Wjazdy na pola są za wąskie. Rolniczy samorząd interweniuje

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-03-2020,19:20 Aktualizacja: 16-03-2020,19:40
A A A

Przez ostatnie lata maszyny rolnicze znacząco "urosły", a przepisy o budowie dróg w pewnych obszarach stały się nieżyciowe. Interwencję w sprawie zbyt wąskich zjazdów na pola podjęła Lubelska Izba Rolnicza.

W swoim stanowisku zaapelowała o nowelizację rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

drogi dojazdowe do pól, drogi gminne, świętokrzyskie, agnieszka buras, Andrzej Bętkowski, Mariusz Gosek

Region wykłada duże pieniądze na drogi dojazdowe do pól

Dzięki środkom finansowym, które otrzymały świętokrzyskie gminy zostanie zbudowanych lub zmodernizowanych ponad 27 kilometrów dróg, umożliwiających dojazd do gruntów rolnych. Umowy z przedstawicielami jednostek samorządu...

"Obowiązujące przepisy ograniczają możliwość wybudowania szerszego zjazdu, ale to są przepisy stare, kiedy sprzęt rolniczy był zdecydowanie mniejszy i potrzeby rolników były inne. Problem, jaki nęka rolników przy projektowaniu oraz budowie zjazdów do nieruchomości z dojazdówek z drogi ekspresowej, to szerokość wjazdów indywidualnych" - wskazuje LIR.

Jak przyznaje, na etapie projektowania gospodarze jako właściciele nieruchomości mieli wgląd w dokumenty oraz możliwość wnioskowania o szersze zjazdy. Ale wspomniane wyżej rozporządzenie zabraniać ma budowy zjazdów szerszych niż szerokość jezdni.

"Tymczasem niektóre dojazdówki mierzą jedynie 3 m. Naszym zdaniem wjazd do nieruchomości o szerokości nie większej jak 3 m uniemożliwia racjonalne manewrowanie sprzętem rolniczym i bezkolizyjny wjazd na te nieruchomości. Najtrudniej jest manewrować przy żniwach, szczególnie przy zbiorze i wywozie buraków, kiedy jest mokro. Kombajny i wielkogabarytowe ciągniki z przyczepami typu tandem nie mieszczą się przy skrętach. W związku z powyższym Zarząd LIR wnosi o zmianę powyższych przepisów i dostosowanie ich do warunków obecnie panujących" - czytamy w stanowisku rolniczego samorządu.

Jednocześnie zwraca uwagę na fakt, że par. 78 przywołanego rozporządzenia dopuszcza budowę szerszych zjazdów do działek, na których prowadzona jest m.in. działalność gospodarcza.

Tym samym gdyby resort odpowiedzialny za infrastrukturę wziął pod uwagę przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i potraktował prowadzenie gospodarstwa rolnego jako działalność gospodarczą, problem byłby rozwiązany.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu