Mostki i przepusty w kiepskim stanie. Kto ma zapłacić za remonty?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
27-07-2021,9:20 Aktualizacja: 27-07-2021,9:24
A A A

Środki na poprawę jakości gruntów rolnych w budżetach samorządów wojewódzkich oraz pula na scalanie gruntów w PROW - to w ocenie resortu rolnictwa potencjalne źródła finansowania napraw mostków na drogach dojazdowych do pól.

Te obiekty są w wielu miejscach w kiepskim stanie technicznym. Najczęściej wykonane z kręgów betonowych, szybko zużywają się z uwagi na coraz większe maszyny rolnicze przemierzające po nich.

Dolny Śląsk, drogi dojadowe do pól, Cezary Przybylski, grunty rolne

Region inwestuje w drogi dojazdowe do pól

Na modernizację blisko 100 dróg dojazdowych do gruntów rolnych samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy ponad 16 mln zł. Pieniądze trafią do 85 gmin i 24 powiatów w całym regionie. Samorządy dostaną kasę z puli...

I tej właśnie sprawie poświęcona jest jedna z interpelacji poselskich z sugestią, by wdrożyć program umożliwiającego samorządom pozyskanie środków na modernizację mostków dojazdowych (przepustów) do pól uprawnych.

W odpowiedzi Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa wskazała, że zgodnie z art. 22b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych istnieje zasób środków w budżetach województw, który samorząd gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym. Tworzą go dochody związane z wyłączaniem z produkcji gruntów rolnych.

Ze tych środków finansowane są ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych oraz wypłata odszkodowań przewidzianych ustawą, w szczególności budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

"Oznacza to, że istnieje możliwość pozyskania środków finansowych związanych z wyłączeniem gruntów rolnych, z wyżej wymienionego zasobu środków budżetu województwa, na sfinansowanie działań związanych z modernizacją mostków umożliwiających dojazd do pól uprawnych" - przekonuje polityk.

scalania gruntów, ryszard bartosik, Tadeusz Chrzan, PROW

Setki milionów euro zarezerwowane na scalania gruntów

Program scalania gruntów będzie realizowany zarówno w okresie przejściowym i w nowej perspektywie finansowej. Na ten cel zarezerwowanych jest ponad 420 mln euro - poinformował Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa. Polityk...

Jako drugie potencjalne źródło finansowania takich przedsięwzięć wskazuje zaś "Scalanie gruntów", czyli działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach zagospodarowania poscaleniowego, będącego integralną częścią realizacji scaleń gruntów (zgodnie z ustawą o scalaniu i wymianie gruntów), wykonywane są bowiem prace umożliwiające objęcie w posiadanie przez uczestników scalenia wydzielonych im w ramach postępowania scaleniowego gruntów, polegające m.in. na budowie lub przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań poszczególnych uczestników scalania.

"Oznacza to, że w ramach operacji typu 'Scalanie gruntów' w ramach poddziałania ‘Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa' objętego PROW 2014-2020, istnieje możliwość na pozyskanie środków na sfinansowanie działań związanych z modernizacją mostków umożliwiających dojazd do pól uprawnych" - wiceminister Gembicka.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj