Stosowanie pestycydów ma zasady. Inspekcja prowadzi kontrole

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
31-03-2022,10:35 Aktualizacja: 31-03-2022,10:46
A A A

Mając na uwadze bardzo duże zagrożenia związane z użyciem środków ochrony roślin, pamiętajmy o bezpiecznym ich stosowaniu! - zaapelował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.

Warunki właściwego stosowania środków ochrony roślin, w celu zminimalizowania zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska, Inspektorat przypomniał w związku z rozpoczęciem przez rolników wiosennych zabiegów ochronnych.

pole

Mniej substancji czynnej, efekt ten sam

W krajowej i europejskiej branży rolniczej pojawia się coraz więcej dyrektyw, przepisów, rozporządzeń, wytycznych, zarządzeń oraz zwykłych zaleceń dotyczących ograniczenia stosowania środków ochrony roślin. Decyzje słuszne, ale jak je...

"Osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin powinny stosować zasady integrowanej ochrony roślin, tj. przed zastosowaniem chemicznej ochrony roślin wykorzystać wszelkie dostępne działania i metody ochrony przed agrofagami tak, aby ograniczyć do minimum stosowanie pestycydów. Zastosowanie chemicznej ochrony roślin powinno być poprzedzone monitoringiem występowania organizmów szkodliwych i oceną konieczności wykonania zabiegu" - wskazuje WIORiN.

Jak dalej zastrzega, do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy. Należy ponadto bezwzględnie przestrzegać zapisów zawartych w etykietach.

"Nie można stosować środków ochrony roślin na rośliny oraz agrofagi, które nie zostały wyszczególnione w etykiecie oraz przekraczać wskazanych dawek i liczby dopuszczonych zabiegów. Należy zapoznać się z warunkami bezpiecznego stosowania środka, zawierającymi wytyczne dotyczące m.in. środków ostrożności, a w tym obowiązku wyznaczania stref ochronnych od zbiorników i cieków wodnych. Pamiętać należy o ochronie organizmów pożytecznych, w szczególności owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych" - wylicza bydgoski Inspektorat.

ceny środków ochrony roślin, CDR w Brwinowie, uprawy rolnicze, sadownictwo

Ruszył monitoring cen środków ochrony roślin

Kwestia cen środków do produkcji rolnej jest obecnie na topie. Decydują one bowiem w dużej mierze o opłacalności produkcji w gospodarstwach. Stawki pestycydów będą monitorowane przez doradztwo rolnicze. Centrum Doradztwa Rolniczego w...

Przypomina ponadto, że w celu zapobiegania znoszenia cieczy na tereny nieobjęte zabiegiem, należy zachowywać minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów. Nie należy też stosować środków ochrony roślin jeżeli prędkość wiatru przekracza 4 m/s.

Do tego istnieją formalne wymogi co do osób stosujących pestycydy. Powinny one:

  • posiadać ukończone szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin lub integrowanej produkcji roślin
  • wykorzystywać do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin wyłącznie sprzęt sprawny technicznie i skalibrowany, posiadający ważne badania techniczne
  • prowadzić i przechowywać przez 3 lata dokumentację dotyczącą stosowanie środków ochrony roślin (należy zanotować nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin oraz wskazać sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin)

Trzeba przestrzec rolników, że Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzi kontrole stosowania pestycydów m.in. w gospodarstwach warzywniczych, rolniczych i sadowniczych, weryfikując spełnienie przez użytkowników wymienionych minimalnych standardów. Pracownicy WIORiN w Bydgoszczy rocznie przeprowadzają około 1600 takich kontroli - w większości ukierunkowanych na gospodarstwa mogące posiadać sprzęt do stosowania środków ochrony roślin bez aktualnej atestacji.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE