Region inwestuje w drogi dojazdowe do pól

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-04-2021,8:10 Aktualizacja: 20-04-2021,8:13
A A A

Na modernizację blisko 100 dróg dojazdowych do gruntów rolnych samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczy ponad 16 mln zł. Pieniądze trafią do 85 gmin i 24 powiatów w całym regionie.

Samorządy dostaną kasę z puli dotyczącej ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z przeznaczeniem - przede wszystkim - na budowę, przebudowę lub remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych, ale także na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego, oprogramowania oraz budowę zbiorników wodnych służących małej retencji.

fundusz dróg lokalnych, mateusz morawiecki, drogi gminne i powiatowe

Miliardy złotych pójdą na gminne i powiatowe drogi

Rząd przeznaczył na następne kilka lat ponad 30 mld zł na fundusz dróg lokalnych. To pozwoli wielu gminom, które do tej pory były niedoinwestowane, tworzyć nowe rozwiązania komunikacyjne - zapewnia premier Mateusz Morawiecki. -...

Środki przeznaczone zostaną również na zadania związane z przeciwdziałaniem erozji gleb i ruchom masowym ziemi ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych.

- Kierujemy wsparcie dla samorządów gminnych i powiatowych, pomagając tym samym realizować potrzebne Dolnoślązakom lokalne inwestycje, takie jak np. drogi dojazdowe do gruntów rolnych. W tym roku wpłynęło łącznie 289 wniosków na zadania od ponad 120 wnioskodawców. Najwięcej środków przeznaczono na realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To ponad 16 mln zł - precyzuje marszałek województwa Cezary Przybylski.

Gminy i powiaty z regionu (wykaz tutaj), wykorzystując udzieloną pomoc finansową w formie dotacji celowych, planują wykonać 137 zadań, w tym:

  • drogi dojazdowe do gruntów rolnych (118 zadań)
  • zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania (22)
  • drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (12)
  • zbiornik wodny służący małej retencji (5)
  • przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi ze szczególnym uwzględnieniem drzew miododajnych (9)

Łączne dofinansowanie z samorządu województwa dla jednostek samorządu terytorialnego wyniesie ponad 19,3 mln zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement