Unijna polityka wchodzi do polskich lasów. RPO i rząd zajęli stanowiska

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-03-2023,10:35 Aktualizacja: 22-03-2023,10:35
A A A

Rzecznik praw obywatelskich (RPO) ponagla marszałek Sejmu w kwestii ustawy, aby wykonać wyrok europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ws. lasów. Jednocześnie rząd wydał oficjalne „stanowisko w sprawie obrony polskich lasów”.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wytoczonej Polsce przez Komisję Europejską uznał, że nasz kraj uchybił zobowiązaniom państwa członkowskiego, bo wykluczył możliwość zaskarżenia przez organizacje ochrony środowiska przed sądem planów urządzenia lasu. Teraz w tej sprawie wystąpił rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek.

„Wykonanie wyroku TSUE wymaga podjęcia działań przez ustawodawcę, zmierzających w szczególności do określenia właściwej ścieżki sądowej kontroli planów urządzenia lasu.

lasy państwowe     ministerstwo klimatu     wyrok tsue     organizacje ekologiczne

Lasy Państwowe i resort klimatu o wyroku: Paraliż gospodarki

Skarga Komisji Europejskiej, którą uwzględnił TSUE, jest kolejną próbą zablokowania polskiego konkurencyjnego przemysłu drzewnego, co może doprowadzić do jego upadku, a w efekcie do skokowego wzrostu bezrobocia na terenach wiejskich i...

Tymczasem projekt nowelizacji ustawy o lasach realizujący to założenie wpłynął do Sejmu jeszcze w marcu ubiegłego roku. Jednak poza skierowaniem do opiniowania i konsultacji nie doczekał się dalszych prac i nie został mu nadany numer druku” – zwraca uwagę RPO.

Ze względu na konieczność wykonania wyroku TSUE, prosi on w piśmie marszałek Sejmu Elżbietę Witek o nadanie projektowi dalszego biegu. 

Weto dla nowego prawa?

Warto tu dodać, że skarga Komisji Europejskiej, którą uwzględnił TSUE, jest w ocenie Lasów Państwowych i resortu klimatu i środowiska – o czym pisaliśmy– „kolejną próbą zablokowania polskiego konkurencyjnego przemysłu drzewnego, co może doprowadzić do jego upadku, a w efekcie do skokowego wzrostu bezrobocia na terenach wiejskich i wzrostu cen wyrobów drewnianych”.

Polskie władze i leśnicy skrytykowali także ostatnio zgodnie koncepcję unijnych urzędników, dotyczącą takiej zmiany traktatów, która przeniosłaby leśnictwo z kompetencji krajowych do tzw. kompetencji dzielonych między UE, a państwa członkowskie. Rzecznik rządu zaznaczył, że jeśli zajdzie potrzeba, Polska zastosuje weto. 

Ponadto Rada Ministrów wystosowała oficjalne stanowisko, w którym podkreśla, że leśnictwo i gospodarka leśna powinny pozostać w wyłącznej gestii poszczególnych krajów członkowskich UE.

Leśnictwo , Lasy Państwowe, Anna Moskwa, Tomaszów Lubelski

Minister wierzy, że Polska wygra wojnę o lasy

- Nie oddamy Lasów Państwowych w zarządzanie prywatne ani w zarządzanie Unii Europejskiej . Będziemy się bronić w Unii Europejskiej i wierzę, że tę wojnę wygramy - zapewniła Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. Szefowa resortu wzięła...

Leśnictwo to kompetencja kraju

„Lasy w Polsce stanowią obecnie blisko 30 proc. powierzchni kraju, są dziedzictwem przyrodniczym naszego narodu, a pełniąc funkcje ochronne, społeczne i gospodarcze, stanowią istotny element życia obecnych i kolejnych pokoleń Polaków, stąd winny pozostać pod wyłącznym nadzorem państwa polskiego. Rada Ministrów wyraża przekonanie, że funkcjonująca w Rzeczypospolitej Polskiej wielofunkcyjna zrównoważona gospodarka leśna, w połączeniu z budownictwem drewnianym i wytwarzaniem innych produktów z drewna, to droga do zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej, korzystnego oddziaływania na klimat przy równoczesnym istotnym wpływie na rozwój gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w stanowisku.

Ponadto rząd zwraca w nim uwagę, iż na mocy dotychczasowych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Unia Europejska nie prowadzi wspólnej polityki leśnej, a leśnictwo pozostaje w kompetencjach krajowych.

„Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje zatem, że konsekwencje działań Komisji Europejskiej, dążących do współdzielenia kompetencji w zakresie gospodarki leśnej, mogą mieć negatywny wpływ na polskie lasy” – brzmi wystąpienie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu