Rolnicy dostaną dotacje na biologiczną ochronę upraw?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-12-2020,10:35 Aktualizacja: 18-12-2020,10:38
A A A

Jedyną skuteczną zachętą dla rolników do stosowania ochrony biologicznej będzie stworzenie krajowego programu wspierania takich zabiegów w formie dofinansowania - brzmi wystąpienie do Grzegorza Pudy, ministra rolnictwa Janusza Wojciechowskiego unijnego komisarza ds. rolnictwa.

Pismo wystosowane zostało przez zespół instytutów badawczych i branżowych, uczelni, usługodawców zabiegów ochrony biologicznej, producentów biologicznych środków ochrony, polskich organizacji producentów roślin rolniczych i ogrodniczych (w sumie 25 podmiotów).

mankozeb, wycofanie mankozebu, ochrona ziemniaka, Dziennik Urzędowy UE, ochrona przed zarazą ziemniaka, alternarioza

Mankozeb bez zatwierdzenia

15 grudnia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2087 z 14 grudnia 2020 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej mankozeb. Długo trzeba było na niego czekać,...

Zdaniem sygnatariuszy przesłania, w obliczu przygotowań nowego modelu Wspólnej Polityki Rolnej UE i konieczności dostosowania się do wytycznych zawartych w Rezolucji Parlamentu Europejskiego z 12 lutego 2019 r. w sprawie wdrażania dyrektywy o zrównoważonym stosowaniu pestycydów oraz strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, wspieranie ochrony biologicznej jest szczególnie uzasadnione, ponieważ pozwala zmniejszyć zużycie chemicznych środków ochrony roślin i zagrożenia z nimi związane, powiększyć areał upraw ekologicznych i chronić różnorodność biologiczną.

W Rezolucji jednoznacznie zaznaczono potrzebę finansowania i propagowania takich metod.

"W tej sytuacji konieczna jest ingerencja państwa, czyli stworzenie konkretnych instrumentów polityki, które pomogą zmienić zachowania rolników, prowadzące do zmniejszenia stosowania pestycydów (…)Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, składamy prośbę zmierzającą do poprawy obecnej sytuacji w zakresie wykorzystania biologicznych (wirusy, mikro-i makroorganizmy) oraz biotechnicznych (produkty procesów mikrobiologicznych, wyciągi z roślin, feromony) środków ochrony roślin w Polsce" - czytamy w wystąpieniu.

odporność chwastów na herbicydy, walka z odpornością chwastów, mechanizmy działania substancji aktywnych,

Odporność chwastów na herbicydy. Poznaj mechanizmy działania substancji czynnych

Uodparnianie się chwastów na stosowane substancje czynne nie jest zjawiskiem nowym. Trwa od lat. Problem w tym, że cały czas nasila się.   Jednym z kluczowych momentów będzie opracowanie testu, który pozwoli szybko...

W uzasadnieniu znalazł się argument, że pomimo dostępności środków ochrony biologicznej o potwierdzonej skuteczności i nowoczesnych technologii ich stosowania zarówno w uprawach pod osłonami, jak również w sadach, polowych uprawach warzyw oraz rolniczych uprawach wielkoobszarowych, obecnie w Polsce metody biologiczne wykorzystywane są na stosunkowo niewielką skalę.

"Wiedza rolników w kwestii ochrony biologicznej upraw jest wciąż mała, a propagowanie metod biologicznych niedostateczne. Upowszechnianie informacji w postaci sporadycznych artykułów popularno-naukowych w prasie rolniczej, nie prowadzi do pożądanych skutków" - napisano we wniosku.

Zdaniem zespołu jedyną skuteczną zachętą dla rolników do stosowania zabiegów ochrony biologicznej będzie stworzenie krajowego programu wspierania zabiegów biologicznych - w formie dofinansowania - podobnego do programów wprowadzonych w innych krajach UE (jak np. w Czechach, Niemczech, Francji, Austrii, Słowacji czy Belgii), a także poza Unią (jak np. w Szwajcarii).

"Uważamy, że na tym etapie ustaleń WPR, przed obradami Rady, Parlamentu i Komisji Europejskiej jest możliwość wprowadzania do obrotu środków biologicznych na większą skalę, zarówno w uprawach ekologicznych jak i integrowanych programach ochrony roślin oraz zwiększenie możliwości dofinansowywania i zrównoważonych metod biologicznych ochrony roślin" - brzmi pismo do szefa resortu rolnictwa i unijnego komisarza.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement