Plonowanie odmian skrobiowych średnio późnych i późnych ziemniaka w 2018 roku

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
21-11-2018,7:25 Aktualizacja: 21-11-2018,7:29
A A A

Plon ogólny wzorca dla odmian skrobiowych średnio późnych i późnych ziemniaka w badaniach PDO wyniósł w 2018 r. 416 dt/ha.

Rok wcześniej było to 490 dt/ha, dwa lata temu 504 dt/ha, a trzy lata wcześniej - 363 dt/ha. Uzyskany plon skrobi to: 82,3; 99,3; 107,5 i 72,4 dt/ha.

Różnica w plonie ogólnym bulw najlepszej i najgorszej odmiany skrobiowej średnio późnej i późnej ziemniaka w 2018 r. wyniosła 23 proc. wzorca (96 dt/ha), a w plonie skrobi 14 proc. (11,5 dt/ha) (tab. 1).

ziemniaki, pole

Plonowanie odmian skrobiowych wczesnych i średnio wczesnych ziemniaka w 2018 roku

Plon ogólny wzorca dla odmian skrobiowych wczesnych i średnio wczesnych ziemniaka w badaniach PDO wyniósł w 2018 r. 372 dt/ha i był mniejszy niż w 2017 r. (457 dt/ha) i w 2016 r. (481 dt/ha), a większy niż w 2015 r. (335 dt/ha). Plon...
Tabela 1. Zróżnicowanie plonowania odmian skrobiowych średnio późnych i późnych ziemniaka w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

Wzorzec, dt/ha

416

Najlepsza

116

Najgorsza

93

Plon skrobi

Wzorzec, dt/ha

82,3

Najlepsza

110

Najgorsza

96

Źródło: COBORU 2018.

Wśród 5 odmian biorących udział w doświadczeniach tylko Kuras jest odmianą holenderską, a pozostałe to polskie (tab. 2). Wszystkie odmiany są wpisane do Krajowego Rejestru.

ziemniaki, przyczepa, wyładunek

Plonowanie odmian jadalnych średnio wczesnych ziemniaka w 2018 roku

Plon ogólny wzorca dla odmian jadalnych średnio wczesnych ziemniaka w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wyniósł w 2018 r. 464 dt/ha i był nieco większy niż w 2015 r. (433 dt/ha). Natomiast zdecydowanie niższy niż...

Tabela 2. Plonowanie odmian skrobiowych średnio późnych i późnych ziemniaka w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiany

Proc. wzorca

Plon ogólny

1

Kuras

116

2

Pasja Pomorska

98

3

Amarant

98

4

Inwestor

96

5

Hinga

93

Plon skrobi

1

Kuras

110

2

Hinga

100

3

Pasja Pomorska

97

4

Amarant

97

5

Inwestor

96

Źródło: COBORU 2018.

Średnia zawartość skrobi w bulwach wyniosła 19,8 proc. i kształtowała się od 18,8 proc. (odmiana Kuras) do 21,4 proc. (odmiana Hinga) (tab. 3).

ziemniak, pole

Dziesiątka najlepiej plonujących odmian jadalnych wczesnych ziemniaka w 2018 roku

Plon ogólny wzorca dla odmian jadalnych wczesnych ziemniaka w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego wyniósł w 2018 r. 444 dt/ha i był znacznie mniejszy niż w 2017 r. (512 dt/ha) i w 2016 r. (536 dt/ha). Był...

Tabela 3. Zawartość skrobi w bulwach u odmian skrobiowych średnio późnych i późnych  ziemniaka w doświadczeniach PDO w 2018 r.

Lp.

Odmiany

Proc.

Wzorzec

19,8

1

Hinga

21,4

2

Inwestor

19,7

3

Pasja Pomorska

19,5

4

Amarant

19,4

5

Kuras

18,8

 Źródło: COBORU 2018.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement