Setki milionów euro zarezerwowane na scalania gruntów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
26-02-2021,10:35 Aktualizacja: 26-02-2021,10:39
A A A

Program scalania gruntów będzie realizowany zarówno w okresie przejściowym i w nowej perspektywie finansowej. Na ten cel zarezerwowanych jest ponad 420 mln euro - poinformował Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa.

Polityk odpowiadał w Sejmie na pytania dotyczące zabezpieczenia środków na ten program. Poseł Tadeusz Chrzan (PiS) zwrócił uwagę, że problemem rolnictwa jest duże rozdrobnienie agrarne - gospodarstwa są nie tylko małe, ale także użytkują liczne, rozproszone działki rolne.

Krzysztof Śmiszek, Lewica, ziemia dla kościoła katolickiego

Lewica: kościół katolicki spekuluje ziemią. Jest projekt nowelizacji ustawy

Krzysztof Śmiszek, wiceszef klubu Lewicy złożył w Sejmie projekt, który zakłada, że państwo nie mogłoby przekazywać już ziem Kościołowi katolickiemu w ramach rekompensaty. Na konferencji polityk zaprezentował projekt nowelizacji ustawy z 17...

- W niektórych obrębach Polski południowo-wschodniej, 1/3 działek ciągle ma powierzchnię poniżej 10 arów. Tak małe działki utrudniają produkcję rolną i podnoszą jej koszty - argumentował poseł.

Jak mówił Bartosik, na dalsze scalanie gruntów są przewidziane środki. Obecnie prowadzone są prace, które dotyczą wprowadzania okresu przejściowego na lata 2021-2022 między obecną i przyszłą perspektywą finansową (2023-2027).

Na te lata zostanie wydłużone wdrażanie obecnych programów rozwoju obszarów wiejskich. Na ich realizację będą przyznane dodatkowe środki pochodzące z unijnych funduszy.

Wiceminister wyjaśnił, że zmiany muszą być zaopiniowane przez Komitet Monitorujący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a następnie uzyskać opinie stosowanych ministerstw: rozwoju regionalnego i rolnictwa.

Wymagają też akceptacji Rady Ministrów, a także zgody Komisji Europejskiej.

sprzedaż państwowej ziemi, Zasoby Własności Rolnej Skarbu Państwa, dzierżawa ziemi, sprzedaż ziemi

Sprzedaż ziemi wstrzymana do 2026 roku. Jest projekt ustawy

Skuteczność tegorocznych przetargów na dzierżawę państwowej ziemi, mierzona liczbą przetargów rozstrzygniętych w stosunku do odbytych, wyniosła 72 proc. W przypadku sprzedaży było to 20 proc. Jak niedawno pisaliśmy, rząd zaplanował w...

Bartosik poinformował, że odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020, na którym podjęto uchwały upoważniające instytucje zarządzającą do dokonania zmian w PROW.

Podjęto też uchwałę, zgodnie z którą planowane jest zwiększenie środków na realizację programu scalania gruntów. Planuje się wydatkowanie na ten cel 137 mln euro przez najbliższe dwa lata.

- Oznacza to, że w całym okresie realizacji PROW zabezpieczona zostanie (na scalanie) łączna kwota przeszło 421 mln euro - powiedział Bartosik. Zaznaczył, że kwota odzwierciedla zapotrzebowanie zgłoszone przez samorządy województw.

- Mając na uwadze długotrwały proces związany z wszczęciem scaleniowego postępowania, podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa koszty związane z przygotowaniem całej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o przyznanie pomocy mogą być ponoszone od 1 stycznie br. Oznacza to, że mimo braku akceptacji KE zmienionego PROW - przewidujemy, że będzie w drugiej połowie br. - już teraz mogą być rozpoczęte prace związane z przygotowaniem projektów z zakresu scaleń gruntów - powiedział wiceminister rolnictwa.

Archidiecezja Poznańska, sprzedaż ziemi rolnej, Maciej Szczepaniak, spółdzielnie rolnicze

Archidiecezja kupiła 100 hektarów ziemi. Wydała miliony

W Wielkopolsce doszło do zaskakującej transakcji. Aż około 100 hektarów ziemi od likwidowanej spółdzielni rolniczej kupiła Archidiecezja Poznańska. Jak zapewnia, nie chodzi o odsprzedaż z zyskiem. O sprawie poinformowała poznańska...

Dodał, że program scaleń znajdzie też odzwierciedlenie w przygotowywanym przez resort Krajowym Planie Statecznym WPR.

Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo oraz do powiększenia ich średniej wielkości.

W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj