Prawo łowieckie dzieli posłów. Trafiło do komisji

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-04-2020,8:10 Aktualizacja: 17-04-2020,8:15
A A A

Sejm w pierwszym czytaniu skierował do sejmowej komisji środowiska obywatelski projekt nowelizacji Prawa łowieckiego, który zezwala niepełnoletnim na udział w polowaniach za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Za odrzuceniem projektu noweli w pierwszym czytaniu głosowało 171 posłów, przeciw było 270, a 8 posłów wstrzymało się od głosu.

odstrzał dzików, polski związek łowiecki, walka z asf w polsce, epidemia koronawirusa

Rolnicy pozostali bez ochrony pól. Myśliwi jednak wrócą

Rozporządzenie nakładające ograniczenia m.in. w przemieszczaniu się w związku z koronawirusem, zabraniało de facto myśliwym wykonywania odstrzałów i szacowania szkód łowieckich. Zaprotestowały organizacje rolnicze. W nowym akcie...

Główną i jedyną zmianą w dotychczasowych przepisach miało być dopuszczenie osób poniżej 18. roku życia do udziału w polowaniach, o ile ich rodzicie lub opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę.

Przedstawiciel inicjatywy obywatelskiej profesor Dariusz Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uzasadniając projekt noweli podkreślił, że Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym osoby poniżej 18. roku życia nie mogą brać udziału w polowaniach. Przywołując przykłady innych państw zwrócił uwagę, że są kraje w których polować czynnie mogą już dzieci w wieku 10 czy 15 lat.

W uzasadnieniu do projektu noweli czytamy, że udział osób poniżej 18. roku życia w polowaniach ma również zapewnić rodzicom i opiekunom realizację władzy rodzicielskiej, przejawiającej się w decydowaniu - zgodnie z własnym światopoglądem i zasadami etycznymi - "o zachęcaniu ich do aktywnego spędzania czasu i czerpaniu pozytywnych wzorców wywodzących się z domu rodzinnego".

plany łowieckie, koła łowieckie, prawo łowieckie, odstrzał dzikich zwierząt, walka z asf w polsce

Plany łowieckie powstaną online. To dobra wiadomość dla rolników

Walka z koronawirusem wymaga maksymalnego izolowania się, tymczasem niektóre sprawy wymagają pilnych uzgodnień. Tak jest z - bardzo ważnymi dla rolników - planami łowieckimi. Ministerstwo Klimatu sugeruje, by robić to elektronicznie....

Zgodnie z obowiązującym prawem, polowanie z osobami poniżej 18. roku życia jest zabronione i kwalifikowane jest jako występek.

Komitet obywatelski zwraca ponadto uwagę, że polowania są legalne i są ściśle określone w przepisach prawa. Celem polowań jest też redukcja liczebności zwierząt łownych, co skutkuje mniejszymi szkodami łowieckimi.

Jest to też aktywna forma ochrony przyrody i konieczny warunek utrzymania różnorodności biologicznej. Myśliwi dodali też, że konstytucja gwarantuje im prawo, jako rodzicom do wychowywania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem i tradycją.

Za dalszymi pracami nad projektem opowiedziały się kluby PiS i Konfederacji. Również Koalicja Polska PSL-Kukiz'15 wskazywała, że nowela Prawa łowieckiego jest konieczna, lecz powinna się przede wszystkim odnosić do kwestii odszkodowań łowieckich dla rolników.

Odnosząc się do projektu, wiceminister klimatu Małgorzata Golińska powiedziała, że oskarżanie myśliwych o sadyzm jest haniebne. Przypomniała, że państwo polskie nałożyło na nich konkretne obowiązki, z których muszą się wywiązywać.

walka z asf w polsce, polski związek łowiecki, szkolenia dla myśliwych

Myśliwi kontra ASF. Będą mieć własny plan walki z chorobą

Polski Związek Łowiecki pracuje nad wewnętrzną strategią dotyczącą zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Odbędą się między innymi szkolenia dla myśliwych.   PZŁ opracowuje własny plan walki z chorobą niejako obok udziału w...

Wskazała na redukcję dzików w ramach walki z ASF. Wymieniła ponadto kilkanaście państw europejskich - w tym Niemcy, gdzie nie ma ustalonej dolnej granicy wieku, w którym dzieci mogą brać udział w polowaniu.

Zdecydowanymi przeciwnikami proponowanych rozwiązań były za to kluby KO i Lewicy. To one złożyły wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Politycy tych partii argumentowali tym, że dzieci nie powinny brać udziału - jak mówili - w takich barbarzyńskich, okrutnych rytuałach jakimi są polowania. Dodawali, że najmłodsi powinni być chronieni przed przemocą.

Przeciwko projektowi protestuje też 40 organizacji pozarządowych m.in. Komitet Ochrony Praw Dziecka, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, UNICEF Polska, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz koalicja Niech Żyją!.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie