Plany łowieckie powstaną online. To dobra wiadomość dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
23-03-2020,13:40 Aktualizacja: 23-03-2020,13:46
A A A

Walka z koronawirusem wymaga maksymalnego izolowania się, tymczasem niektóre sprawy wymagają pilnych uzgodnień. Tak jest z - bardzo ważnymi dla rolników - planami łowieckimi. Ministerstwo Klimatu sugeruje, by robić to elektronicznie.

Dokumenty określające roczne poziomy redukcji populacji dzikich zwierząt nie tylko wytyczają cele myśliwym (dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich), ale także stanowią pewien wentyl bezpieczeństwa dla rolników.

walka z asf w polsce, polski związek łowiecki, szkolenia dla myśliwych

Myśliwi kontra ASF. Będą mieć własny plan walki z chorobą

Polski Związek Łowiecki pracuje nad wewnętrzną strategią dotyczącą zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Odbędą się między innymi szkolenia dla myśliwych.   PZŁ opracowuje własny plan walki z chorobą niejako obok udziału w...

Mniej dzikiej zwierzyny, której wbrew wielu głosom w lasach obecnie nie brakuje, to potencjalnie mniejsze straty związane ze szkodami łowieckimi w uprawach.

A jak wiadomo z ich szacowaniem i wypłacaniem rekompensat nie zawsze jest różowo.

"Mając na względzie występujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenie epidemiczne związane z koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 oraz wynikającymi z tego ograniczeniami, minister klimatu sugeruje, aby zatwierdzanie, uzgadnianie i opiniowanie rocznych planów łowieckich, o których mowa w art. 8a ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, odbywało się w formie elektronicznej. Działanie takie pozwoli na prowadzenie gospodarki łowieckiej przez zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich wraz z rozpoczęciem nowego łowieckiego roku gospodarczego z dniem 1 kwietnia 2020 r." - czytamy w piśmie resortu.

prawo łowieckie, Polski Związek Łowiecki , koła łowieckie, oświadczenia lustracyjne

Pracownicy służb PRL wykluczeni. Będą wybory w kołach łowieckich

Polski Związek Łowiecki przypomina o spełnieniu obowiązku lustracji przed zbliżającymi się wielkimi krokami wyborami w poszczególnych kołach. Wynika on wprost z przepisów ustawy. Artykuł 33d ustawy Prawo łowieckie nakłada na osoby...

Jeśli chodzi o procedurę, zgodnie z art. art. 8a ust. 9-11 ustawy Prawo łowieckie, roczny plan łowiecki (RPŁ) jest sporządzany przez dzierżawcę obwodu łowieckiego, po zasięgnięciu opinii właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) oraz właściwej izby rolniczej i podlega zatwierdzeniu przez właściwego nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w uzgodnieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.

W obwodzie łowieckim wyłączonym z wydzierżawiania roczny plan łowiecki jest sporządzany przez jego zarządcę, po zasięgnięciu opinii PZŁ oraz właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i podlega zatwierdzeniu przez dyrektora regionalnej dyrekcji LP.

Roczny plan łowiecki dla obwodu łowieckiego graniczącego z parkiem narodowym jest ponadto opiniowany dodatkowo przez dyrektora tego parku narodowego, a roczny plan łowiecki dla obwodu, na terenie którego znajduje się obręb hodowlany, jest opiniowany dodatkowo, w zakresie pozyskania piżmaka i łyski, przez uprawnionych do rybactwa, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu