Liczba zwierząt a pomoc "klęskowa". Rolnicy zgłosili problemy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-11-2019,11:20 Aktualizacja: 25-11-2019,11:32
A A A

Starający się o pomoc z tytułu klęsk żywiołowych - w szczególności suszy - rolnicy zgłaszali liczne problemy. Chodzi o dokumenty, gdzie określa się wielkość produkcji zwierzęcej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała swoje wyjaśnienia.

Są zawarte w odpowiedzi na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej z października. Dokument dotyczył kwestii interpretacji oświadczenia gospodarzy o liczbie posiadanych sztuk zwierząt.

susza rolnicza, pomoc suszowa, protokoły suszowe, arimr

Pomoc suszowa. Wnioski można składać do 29 listopada

O kolejne dwa tygodnie (do 29 listopada) został przedłużony termin składania wniosków o pomoc przez rolników, którzy w bieżącym roku ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych....

"We wnioskach do gmin o szacowanie strat rolnicy podają średnią roczną produkcję zwierzęcą z trzech ostatnich lat, natomiast we wniosku do ARiMR o udzielenie pomocy składają oświadczenie o liczbie posiadanych sztuk w dniu szacowania strat. Liczba sztuk w protokole nie zgadza się z liczbą sztuk w bazie IRZ, przez co rolnicy mają problem ze złożeniem wniosków. Niemożliwym jest, aby dane te były spójne" - wskazał rolniczy samorząd.

Agencja podkreśliła, że w 2019 i 2020 r. udziela pomocy finansowej producentom rolnym, u których szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi (powstałe na powierzchni uprawy) objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy.

Wsparcie jest oparte o przepisy znowelizowanego we wrześniu rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR.

susza rolnicza, straty w uprawach z powodu suszy, szacowanie strat, niedobory wody, pomoc dla rolników, rafał romanowski

Nowe technologie pomogą szacować straty w uprawach

- Na razie straty spowodowane np. suszą mogą być oceniane tylko na podstawie szacunków powołanych przez wojewodów komisji, w przyszłości mogą być zastosowane inne technologie - mówi Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa. W...

I tak, jednym z niezbędnych warunków ubiegania się o pomoc udzielaną zgodnie z tymi przepisami, jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie z wydanymi 20 maja wytycznymi dla komisji powołanych przez wojewodę.

"W załączniku nr 2 do protokołu oszacowania szkód - Szkody w produkcji zwierzęcej towarowej (bez ryb) - wielkość produkcji zwierzęcej powinna być określona na podstawie stanów średniorocznych zwierząt. Stan ten więc nie musi być zgodny z liczbą zwierząt w gospodarstwie na dzień szacowania szkód przez komisję" - tłumaczy agencja.

Jak podkreśla, odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku danych zawartych w oświadczeniu rolnika o liczbie posiadanych zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie. Takie oświadczenie jest elementem wniosku o pomoc.

"W oświadczeniu winna znaleźć się liczba zwierząt na dzień szacowania szkód przez komisję, a wartość ta jest weryfikowana w zakresie bydła, owiec i kóz z danymi w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, prowadzonym przez ARiMR. W przypadku niezgodności w tym zakresie wnioskodawca może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień" - precyzują urzędnicy.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement