Większe uprawy ziemniaków i buraków. GUS "policzył" warzywa gruntowe

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-08-2017,12:00 Aktualizacja: 05-08-2017,12:33
A A A

Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego, w bieżacym roku wzrosła w Polsce powierzchnia upraw ziemniaków i buraków cukrowych. Łączna produkcja warzyw gruntowych wczesnych i późnych będzie zaś zbliżona do ubiegłorocznej.

"Zróżnicowane w zależności od rejonu kraju warunki agrometeorologiczne wpłynęły na różny stopień zaawansowania siewów oraz wschodów warzyw gruntowych. W celu przyspieszenia wschodów znaczna część plantacji warzyw została przykryta włókniną lub niską folią" - wskazał GUS w opracowaniu "Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2017 r."

Krajowa Rada Izb Rolniczych, krir, produkty rolne, umowa na sprzedaż produktów rolnych

Umowa na pęczek warzyw? To przecież biurokracja

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych domaga się zmiany przepisów dotyczących obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczenie produktów rolnych do pierwszego nabywcy. Rolniczy samorząd zwrócił się w tej...

Na przeważającym obszarze kraju warunki panujące w kwietniu oraz na początku maja niekorzystnie wpłynęły na wzrost warzyw bowiem chłody panujące w tym czasie spowalniały wegetację.

"Od końca drugiej dekady maja warunki pod względem temperatury powietrza poprawiły się, a wegetacja została znacznie przyspieszona. W pierwszej połowie lipca w wielu rejonach pojawiło się jednak nadmierne uwilgotnienie gleby, które szczególnie niekorzystnie wpłynęło na uprawy pomidorów, ogórków oraz warzyw strączkowych" - stwierdził GUS.

Urząd oszacował łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) na ponad 4,5 mln ton, czyli poziomie zbliżonym do ubiegłego roku. Zastrzeżono jednak, że o ostatecznej wysokości zbiorów zadecydują warunki dalszej wegetacji.

GUS ocenia tegoroczne zbiory kapusty na niespełna 1 mln ton, kalafiorów na 235 tys. ton, cebuli na 655 tys. ton, buraków na 330 tys. ton, marchwi na 810 tys. ton, pomidorów na 255 tys. ton, a ogórków na 245 tys. ton. Produkcję pozostałych gatunków warzyw łącznie szacuje się na blisko 980 tys. ton (nieco więcej niż przed rokiem).

Stan plantacji ziemniaków został uznany za zróżnicowany regionalnie, a powierzchnia uprawy zwiększyła się przez rok do ponad 0,3 mln ha. Tym samym większe powinny być też plony.

W górę poszła również powierzchnia uprawy buraków cukrowych, która ma wynieść ponad 0,2 mln ha. Wysokość plonów będzie uzależniona od dalszego przebiegu wegetacji. W pierwszej połowie lipca stan plantacji był dobry, wegetacja dość dynamiczna, rokująca uzyskanie wysokich plonów. Jedynie lokalnie odnotowano czasowe podtopienia upraw położonych w obniżeniach terenowych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj