie zmalało

-Ważny smak i zapach paszy

-Stosowanie enzymów w paszach dla prosiąt

-Prąd z gnojowicy

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 5/2021

Hoduj z głową bydło:

-Zaburzenia rozrodu

-Na dobry start

-Inwestuje w kolejne roboty

-Monitoring kiszonek

-Krowy lubią czochradła

 

PRENUMERATA