W całej Polsce płyną pieniądze na lokalne inwestycje i programy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-08-2017,13:20 Aktualizacja: 02-08-2017,13:44
A A A

Samorządy, przedsiębiorstwa i organizacje z obszarów wiejskich podpisują umowy z urzędami marszałkowskimi na dofinansowanie swoich działań.

- Kolejne środki unijne, wspierające obszary wiejskie trafiają do zachodniopomorskich beneficjentów. - W ramach lokalnego działania kierowanego przez społeczność podpiszemy siedem umów na kwotę wsparcia prawie 1,2 mln zł - mówił Jarosław Rzepa, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.

ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich, obszary wiejskie, andrzej duda, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Prezydent podpisał nowelę ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. Nowela zakłada, że od 2018 r. fundacja programów pomocy dla rolnictwa FAPA straci funkcję jednostki...

To środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dzięki nim beneficjenci mogą rozpoczynać, bądź rozwijać już istniejące działalności gospodarcze, a co za tym idzie tworzyć kolejne miejsca pracy. Wśród dofinansowanych zadań znalazła się też np. budowa świetlicy wiejskiej.

Blisko 900 tys. zł trafi natomiast za pośrednictwem samorządu województwa mazowieckiego na organizację w regionie różnych wydarzeń w ramach działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Pomoc Techniczna PROW 2014–2020). Środki pozyskało 17 beneficjentów, z którymi zostały podpisane umowy.

W ramach wsparcia odbędą się m.in. seminaria i konferencje "Przetwórstwo mięsa w gospodarstwie rolnym", "Rozwój przedsiębiorczości - produkcja żywności lokalnej i tradycyjnej", "Systemy jakości żywności wsparciem jakości produkcji", "Zarządzanie gospodarstwem rolnym", "Ubezpieczenia w rodzinnych gospodarstwach rolnych" oraz "Kolektory słoneczne i systemy fotowoltaiczne szansą dla rodzinnych gospodarstw rolnych".
kanalizacja, PROW, pieniędze na inwestycje, inwestycje na wsi, PROW 2014-2020

Miliony z PROW na kanalizację rozdane

Pierwsze pieniądze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na inwestycje w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej w woj. kujawsko-pomorskim podzielone. Umowy o dofinansowanie podpisali 6 lipca w Toruniu przedstawiciele 74 gmin (lub...

Powstanie również projekt wsparcia turystyki wiejskiej - szlak rowerowy "Rowerem nad Wkrę" zgłoszony przez Stowarzyszenie "Nasza Wkra". Środki wspomogą także organizację konkursów na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, XXV Olimpiadę Wiedzy Rolniczej oraz wyjazdy studyjne i szkoleniowe, m.in. cykl "Innowacyjny hodowca", zaproponowany przez Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Z kolei w woj. podkarpackim partnerzy KSOW otrzymają w sumie ponad 650 tys. zł. Pozytywną ocenę uzyskało 29 z 47 dokumentów, a 22 ostatecznie zmieściły się w limitach zaplanowanych na poszczególne działania.

Wśród podejmowanych inicjatyw warto wymienić np. utworzenie spółdzielni producentów królików mięsnych i kompleksowe szkolenie jej członków, wyjazd studyjny rolników na Ukrainę i do Rumunii czy organizację festiwalu dziedzictwa kresów.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie