Lasy Państwowe i resort klimatu o wyroku: Paraliż gospodarki

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
03-03-2023,9:10 Aktualizacja: 03-03-2023,9:28
A A A

Skarga Komisji Europejskiej, którą uwzględnił TSUE, jest kolejną próbą zablokowania polskiego konkurencyjnego przemysłu drzewnego, co może doprowadzić do jego upadku, a w efekcie do skokowego wzrostu bezrobocia na terenach wiejskich i wzrostu cen wyrobów drewnianych – ostrzegają Lasy Państwowe i resort klimatu.

Chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE), który uznał, że organizacje ochrony przyrody muszą mieć prawo kwestionować przed sądem plany urządzenia lasu. Sprawę Polsce wytoczyła po skargach Komisja Europejska. Podkreśliła ona, że Polacy są pozbawieni prawa do sądu w zakresie skarżenia planów urządzenia lasu (określających gospodarkę leśną na danym terenie).

Paraliż dla gospodarki

W wspólnym komunikacie sygnowanym przez Edwarda Siarkę, wiceministra klimatu i środowiska i jednocześnie pełnomocnika rządu ds. łowiectwa i leśnictwa oraz dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicę podkreślają oni, że Polska nie zgodzi się na wprowadzenie do prawa krajowego możliwości sparaliżowania gospodarki leśnej.

skup ziemi pod nowe lasy, Lasy Państwowe, nadleśnictwa, Edward Sarka, las prywatny

Będą skupować ziemię pod lasy państwowe. Ile można dostać?

Zachęcamy wszystkich właścicieli gruntów, na których może powstać las, aby zgłosili się do nadleśnictw z ofertą sprzedaży - zaapelowały Lasy Państwowe, ogłaszając  rozpoczęcie ogólnopolskiej akcji skupu gruntów pod...

„Gospodarka leśna zapewnia setki tysięcy miejsc pracy i dostarcza 3 proc. Produktu Krajowego Brutto, będąc jedną z najważniejszych gałęzi całej polskiej gospodarki. Prowadzona jest przez doświadczonych leśników od dziesięcioleci w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, dostarczając polskiemu przemysłowi drzewnemu najwyższej jakości surowca w stabilnych cenach, co czyni go konkurencyjnym na światowych rynkach, jednocześnie zapewniając stały przyrost terenów leśnych i gwarancję ochrony środowiska naturalnego” – wskazali przedstawiciele LP i MKiŚ.

Jak podkreślili, skarga Komisji Europejskiej, którą uwzględnił TSUE, opiera się na doniesieniach trzech organizacji ekologicznych, zarzucających Polsce brak standardów ochrony przyrody przy prowadzeniu gospodarki leśnej, a także brak prawa do zaskarżania planów urządzenia lasu. Według nich, pierwszy z tych zarzutów jest bezprzedmiotowy, bowiem przepisy, które wzbudziły wątpliwość ekologów, zostały uchylone rok temu, o czym Komisja Europejska była poinformowana, a obowiązujące obecnie prawo chroni przyrodę w stopniu nawet wykraczającym poza standardy unijne.

Konsultacje i procesy

Lasy Państwowe, sprzedaż drewna, drewno opałowe, Paweł Boski, KOWR

Rośnie sprzedaż detaliczna drewna. Lasy Państwowe patrzą na zasoby KOWR

W 2023 roku do przedsiębiorców trafi 35 mln m sześc. drewna - poinformowały Lasy Państwowe. W 2022 r. w ramach sprzedaży detalicznej m.in. na cele opałowe sprzedano ok. 6 mln m sześc. surowca. Jak zapewniły w 2023 r. ma być to podobna ilość....

„Polskie prawo nie ogranicza również dostępu społeczeństwa do procedury tworzenia planów urządzenia lasu. Podczas obowiązkowych konsultacji społecznych uwzględnianych jest ponad 90 procent uwag zgłaszanych przez lokalne społeczności, organizacje pozarządowe czy samorządy. Przed sądami cywilnymi toczą się też postępowania dotyczące planów urządzenia lasu, więc także dostęp do sądów jest zapewniony. W obecnym stanie prawnym skarżący muszą wiarygodnie uzasadnić swoje pozwy, wskazując, jakie realne niebezpieczeństwo dla przyrody niesie ze sobą realizacja przyjętego planu urządzenia lasu. Zmiana polskiego prawa zgodnie z wyrokiem TSUE oznaczałaby możliwość zaskarżania planów bez takiego uzasadnienia, co w praktyce doprowadziłoby do paraliżu gospodarki leśnej w całym kraju i w konsekwencji upadku polskiego przemysłu drzewnego” – czytamy w komunikacie.

Zwrócono w nim uwagę na koniec, że np. Niemcy i Austria w ogóle nie mogą skarżyć planów urządzenia lasów do sądów.

 

Poleć
Udostępnij