Opieka weterynaryjna "po godzinach"? Resort umywa ręce i każe dogadywać się lokalnie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-07-2023,12:20 Aktualizacja: 07-07-2023,12:23
A A A

Ministerstwo rolnictwa ustosunkowało się do wystąpienia w kwestii odgórnego zagwarantowania opieki weterynaryjnej dla zwierząt hodowlanych w godzinach wieczornych, nocnych i w dni wolne od pracy.

Był to wniosek całego samorządu rolniczego, inspirowany przez Dolnośląską Izbę Rolniczą. Domagano się w nim ustawowego zagwarantowania całodobowej dostępności opieki weterynaryjnej. A konkretnie wskazywano na konieczność zmian przepisów o zakładach leczniczych w zakresie opieki weterynaryjnej dla zwierząt hodowlanych. Efekt miałby być taki, że weterynarze będą dostępni dla hodowców także po godzinach pracy, w nocy i  w dni wolne od pracy.

Cierpienie zwierząt, straty rolników

Obecnie bowiem zdaniem rolniczego samorządu problem niemal w całym kraju jest taki, iż brakuje lecznic weterynaryjnych, świadczących usługi w dni wolne od pracy, po godzinach, nie mówiąc już o godzinach nocnych.

„Jedynie dobrą wolą lekarza jest odebranie telefonu i udzielenie pomocy” – wskazywali wnioskodawcy.

Zwracali uwagę, że brak udzielenia pomocy lekarskiej zwierzętom hodowlanym oznacza ich przedłużające się cierpienie, a dla rolników często są to po prostu straty.

protst lekarzy weterynarii, Komitet Protestacyjny Porozumienia Warszawskiego

Komitet protestacyjny środowiska weterynaryjnego rozwiązany

Niewystarczające zainteresowanie ze strony lekarzy weterynarii wskazano jako przyczynę rozwiązania Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego (KPPW). Przedstawiciele zrzeszonych w Komitecie organizacji i związków zawodowych ze...

W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa podkreśla, że zasady świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej określają przepisy Ustawy z 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. Usługi te są świadczone na zasadach wolnorynkowych, w ramach działalności gospodarczej, polegającej na prowadzeniu zakładu leczniczego dla zwierząt.

Ustalajcie na szczeblu lokalnym

„W działania na szczeblu lokalnym, mające na celu zapewnienie świadczenia usług z zakresu medycyny weterynaryjnej w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy i w soboty, może zostać włączona właściwa terytorialnie okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna” – wskazuje Krzysztof Ciecióra, wiceminister rolnictwa.

Jak dodaje, do zadań tego właśnie tego organu (zgodnie ze wspomniana ustawą) należy bowiem koordynowanie, w razie takiej potrzeby, rozkładów godzin pracy zakładów leczniczych dla zwierząt na danym terenie, przy uwzględnieniu dostępności usług weterynaryjnych w porze nocnej, w święta i w dni wolne od pracy.

„Reasumując, kwestia dostępności usług z zakresu medycyny weterynaryjnej w godzinach wieczornych, nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy i soboty, podlega ustaleniom na szczeblu lokalnym i powinna zostać rozwiązana na drodze konsensusu zainteresowanych podmiotów, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz interesów” – przekazuje wiceminister Ciecióra.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!