BGŻ BNP Paribas publikuje wyniki finansowe. Zysk netto 31,3 mln zł

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
12-05-2016,8:45 Aktualizacja: 12-05-2016,8:52
A A A

Grupa Kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2016 r. - zysk netto wyniósł 31,3 mln zł. Oznacza to wzrost o 16,7 mln zł w porównaniu z I kw. 2015 r.

W komunikacie banku czytamy, że wpływ na wyniki I kwartału miało przede wszystkim zwiększenie skali działania po połączeniu z BNP Paribas Bankiem Polska w kwietniu 2015 roku, a także włączenie w struktury grupy kapitałowej w grudniu 2015 roku Sygma Banku Polska.

"Czynnikiem wpływającym na poziom zysku netto było wprowadzenie od lutego 2016 roku podatku od instytucji finansowych - w I kwartale 2016 r. koszty z tytułu tego podatku dla BGŻ BNP Paribas wyniosły 31,7 mln zł" - informuje bank.

bank, bankowość, zyski, pieniądze, BGŻ BNP Paribas, fuzja

Bank BGŻ BNP Paribas ujawnił wyniki finansowe za 2015 rok

Grupa kapitałowa BGŻ BNP Paribas zaprezentowała wyniki finansowe za pierwszy rok po połączeniu banku BGŻ i BNP Paribas Banku Polska. Wynik z działalności bankowej wygenerowany przez grupę w zeszłym roku przekroczył 2 mld zł, wobec 1,5 mld zł w 2014...
- Miniony kwartał oceniam pozytywnie - zmierzamy w kierunku wyznaczonych celów. Kontynuowaliśmy intensywne prace związane z fuzją operacyjną i wdrażaniem jednolitego systemu informatycznego dla całego banku. Ważnymi krokami było  sprawne przeprowadzenie i zakończenie migracji klientów BGŻOptima oraz klientów ex-Rabobank Polska. Cały proces integracji przebiega zgodnie z planem - zakładamy jego finalizację przed  końcem tego roku - mówi Tomasz Bogus, prezes zarządu banku BGŻ BNP Paribas.

Koszty integracji w I kwartale 2016 r. wyniosły 16,3 mln zł wobec 35,6 mln zł poniesionych za trzy pierwsze miesiące ubiegłego roku, przez ówczesny bank BGŻ. Bieżące koszty integracji zawierają również koszty przygotowań do fuzji prawnej z Sygma Bankiem Polska.

-  Zakładamy, że rejestracja połączenia nastąpi w najbliższych tygodniach, a integracja operacyjna zakończy się w I połowie 2017 roku. Połączenie z Sygmą umocni nasz bank w obszarze kredytów konsumenckich. Staniemy się też jednym z największych wydawców kart kredytowych w Polsce - tłumaczy Tomasz Bogus.

bank, bankowość, BGŻ BNP Paribas, Grupa BNP Paribas, pracownicy, zatrudnienie

BGŻ BNP Paribas otrzymał tytuł Top Employers Institute 2016

Bank BGŻ BNP Paribas znalazł się w gronie organizacji, którym przyznano tytuł Top Employer Polska 2016 za zgodną z najlepszymi praktykami na rynku politykę personalną. - Nasz bank znalazł się w gronie docenionych pracodawców,...
- To kolejny ważny etap na drodze realizacji naszej strategii, która zakłada m.in. zwiększenie skali działalności  banku, a jednocześnie wzrost efektywności. Mamy szeroką, uniwersalną ofertę, skierowaną do wszystkich grup klientów - łącząc te przewagi rynkowe chcemy osiągnąć dalszy rozwój i wyraźny wzrost wyniku na działalności bankowej - dodaje.

Na dynamikę wyników w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku miały wpływ przede wszystkim zrealizowane połączenie banku BGŻ BNP Paribas oraz włączenie Sygma Banku Polska w struktury grupy kapitałowej.

Kredyty brutto wzrosły rdr o 78 proc. do 56 mld zł, na co złożył się wzrost o 86,8 proc. kredytów udzielonych przedsiębiorcom i 62,5 proc. kredytów dla gospodarstw domowych (łącznie z przedsiębiorcami indywidualnymi i rolnikami). Stanowią one odpowiednio ok. 33 proc. i 62 proc. portfela kredytów brutto.

Skonsolidowany wynik odsetkowy wzrósł o 72 proc. do 435 mln zł, przy poprawie marży odsetkowej netto o 0,1 pkt. proc. rdr do 2,6 proc. Wynik prowizyjny wzrósł o 71 proc. rdr do 123 mln zł, a wynik z działalności bankowej wzrósł o 70 proc. rdr do 620 mln zł.

kredyt, BGŻ BNP Paribas, bank, sektor bankowy, sektor agro, agrobiznes

Bank BGŻ BNP Paribas chce wzmacniać pozycję w sektorze agro

Do końca 2018 roku BGŻ BNP Paribas zamierza zdobyć ponad 5-procentowy udział w rynku, obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów do ok. 55 proc. i zwiększyć wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) do ok. 10 proc. Bazą do skutecznej...
Koszty ogólne wraz z amortyzacją wzrosły o 58 proc. rdr do 453 mln zł. Jednocześnie wskaźnik kosztów do dochodów poprawił się o 5,8 pkt. proc. rdr, spadając do 73,2 proc.

W I kwartale grupa dokonała odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w wysokości 77,3 mln zł, o 22,5 mln zł (41,4 proc.) więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie, koszt ryzyka kredytowego obniżył się do 59 pb z 74 pb w I kwartale 2015 r.

Wolumen depozytów klientów na koniec I kwartału 2016 r. wynosił 45,7 mld zł i wzrósł w porównaniu do marca 2015 r. o ponad 15,8 mld zł (53 proc.), natomiast w porównaniu do  grudnia 2015 r. o 1,4 mld zł (3,2 proc.).

Na koniec marca 2016 roku kapitały własne grupy wyniosły 6,4 mld zł i były wyższe w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,2 mld zł. Łączny współczynnik kapitałowy grupy wyniósł 14,46 proc., wobec 14,18 proc. na koniec marca 2015 r.

Z końcem I kwartału br. BGŻ BNP Paribas sfinalizował reorganizację sieci sprzedaży. W ramach tego trwającego od stycznia 2015 r. procesu zamknął 117 placówek oraz zakończył współpracę z franczyzobiorcami . Tym samym sieć oddziałów liczy 494 placówki w całym kraju.

Na koniec marca br. BGŻ BNP Paribas obsługiwał ponad 1,67 mln klientów. Łącznie z Sygma Bankiem Polska liczba klientów przekroczyła 2,65 mln.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

25.05.2021-25.06.2021 dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów zobacz więcej

28.05.2021 - 30.06.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej