Przeciętna emerytura rolnicza to 1500 zł. Będą świadczenia stażowe?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
09-05-2023,12:30 Aktualizacja: 09-05-2023,12:31
A A A

Ile wynosiła średnia emerytura wypłacana przez KRUS w 2022 roku? Czy przewidywane jest wprowadzenie emerytur stażowych na wsi w najbliższym czasie? Na te pytania odpowiedziało ministerstwo rolnictwa.

„Do biur poselskich nadal napływają zapytania w kwestii wprowadzenia tzw. emerytur stażowych, które mogłyby zastąpić zlikwidowane na wsi wcześniejsze emerytury. W 2021 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznała tylko 28 takich świadczeń. Rolniczki i rolnicy cały czas liczą na powrót korzystnych dla nich rozwiązań sprzed lat, szczególnie w przypadku kobiet” – napisała w interpelacji posłanka Dorota Niedziela (PO).

emerytury rolnicze, KRUS, ZUS, świadczenia dla rolników

Zmieni się sposób waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy zwiększający emerytury rolnicze przez powiązanie emerytury podstawowej z KRUS z najniższą z ZUS - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa podano,...

1500 zł - przeciętna emerytura

W odpowiedzi na jej pytania wiceminister rolnictwa Anna Gembicka podała, że w 2022 roku przyznano ogółem 24 029 emerytur rolniczych, w tym 14 emerytur wcześniejszych. Zaś przeciętna miesięczna liczba wypłaconych emerytur z KRUS na przestrzeni ostatnich lat mieściła się w przedziale 943 019 (w 2015 r.) - 775 046 (w 2022 r.).

„Przeciętne miesięczne świadczenie emerytalne z KRUS w 2022 roku wyniosło 1 507,59 zł” – poinformowała Gembicka.

Odniosła się także do podniesionej przez posłankę kwestii ewentualnego wprowadzenia w najbliższym czasie emerytur stażowych na wsi.

„Wprowadzenie do porządku prawnego emerytur stażowych dla rolników wymaga pogłębionej analizy z jednoczesnym uwzględnieniem spójności zarówno w systemie ubezpieczenia społecznego rolników, jak i w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych” – stwierdziła ogólnikowo wiceszefowa resortu rolnictwa.

Jak zapewniła, w ostatnim czasie działania rządzących w obszarze zabezpieczenia społecznego rolników skupiły się na poprawie sytuacji ekonomicznej świadczeniobiorców KRUS.

emerytury rolnicze, Mateusz Morawiecki, Henryk Kowalczyk, KRUS, ZUS

Emerytura z KRUS taka sama jak z ZUS. Rząd naprawia system

Rząd przyjął projekt ustawy o wyrównaniu zasad przyznawania emerytur z KRUS i ZUS - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Jak wyjaśnił, po 25 latach opłacania składek emerytura rolnicza nie może być niższa niż analogiczna z ZUS. Szef...

Waloryzacja i „trzynastki”

„Dzięki ostatniej nowelizacji przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i zmianie zasad waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych, zarówno emeryci, jak i renciści rolni, pobierają od marca br. wyższe świadczenia. Wprowadzony został również dodatek do emerytury dla osób, które w okresie swojej aktywności zawodowej płaciły wyższe lub podwójne składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Ponadto w ubiegłym roku zniesiony został warunek zaprzestania działalności rolniczej dla emerytów, dzięki czemu emeryci mogą kontynuować prowadzenie działalności rolniczej bez obawy zawieszenia części uzupełniającej świadczenia emerytalnego” – wyliczyła Anna Gembicka.

Przypomniała ponadto, że od stycznia br. KRUS ma możliwość kierowania emerytów na 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne.

„Nie zapomnieliśmy także o ubezpieczonych opiekunach osób niepełnosprawnych – umożliwiliśmy kierowanie ich za pośrednictwem KRUS na 7-dniowe turnusy regeneracyjne. Jednocześnie podkreślić należy, że emeryci i renciści otrzymują dodatkowe wsparcie finansowe w postaci: 13. emerytury oraz 14. emerytury, co również pozytywnie wpływa na ich budżety domowe, a od 1 stycznia ubiegłego roku od emerytury nie jest pobierany podatek. Emerytura bez podatku obejmuje wszystkich emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia do 2500 zł” – dodała wiceminister.

Wspomniała też na koniec m.in. o wspieraniu kół gospodyń wiejskich oraz sołtysów.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie