Gaz ma być tańszy dla piekarni i cukierni

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
31-03-2023,9:15 Aktualizacja: 31-03-2023,9:15
A A A

Maksymalna stawka za gaz w wysokości 200,17 zł/MWh dla piekarni i cukierni, w tym tych działających w formie spółdzielni spożywczych, będzie obowiązywała od 1 kwietnia.

Z tej formy pomocy w postaci maksymalnej ceny gazu na poziomie 200,17 zł/MWh mogą skorzystać firmy produkujące pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka (kod PKD 10.71.Z) z wykorzystaniem pieca ogrzewanego paliwem gazowym. Według szacunków, pomocą może zostać objętych ok. 3,3 tys. przedsiębiorców.

produkcja pieczywa, Stowarzyszenie Producentów Pieczywa, epidemia koronawirusa, bezpieczeństwo żywności

Producenci gwarantują: nasze pieczywo jest bezpieczne

Pieczywo wytwarzane przez piekarnie jest bezpieczne - zapewnia w oświadczeniu Stowarzyszenie Producentów Pieczywa odnosząc się do możliwości zarażenia koronowirusem. Ze względu na obawy klientów kupujących pieczywo luzem Główny...

 

- Maksymalna cena za gaz dla piekarni i cukierni to bardzo duża pomoc w sytuacji wysokich cen surowców energetycznych, będących efektem rosyjskiej agresji na Ukrainie. Przedsiębiorcy będą mieli zapewnione stabilne ceny gazu, a ich klienci możliwość dalszego kupowania pieczywa czy ciastek w ulubionych miejscach - przekonuje minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Wnioski o wsparcie będzie można złożyć elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na udostępnionym przezeń formularzu i w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury ze wskazaniem okresu, na jaki stawka ma być obniżona.

„Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r. będzie obowiązywała maksymalna cena gazu ziemnego dla piekarni. Wsparcie zostanie wdrożone w ramach pomocy de minimis, tj. pomocy ograniczonej do limitu ogólnie przyjętej pomocy w wysokości 200 tys. euro na przestrzeni 3 lat. Szacowany koszt pomocy to ok. 366 mln zł za trzy kwartały 2023 r.” – podsumowuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie