Izby rolnicze popierają budowę ogrodzenia na granicy przed dzikami

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-04-2018,12:20 Aktualizacja: 05-04-2018,12:37
A A A

Krajowa Rada Izb Rolniczych popiera budowę ogrodzenia przed dzikami na wschodniej granicy Polski wskazując, że przyczyni się to w znacznym stopniu do powstrzymania migracji zarażonych dzików.

Samorząd rolniczy, opiniując projekt ustawy, podkreślił, że propozycja budowy ogrodzenia wzdłuż granic z krajami, w których występuje wśród populacji dzików wirus ASF wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez izby, już w 2012 roku od czasu wystąpienia wirusa na terenach zachodniej Białorusi.

Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL, walka z asf w polsce, budowa zapory na granicy, krzysztof jurgiel

Lider PSL apeluje. Pieniądze na budowę muru przekazać rolnikom

Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący PSL zaapelował, aby środki przeznaczone na budowę płotu zabezpieczającego przed afrykańskim pomorem świń wzdłuż wschodniej granicy kraju przekazać na pomoc dla polskich rolników. Pod koniec marca...

Zdaniem izb rolniczych budowa zapory wzdłuż granicy wydaje się być inwestycją konieczną, chociaż zbyt późno podjętą.

Biorąc pod uwagę niewystarczające działania w zakresie zwalczania ASF u naszych wschodnich sąsiadów, samorząd rolniczy uważa, że ogrodzenie w znacznym stopniu przyczyni się do powstrzymania migracji zarażonych dzików, a tym samym pozwoli skuteczniej eliminować napływ chorych osobników do Polski.

Izby zwracają jednak uwagę na kilka istotnych elementów budzących wątpliwości. Przedstawiony harmonogram projektu zakłada rozłożenie inwestycji aż na 3 lata, a rozpoczęcie właściwych robót budowlanych na grudzień.

W opinii Zarządu KRIR, mając na uwadze narastający problem rozprzestrzeniania się wirusa ASF, ogrodzenie powinno zostać wykonane w jak najkrótszym czasie i bez zbędnej zwłoki oraz bez konieczności prowadzenia długotrwałych procedur przetargowych.

walka z asf, Vytenis Andriukaitis, krzysztof jurgiel, bioasekuracja, budowa zapory na granicy

Minister ma nadzieję, że we wrześniu ruszy budowa zapory na granicy

Zakładamy, że budowa płotu przed dzikami wzdłuż wschodniej granicy kraju powinna ruszyć we wrześniu - ocenił Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Szef resortu wraz z komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Vytenisem Andriukaitisem...

Nadzór nad realizacją i wykonaniem tego programu należałoby powierzyć nie tylko ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ale rozszerzyć o Ministerstwo Środowiska i np. Ministerstwo Obrony Narodowej - podkreślają izby.

Zarząd KRIR uważa, że projekt ustawy o szczególnych zasadach realizacji inwestycji w zakresie budowy zapory zapobiegającej migracji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy uzupełnić o dodanie przepisów zabezpieczających rolników posiadających zobowiązania rolnośrodowiskowe, rolnośrodowiskowo-klimatyczne, ekologiczne oraz inne zobowiązania wobec ARiMR wynikające z PROW, aby w wyniku zmniejszenia powierzchni gospodarstw nie zostały naliczone sankcje lub nie nastąpiło wstrzymanie płatności lub zwrot uzyskanego dofinansowania.

Do projektowanej ustawy powinny być też dodane przepisy dotyczące określenia podmiotu, sposobu naliczania i terminu wypłaty odszkodowania za utracone korzyści i płody rolne w przypadku wykorzystania nieruchomości na prace czasowe podczas budowy i napraw bieżących ogrodzenia (składowanie mat. budowlanych, dojazd do placu budowy, park maszynowy).

walka z asf w polsce, budowa zapory na granicy, lubelszczyzna, sejmik wojewodztwa lubelskiego, program bioasekuracji

Radni przeciw budowie zapory na granicy. To spóźniona decyzja

Sejmik woj. lubelskiego apeluje do rządu o zaniechanie budowy na granicy wschodniej zapory, która ma zapobiegać przenoszeniu przez dziki wirusa ASF i o udzielenie wsparcia rolnikom, którzy utracili stada świń na skutek choroby....

Przeciwnikiem budowy ogrodzenia jest rolniczy OPZZ. Jej przewodniczący Sławomir Izdebski w liście do premiera Mateusza Morawieckiego "zaapelował o powstrzymanie planów budowy ogrodzenia wzdłuż wschodniej granicy kraju, mającego zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii i przekazania zarezerwowanych na ten cel środków na rekompensaty dla gospodarstw zmuszanych do utylizacji dobytku i pozbawienia ich tym samym środków do życia".

Obecnie projekt ustawy znajduje się w pracach rządowych. Pod koniec marca zakończyły się konsultacje publiczne.

Projekt skierowano do 54 organizacji, odpowiedziały 4, w tym izby rolnicze. Do projektu nie odniosła się oficjalnie żadna organizacja związkowa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu