Rolniczy handel detaliczny będzie "uwolniony". Co to oznacza?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-07-2021,12:30 Aktualizacja: 22-07-2021,12:50
A A A

Podwyższenie z 40 do 100 tys. zł zwolnionej od podatku kwoty przychodów ze sprzedaży przetworzonych w gospodarstwie produktów roślinnych i zwierzęcych oraz możliwość ich sprzedaży sklepom czy restauracjom w całym kraju - przewiduje projekt ustawy, który ma zostać przyjęty w trzecim kwartale br.

Taki termin wpisano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów dla projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego.

Grzegorz Puda, Polski Ład, gospodarstwa rodzinne, przetwórstwo

Puda: Polski Ład zmieni rolnictwo, a wieś sporo zyska

Rolnictwo w programie Polski Ład zajmuje ważne miejsce. Wszystkie projekty, które zaplanowaliśmy, wpłyną na poprawę komfortu życia, bezpieczeństwo, unowocześnienie i wzmocnienie polskiej wsi - mówił Grzegorz Puda, minister rolnictwa w...

Jak podają autorzy dokumentu z resortu rolnictwa, zaproponowane zmiany wynikają z założeń przyjętych w hucznie ogłoszonym dokumencie rządowym "Polski Ład", w którym zawarto m.in. inicjatywę pt. "Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego (RHD)". Chodzi przede wszystkim o zwiększenie obszaru, na którym może być wprowadzana na rynek żywność wyprodukowana przez rolników w ramach działalności RHD.

"Rolniczy handel detaliczny jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017 r. i dedykowaną rolnikom. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. W ramach takiego handlu możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym (na terytorium całego kraju), a także lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanego na ograniczonym obszarze kraju. Obecnie obszar ten obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem" - czytamy w opisie projektu ustawy.

polski ład, Mateusz Morawiecki, Grzegorz Puda, Marianowo Brodowskie

Morawiecki: w Polskim Ładzie dużo nowych rozwiązań dla rolników

W Polskim Ładzie mamy nowe rozwiązania dla rolników: dajemy im możliwość sprzedaży produktów na terenie całej Polski. Będą też nowe rozwiązania w zakresie ubezpieczeń - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu gościł w...

Zaproponowano w nim zwiększenie obszaru, do terytorium całego kraju, na którym mogą być prowadzone dostawy żywności wyprodukowanej w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki.

Projekt przewiduje też zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży żywności i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do sklepów, restauracji, itp.

"Takie rozwiązanie powinno ułatwić prowadzenie działalności rolnikom, poprzez obniżenie obciążeń administracyjnych związanych z koniecznością dokumentowania tej ilości, a ponadto ma na celu lepsze wykorzystanie przez rolników możliwości wprowadzanych projektowaną ustawą w zakresie zwolnień podatkowych" - zapewnia resort.

Nowe przepisy zawierają ponadto dodatkowe zwolnienia producentów z podatku dochodowego od osób fizycznych, czyli podwyższenie z 40 tys. zł do 100 tys. zł kwoty przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych (z wyjątkiem produktów przetworzonych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów zwolnionych z podatku dochodowego).

"Przyjęcie takiego rozwiązania ograniczy liczbę osób zobowiązanych do składania pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy, a z drugiej strony umożliwi pozyskiwanie wyższych dochodów przez producentów rolnych pozyskujących przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych" - argumentują autorzy projektu.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement