Preferencyjne kredyty i dotacje na chlewnie. Rząd chce wziąć się za odbudowę pogłowia loch

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
01-12-2023,11:45 Aktualizacja: 01-12-2023,11:50
A A A

Ustanowienie programu odbudowy pogłowia loch, który ma przewidywać wsparcie finansowe w inwestycje w nowe chlewnie oraz ich zasiedlanie - przewiduje program, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Dodano, że w 2024 r. limit na dotacje ustalono na 250 mln zł.

"Program ten zakłada wdrożenie mechanizmu finansowego wpierającego nowe inwestycje w chlewnie dla loch oraz zasiedlanie chlewni, których zaprzestano produkcji oraz zniwelowanie barier administracyjnych utrudniających realizacje inwestycji polegających na budowie chlewni dla loch" - wskazano we wpisie zamieszczonym w wykazie.

strategia odbudowy pogłowia świń, lochy, maciory, prosięta, trzoda chlewna, minister rolnictwa, ASF

Strategia odbudowy pogłowia świń niczym wenezuelska telenowela

Strategia odbudowy pogłowia świń w Polsce jest dyskutowana już niemal dwa lata. Efektów póki co nie widać. Minister rolnictwa Robert Telus ogłosił strategię w październiku, ale była ona zaskoczeniem dla całej branży trzodowej,...

Kredyty i dotacje na chlewnie

Jak wyjaśniono, mechanizm finansowy przewiduje kredyt preferencyjny z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę i modernizację chlewni, w tym instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. "Aby zapewnić możliwość przeprowadzenia akcji kredytowej na poziomie ok. 2,4 mld zł (na tyle szacuje się 60 proc. planowanych inwestycji) należałoby zabezpieczyć w PS WPR 2023-2027: na gwarancje - 384 mln zł; na dotacje na spłatę odsetek – 531 mln zł" - poinformowano.

Dodano, że program miałby przewidywać również dotację, którą będzie można przeznaczyć na zakup i instalację wyposażenia do wysokości 65 proc. wartości zakupu lub leasingu maszyn, urządzeń i wyposażenia chlewni i jego instalacji, w tym koszty ogólne, z możliwością wypłaty zaliczki do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych.

50 rolników w pilotażu

W wykazie przekazano, że planowana kwota dotacji na realizację programu w 2024 r. to 250 mln zł.

"Przy założeniu, że programem w pierwszym roku ma być objętych ok. 50 rolników (pilotaż), to przy zakładanym budżecie programu wynoszącym 250 mln zł maksymalna kwota dotacji na jednego beneficjenta może wynieść ok. 5,2 mln zł, to jest 65 proc. z kwoty 8 mln zł" - dodano.

W informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych rządu poinformowano ponadto, że kredyt i dotacja będą mogły być wykorzystywane łącznie bądź rozdzielnie. "Na przykład jeśli rolnik dysponuje obiektem i ma zamiar wznowić/zwiększyć produkcję świń – wówczas skorzysta tylko z dotacji" - wskazano.

Grupa robocza ds. trzody chlewnej, ASF, prosięta, produkcja prosiąt, budownictwo inwentarskie, pogłowie trzody chlewnej

Program odbudowy pogłowia loch ogłoszony. Branża jest zaskoczona

Branża mięsna z zaskoczeniem przyjęła informację przekazaną przez ministra rolnictwa Roberta Telusa. Dotyczy ona ogłoszenia programu odbudowy pogłowia trzody chlewnej. Hodowcy i producenci trzody chlewnej oraz przetwórcy są zaskoczeni...

W wykazie wskazano ponadto bariery utrudniające inwestycje w chlewnie loch oraz działania jakie należałoby podjąć w tej sprawie. Wymieniono m.in. skrócenie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowych, związanie wójta/burmistrza/prezydenta miasta opiniami organów konsultujących, zastosowanie instytucji milczącego załatwienia sprawy czy ograniczenie możliwości udziału organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych.

Bez decyzji środowiskowej

Dodano, że chodzi również o "wyłączenie wymogu uzyskania decyzji środowiskowej w odniesieniu do inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku, w określonych przypadkach; proponuje się wprowadzenie ułatwień w zakresie przebudowy budynków inwentarskich związanych z poprawą dobrostanu zwierząt, polegających na zapewnieniu zwierzętom zwiększonej powierzchni bytowej - realizowane na podstawie zgłoszenia".

Dodatkowo wskazano na np. zmianę "wielkości minimalnej DJP dla produkcji zwierzęcej określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w sposób który ułatwi prowadzenie inwestycji w przypadku chowu/hodowli świń w liczbie większej niż 40 DJP".

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu