Platforma Żywnościowa zawojuje rynek? Plany są bardzo ambitne

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
19-02-2020,9:00 Aktualizacja: 19-02-2020,9:15
A A A

Od marca rusza Platforma Żywnościowa - innowacyjna giełda obrotu towarami rolno-spożywczymi. To pionierskie rozwiązanie na polskim rynku, wprowadzające standardy obrotu tymi towarami - poinformował zastępca dyrektora departamentu innowacji KOWR Mateusz Balcerowicz.

Od marca do sierpnia br. handel na platformie będzie miał charakter pilotażowy. W pierwszej kolejności transakcje będą dotyczyły rynku pszenicy i będą zawierane kontrakty typu spot, tj. rozliczane po aktualnych cenach z natychmiastową dostawą - zaznaczył Balcerowicz.

Platforma Żywnościowa SELLFOOD, kowr, wojciech kędzia, handel pszenicą

Platforma Żywnościowa ruszy za kilka miesięcy. Na początek sesje dla pszenicy

Seminaria informacyjne dla pracowników i kierownictwa ośrodków doradztwa rolniczego rozpoczęły kolejny etap realizacji projektu "Platforma Żywnościowa SELLFOOD". KOWR przygotowuje prawie sto spotkań w całym kraju. Platforma...
Na razie sesje będą się odbywały raz w tygodniu - w środy.

Uruchomienie takiej platformy umożliwi koncentrację podaży towarów rolno-spożywczych poprzez tworzenie dużych jednorodnych partii. Handel w oparciu o wystandaryzowane produkty i określone warunki transakcji zmniejszy ryzyko handlowe - wyjaśnił. Dodał, że chodzi o zwiększenie konkurencyjności polskich podmiotów w handlu zagranicznym.

W obrocie giełdowym będą mogli uczestniczyć zarówno mniejsi rolnicy, jak i duzi producenci, np. spółki czy grupy producenckie. Mniejsi producenci będą dostarczali zboże do tzw. magazynów autoryzowanych, w których będzie ono przechowywane.

Zboże oferowane na sprzedaż będzie przebadane pod względem jakości. Minimalna partia to 25 ton lub jej wielokrotność. Duzi producenci będą mogli sprzedawać towar z własnych magazynów autoryzowanych.

Kojarzeniem kupujących i sprzedających zajmie się giełda. Będzie nią Towarowa Giełda Energii SA, gdyż posiada licencję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do prowadzenia tego typu obrotu - wyjaśnił wicedyrektor. Dodał, że giełda ta zajmuje się handlem gazem i energią elektryczną.

giełda, zboża, agrobiznes, Platforma Żywnościowa

Nowej giełdzie będzie towarzyszył system autoryzowanych magazynów

Od stycznia 2020 r. ruszą zapisy do giełdy towarów rolnych - zapowiada w rozmowie z PAP minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Warszawska GPW i KOWR realizują już końcowy etap tego projektu. Najpierw na nowym parkiecie będzie...

Handel zbożem będzie się odbywał w formie elektronicznej poprzez domy maklerskie i system magazynów autoryzowanych. W obrocie towarowym uczestniczy także Izba Rozliczeniowa, która prowadzi rozliczenia finansowe między stronami transakcji.

W fazie pilotażu będzie można kupić trzy rodzaje pszenicy, określone przez giełdę - o wysokich paramentach jakościowych, pszenicę konsumpcyjną oraz paszową. W ramach sesji obrotowi będzie podlegała pszenica konsumpcyjna i paszowa. Jeżeli znajdzie się chętny do zakupu pszenicy po zaakceptowanej przez dostawcę cenie, wówczas dojdzie do transakcji - wyjaśnił Balcerowicz.

Oferent wyznaczy cenę minimalną, po której może sprzedać ziarno; jeżeli kupujący będzie gotowy zapłacić drożej, to sprzedający uzyska lepszą cenę.

Balcerowicz zaznaczył, że projekt przewiduje także sprzedaż aukcyjną. Ta forma zawierania transakcji została wprowadzona dodatkowo, po konsultacjach z rynkiem, i skierowana do tych podmiotów, które będą sprzedawały przez własne magazyny autoryzowane. W tym wypadku minimalna partia to co najmniej 250 ton - wyjaśnił wicedyrektor. W ramach aukcji przedmiotem obrotu będzie pszenica w trzech klasach jakościowych.

zmiany klimatu, odmiany pszenicy, uprawa pszenicy, spadek plonowania, wzrost stężenia dwutlenku węgla, susza

Zmiany klimatu a uprawa pszenicy

Niewątpliwie zmiany klimatu postępują, o czym świadczy chociażby rosnąca średnia temperatura powietrza wynikająca z coraz większego stężenia dwutlenku węgla w atmosferze (CO2). Coraz częściej występują też ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym...

W fazie pilotażu TGE oraz Izba Rozliczeniowa nie będą pobierały opłat. Po zakończeniu pilotażu, tj. od września br. giełda przejmie to działanie od KOWR w ramach licencji, na zasadach biznesowych, i to ona zdecyduje m.in. o wysokości opłat - poinformował Balcerowicz.

Jak mówił, w przyszłości mogą być wprowadzone kontrakty terminowe, o asortyment rozszerzony np. o kukurydzę, rzepak, odtłuszczone mleko w proszku, koncentrat soku jabłkowego, cukier, półtusze wieprzowe klasy E.

Projekt powstał z inicjatywy resortu rolnictwa w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Realizuje go Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w konsorcjum z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Finansuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie internetowej www.platformazywnosciowa.com.pl.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

15.10 - 31.12.2020 300 tys. zł na odtworzenie potencjału produkcji rolnej <-- zobacz więcej

26.10 – 24.12.2020 wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

30.11 – 13.01.2021 można złożyć wniosek na rozwój usług rolniczych <-- zobacz więcej

30.11 – 28.01.2021 wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy <-- zobacz więcej

31.12.2020 pomoc w związku z COVID-19 dla poszkodowanych przez suszę