Rolnicy z większą dostępnością do kredytów i z większą ochotą do ich zaciągania

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-12-2023,9:55 Aktualizacja: 04-12-2023,9:59
A A A

Mamy sezonowe pogorszenie się koniunktury w rolnictwie – wynika z dotyczącego czwartego kwartału br. cyklicznego raportu Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (IRG SGH).

W ocenie badaczy z tej uczelni, po poprawie w III kwartale, IV kwartał przyniósł pogorszenie się koniunktury w polskim rolnictwie. Przy czym o tej porze roku to zmiana typowa, a tegoroczne pogorszenie się koniunktury jest nawet płytsze niż zazwyczaj.

irg sgh, raport, koniunktura, koniunktura w rolnictwie, przychody, wydatki, optymizm

Koniunktura w rolnictwie się poprawiła, ale to efekt sezonowy

Po trzech kwartałach pogorszania się, koniunktura w polskim rolnictwie uległa poprawie – stwierdzili eksperci z Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (IRG SGH). W cyklicznej informacji sygnalnej podali,...

Sezonowy charakter słabszej koniunktury

„Wartość wskaźnika koniunktury (IRGAGR) obniżyła się - w porównaniu z III kwartałem br. - o 0,7 pkt, do wysokości -22,3 pkt. Pozostaje niższa niż przed rokiem, jednak już tylko o 1,5 pkt (przed kwartałem o 4,7 pkt). Oznacza to, że pogorszenie się koniunktury ma charakter sezonowy (tj. uwarunkowany rytmem zmian pór roku)” – podaje w raporcie IRG SGH.

Jak w nim jednocześnie zaznacza, wskaźnik koniunktury jest średnią ważoną dwóch wskaźników cząstkowych: wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych gospodarstw rolnych i wskaźnika ich zaufania.

„Na odnotowany w IV kwartale spadek – podkreślmy niewielki - wartości IRGCON wpłynął zarówno spadek dochodów gospodarstw, jak i pogorszenie się nastrojów. Obie zmiany są jednak nieznaczne, więc spadek wartości wskaźnika koniunktury należy odczytywać jako jego stabilizację na niskim poziomie. Innymi słowy, czwarty kwartał 2023 r. nie przyniósł ani wyraźnej zmiany koniunktury w polskim rolnictwie, ani - sądząc po wartościach sald prognostycznych - nie zapowiada, by taka nadeszła przed wiosną” – czytamy w raporcie uczelni.

rada ministrów, legislacja, program, odbudowa pogłowia, pogłowie loch, lochy, kredyty, dotacje, wsparcie, chlewnie

Preferencyjne kredyty i dotacje na chlewnie. Rząd chce wziąć się za odbudowę pogłowia loch

Ustanowienie programu odbudowy pogłowia loch, który ma przewidywać wsparcie finansowe w inwestycje w nowe chlewnie oraz ich zasiedlanie - przewiduje program, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Dodano, że w...

Większa dostępność i skłonność do kredytów

Zaznaczono w nim ponadto, że w porównaniu z III kwartałem br., pewnej poprawie uległa sytuacja finansowa gospodarstw rolnych i wzrosły ich wydatki na zakup obrotowych środków produkcji. Są to jednak w ocenie ekspertów z SGH zmiany, które wpisują się w obserwowane od kilku kwartałów tendencje.

„Co natomiast szczególnego bardzo wyraźnie wyłania się z wyników jesiennego badania koniunktury rolnej, to duży wzrost - w ocenie ankietowanych rolników - dostępności kredytów preferencyjnych i skłonności gospodarstw rolnych do zaciągania kredytów. To zapewne w jakimś stopniu wynik obniżenia się stóp procentowych, ale przede wszystkim wyraz pomyślniejszych perspektyw ekonomicznych w najbliższej przyszłości” – przekazuje IRG SGH

Badanie, na podstawie którego opracowano te dane, zostało przeprowadzone w październiku i listopadzie 2023 r. na próbie 1996 gospodarstw rolnych.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu