Rzepak ma się najlepiej na Podkarpaciu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: BGŻ, (em) | redakcja@agropolska.pl
08-06-2015,13:35 Aktualizacja: 08-06-2015,14:12
A A A

Z oceny przeprowadzonej w maju przez rzeczoznawców Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że stan zasiewów upraw rzepaku jest nieznacznie gorszy od ubiegłorocznego.

Analitycy BGŻ informują, że stan plantacji rzepaku i rzepiku ozimego oceniono na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego, czyli o 0,2 stopnia poniżej ubiegłorocznego wyniku (5 - oznacza stan bardzo dobry, 4 - dobry, 3 - dostateczny, 2 - słaby, 1 - zły, klęskowy).

Najlepszy był stan plantacji w województwie podkarpackim (4 stopnie), a najsłabszy w województwach: kujawsko-pomorskim, opolskim, śląskim i warmińsko-mazurskim (3,7).

Stan zasiewów rzepaku i rzepiku ozimego w 12 województwach oceniono jako gorszy od ubiegłorocznego. Największa różnica w porównaniu z danymi sprzed roku jest w województwach łódzkim i śląskim. Jedynie na Mazowszu ocena plantacji była wyższa od tej z wiosny 2014 roku, a w województwach podlaskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim na ubiegłorocznym poziome.

Stan plantacji rzepaku i rzepiku jarego oceniono na 3,6 stopnia kwalifikacyjnego, czyli o 0,1 stopnia niżej niż przed rokiem.

GUS szacuje, że powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku ozimego oraz jarego wyniesie w br. około 0,8 mln ha, czyli o ponad 13 proc. mniej niż w 2014 r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie