Tyle płacą za zboże w skupach. Duże zróżnicowanie cen

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
07-08-2018,12:25 Aktualizacja: 07-08-2018,12:35
A A A

Upalna i sucha pogoda sprzyja żniwom, zbiory zbóż ozimych w wielu regionach kraju są już na ukończeniu, a jarych mocno zaawansowane. Mimo to podaż ziarna jest niewielka, a jego ceny zróżnicowane regionalnie - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Według Izby ziarno sprzedają głównie rolnicy, którzy nie dysponują powierzchnią magazynową, tym samym przetwórcy mają duże problemy z płynnym skupem surowca.

susza 2018, straty w uprawach, IUNG, Krajowy Bilans Wodny

Susza powoli ustępuje, rolnicy liczą straty

Obfite lipcowe deszcze znacznie zmniejszyły deficyt wody na całym obszarze Polski. Nadal najbardziej sucho jest w okolicach Poznania, natomiast wody nie brakuje w południowo-wschodniej części kraju - poinformował Instytut Upraw Gleboznawstwa i...
Ze wszystkich województw dochodzą sygnały o niższym plonowaniu zbóż niż przed rokiem. Zbierane ziarno pszenicy ma wysokie białko, gorzej jest natomiast z gęstością (parametr, który pozwala ocenić przydatność ziarna do przemiału), a w szczególności z liczbą opadania (świadczy o jego przydatności przechowalnianej).

W odniesieniu do jakości notuje się duże zróżnicowanie regionalne. Wiele wskazuje, iż udział pszenicy o typowych parametrach ziarna konsumpcyjnego, w łącznych zbiorach tego zboża, będzie mniejszy od średniego w ostatnich latach.

Rosnące ceny ziarna zbóż na giełdzie paryskiej i coraz droższe oferowane przez eksporterów przekładają się na wzrost cen płaconych za zboża przez pozostałych uczestników rynku. Na rynku notuje się znaczne zróżnicowanie cen i szerokie widełki cen oferowanych przez podmioty skupowe za poszczególne zboża.

W połowie ubiegłego tygodnia przetwórcy i firmy handlowe za pszenicę konsumpcyjna (12,5 proc. białka) oferowały - 720-800 zł/t; za pszenicę paszową - 700-780 zł/t; za pszenżyto - 620-680 zł/t; jęczmień paszowy - 640-690 zł/t; żyto konsumpcyjne - 600-650 zł/t; żyto paszowe - 600-630 zł/t; kukurydzę - 690-750 zł/t; owies paszowy - 520-565 zł/t.

bele, słoma, uprawa, sprzedaż słomy, żyzność gleby, pozbywanie się słomy

Rolnicy nie pozbywajcie się słomy

Z przerażeniem obserwowałem ostatnio na Zamojszczyźnie ilości słomy, jakich chcą się pozbyć rolnicy. Piszę "pozbyć", bo trudno takie transakcje nazwać sprzedażą. Nikt z nich nie pamięta o zasadzie, że słoma może opuścić pole tylko wtedy,...
Przy zakupach większych partii ziarna do transakcji z reguły dochodzi przy górnych pułapach oferowanych cen za ziarno - zaznacza Izba.

Eksporterzy kupują ziarno z możliwością składowania i późniejszą dostawą do portów lub z dostawą do magazynów zlokalizowanych w głębi kraju, stosując odpowiednie dopłaty. Z reguły ceny płacone przez nich są o 50 zł wyższe na tonie.

W związku ze słabymi zbiorami zbóż w Niemczech i krajach skandynawskich, w bieżącym sezonie zapotrzebowanie na ziarno z importu w tej części Europy będzie duże. Kupujący z tych krajów zapewne będą szukać surowca także na polskim rynku, co będzie wspierać ceny zbóż w dalszej części sezonu - prognozują eksperci Izby.

W lipcu br. eksport zbóż z kraju drogą morską ukształtował się poniżej 100 tys. ton. Wiele wskazuje na to, iż w sierpniu br. wielkość eksportu pszenicy będzie większa. Natomiast import pszenicy z południa Europy jest niewielki i w dalszym ciągu jest realizowany przede wszystkim przez wytwórnie pasz i młyny zlokalizowane na południu kraju.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie