Od przyszłego roku zniknie część dopłat do produkcji rolnej

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-08-2016,13:10 Aktualizacja: 08-08-2016,14:03
A A A

Od 2017 r. będą zmiany w systemie tzw. płatności związanych z produkcją. Nie będzie dopłat do uprawy malin, zmniejszą się dopłaty do pomidorów, wsparcie będzie przysługiwało tylko do 20 sztuk bydła - poinformował resort rolnictwa.

Płatności związane z produkcją stosowane są w Polsce od 2015 r. i przysługują one do bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu oraz konopi włóknistych.

dzierżawa ziemi, dopłaty bezpośrednie, arimr, mazowsze

Dzierżawca uprawia ziemię. A dopłaty bierze właściciel

Dopłaty bezpośrednie tylko dla faktycznie użytkujących ziemię to fikcja. Wydzierżawiający grunty sami najczęściej pobierają pieniądze, często nie widząc swojego areału przez kilka lat. Celem przyznawania płatności bezpośrednich jest wspieranie...

Zgodnie z przepisami unijnymi, ta forma płatności może być stosowana jedynie w sektorach o szczególnym znaczeniu gospodarczym, społecznym lub środowiskowym, które znajdują się w trudnej sytuacji i jedynie w zakresie niezbędnym do utrzymania produkcji na poziomie z lat 2009-2013. Celem tych płatności nie jest natomiast stymulowanie zwiększania produkcji w danym sektorze - wyjaśnia ministerstwo.

Komisja Europejska zgłosiła zastrzeżenia do części stosowanych w Polsce w latach 2015-2016 płatności związanych z produkcją. Resort rolnictwa zgłosił więc do KE zmiany w systemie płatności związanych z produkcją na lata 2017-2020.

Zgodnie z wytycznymi UE, uwzględniono obserwowane trendy w produkcji w latach 2014 i 2015. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji finansowych, w przypadku kilku sektorów konieczne było ukierunkowanie wsparcia na tę grupę gospodarstw, w których sytuacja ekonomiczna (dochodowa) jest najtrudniejsza i gdzie utrzymuje się tendencja spadkowa w produkcji.

I tak od 2017 r. w miejsce dotychczasowej płatności do roślin wysokobiałkowych wprowadzono dwie oddzielne płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno oraz do upraw paszowych.
materiał siewny, Agencji Rynku Rolnego, pieniądze, kontrola wydatków, ARR, ministerstwo rolnictwa

Dopłaty do materiału siewnego. Wydatki pod lupą

Trwa przegląd wydatków publicznych w obszarze dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. M.in. od wyniku tego audytu będzie zależał sposób realizacji wsparcia na 2017 r. W...

Płatność do roślin strączkowych przysługiwać będzie do uprawy łubinów, soi, grochu pastewnego oraz bobiku. Wsparciem objęte będą powierzchnie upraw, z których dokonano zbioru ziarna. Płatność będzie miała charakter degresywny z wyższą stawką do pierwszych 75 ha uprawy i niższą w przypadku pozostałych powierzchni.

Płatność do upraw paszowych obejmie natomiast takie gatunki jak esparceta, komonica, koniczyny, lędźwian, lucerna, nostrzyk, seradela i wyka i będzie przysługiwała maksymalnie do 75 ha. Z płatności wyłączone zostaną uprawy przeznaczone na zielony nawóz (przyoranie).

W całym sektorze roślin wysokobiałkowych utrzymano łączną kopertę finansową, przy czym zwiększono udział środków finansowych przeznaczonych na wsparcie uprawy roślin strączkowych na ziarno. Dokonane zmiany biorą pod uwagę zarówno potrzebę zapewnienia krajowej produkcji białka roślinnego na pasze, jak i dodatkowe zachęty do podejmowania uprawy tych roślin jakie pojawiły się wraz z wymogiem upraw proekologicznych (EFA – zazielenienie) - tłumaczy resort.
dopłaty bezpośrednie, arimr, wypłata dopłat bezpośrednich, ryszard zarudzki

ARiMR zakończyła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2015 rok

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłacanie dopłat bezpośrednich za 2015 rok. Do 5 lipca pieniądze dostało 99,5 proc. beneficjentów, czyli 1 mln 348 tys. rolników - poinformował Ryszard Zarudzki,...

W przypadku młodego bydła i krów utrzymano dotychczasową kopertę finansową. W obu sektorach płatność będzie przyznawana wszystkim rolnikom, którzy mają co najmniej 3 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia, wsparcie będzie przysługiwało maksymalnie do 20 szt. (zmniejszenie z dotychczasowych 30 szt. w obu płatnościach).

Ministerstwo zawraca uwagę, że utrzymanie dotychczasowej puli środków pozwoli na zwiększenie stawek do pierwszych 20 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia, dzięki czemu grupa gospodarstw, w której odnotowuje się systematyczny spadek liczby stad, otrzyma wyższą płatność.

Wprowadzone zmiany powodują zatem, że ze wsparcia skorzystają najbardziej te gospodarstwa, w których dochodowość jest niska i występuje zagrożenie spadku produkcji. Zwiększenie wsparcia obejmie ok. 80 proc. rolników posiadających młode bydło i ok. 80 proc. rolników utrzymujących krowy.

Według ministerstwa, wprowadzona zmiana uwzględnia silniejszą tendencję do koncentracji produkcji w dużych stadach w wyniku ostatnich zmian na rynku mleka i wołowiny i przyczynia się do lepszego ukierunkowania wsparcia na tę cześć sektora, w której sytuacja ekonomiczna jest najtrudniejsza.
wymarznięcia, straty w uprawach, zima, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Wymarznięcia - bez dopłat do hektara

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na potrzeby oszacowania strat związanych z wymarznięciami powołano 140 komisji, które stwierdziły szkody w przeszło 12 tys. gospodarstw na powierzchni blisko 200 tys. ha. Duża skala...

Nie będzie wsparcia do uprawy malin, ponieważ w ostatnich latach istotnie poprawiła się opłacalność ich produkcji, umocniła się ponadto pozycja polskich producentów na rynku międzynarodowym.

W przypadku upraw pomidorów zmniejszono kopertę finansową o około 1/3 z uwagi na wzrost produkcji w 2014 i 2015 r. oraz utrzymanie wymogu umowy na dostawę do podmiotów przetwórczych.

Jeśli chodzi o płatności do uprawy buraków cukrowych postanowiono, że wsparcie będzie przyznawane do powierzchni uprawy wszystkich buraków cukrowych, a nie tylko buraków kwotowych. Ma to związek ze zniesieniem kwotowania produkcji cukru w całej UE od października 2017 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"