Emerytura a koniec gospodarowania. To się musi zmienić

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
29-05-2020,8:10 Aktualizacja: 29-05-2020,8:13
A A A

Rolnicze organizacje naciskają prezydenta Andrzeja Dudę w kwestii dokonania zmian w rolniczych emeryturach. Kancelaria głowy państwa poinformowała jedynie, że trwają analizy w tej sprawie.

O podjęcie inicjatywy ustawodawczej zwrócił się do prezydenta m.in. samorząd rolniczy. Zaproponował wprowadzenie przepisów, na mocy których możliwe byłoby przejście na emeryturę rolniczą po 40 latach pracy, bez względu na wiek ubezpieczonych.

waloryzacja emerytur i rent rolniczych, krus, świadczenia, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Waloryzacja emerytur. KRUS podaje o ile

Od 1 marca w związku z coroczną waloryzacją wzrosła wysokość emerytur i rent rolniczych - informuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jak zaznacza w komunikacie, chodzi o wszystkie emerytury i renty rolnicze przyznane do 29 lutego 2020 r....

"Zmiana taka dawałaby uprawnienie (a nie obowiązek) przejścia na emeryturę rolniczą po osiągnięciu określonego stażu pracy, bowiem to sam ubezpieczony zdecydowałby, czy chce przejść na emeryturę, czy też pracować dłużnej i w przyszłości osiągnąć wyższe świadczenie. Rozwiązanie takie poprawiłoby strukturę wiekową oraz wymianę pokoleniową na wsi. Dodatkowo należy rozważyć możliwość przywrócenia przepisów dotyczących wieku emerytalnego - tj. do 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn" - wskazała Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Przypomniała też, że jednym z warunków koniecznych do uzyskania prawa do emerytury jest trwałe zaprzestanie działalności rolniczej, co jest krzywdzące dla rolników, ponieważ muszą pozbyć się gospodarstwa.

Tym bardziej, że wielu nie ma następców, którym mogliby przekazać gospodarstwo, bo ci podejmują pracę w miastach lub poza granicami kraju.

W tej ostatniej sprawie do prezydenta występowała również rolnicza "Solidarność", określając konieczność zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej jako dyskryminującą dla rolników, gdyż pracujący w innych dziedzinach nie mają przymusu pozbywania się warsztatu pracy - mogą pobierać emeryturę i kontynuować działalność gospodarczą.

rolnicze emerytury, świadczenia, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Rolniczych emerytur coraz mniej. Ale więcej na kontach

Średni wiek, w jakim ubezpieczeni w KRUS uzyskali prawo do emerytury rolniczej w 2019 roku to 61 lat w przypadku kobiet i 66 u mężczyzn. Jeśli chodzi o emeryturę wcześniejszą to odpowiednio 59 i 64 lata. Przed rokiem przyznano 16 tys 406 emerytur...

Kancelaria Prezydenta RP odpowiedziała samorządowi rolniczemu, że obecnie trwa szczegółowa analiza koncepcji zniesienia obowiązku zaprzestania pracy w gospodarstwie. Jak zapowiedziała, w tym procesie niezwykle ważne będą głosy reprezentatywnych środowisk wiejskich i rolniczych.

- Ewentualne zmiany w omawianym zakresie oznaczać będą przemodelowanie istniejącego systemu ubezpieczeń społecznych rolników, w którym uzyskuje on prawo do świadczenia emerytalnego czy rentowego przy założeniu, że z powodu wieku lub stanu zdrowia utracił zdolność do pracy w gospodarstwie rolnym, czyli możliwość jego prowadzenia. Skutkuje to zaprzestaniem działalności rolnej, a pośrednio stymuluje wymianę pokoleniową wśród właścicieli gospodarstw rolnych. Wstępne wnioski wskazują zatem na konieczność uwzględnienia w rozważaniach ewentualnego wpływu zmian na cały system ubezpieczeń społecznych - przekazała Halina Szymańska, szef Kancelarii Prezydenta RP.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement