Wojsko nie będzie strzelać do dzików

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
31-01-2018,13:40 Aktualizacja: 31-01-2018,16:33
A A A

Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że brak jest podstaw prawnych do użycia żołnierzy w redukcji populacji dzików w związku z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Głosy, by wykorzystać siły zbrojne w akcji odstrzeliwania dzików podnosiły się ostatnio w całym kraju. Oficjalnie z wnioskiem o użycie w niej Wojsk Obrony Terytorialnej do MON-u wystąpiła Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Ministerstwo w odpowiedzi wskazało na brak podstaw prawnych do takiej decyzji.

odstrzał dzików, populacja dzików, podkarpacie, walka z asf, Głogów Małopolski

Myśliwi dostali zgodę i odstrzelą więcej dzików

Przez dwa lata populacja dzików w podkarpackich lasach zmniejszyła się o 1,5 tysiąca osobników. Do zwierząt strzela się częściej ze względu na rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń. Lasy na Podkarpaciu są jedną z...

Jak podkreślono, zgodnie z obowiązującym porządkiem na czele z Prawem łowieckim, zmniejszenie populacji tego gatunku może nastąpić w wyniku odstrzału planowego, redukcyjnego lub sanitarnego i takie uprawnienia posiadają Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz zarządcy lub dzierżawcy obwodów łowieckich.

"Ponadto odstrzały mogą wykonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia do wykonywania polowania. Jedną z form wsparcia organów administracji publicznej przez resort obrony narodowej w działaniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń może być udział pododdziałów Sił Zbrojnych RP w poszukiwaniu i zgłaszaniu przypadków padłych dzików oraz wsparcie służb leśnych w prowadzeniu inwentaryzacji pogłowia tych zwierząt" - zaznaczono w odpowiedzi.

odstrzał dzików, populacja dzików, Słowacja, ASF

ASF. Na Słowacji strzelają do dzików przez cały rok

Afrykański pomór świń jest obecny w Rosji, Estonii, Mołdawii, na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie a także w Czechach i Polsce. Kraje sąsiadujące są zaniepokojone szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa. Stąd władze Słowacji wprowadziły...
Do dokumentu została dołączona obszerna opinia prawna w tej sprawie, która kończy się następującymi wnioskami:

  • wykonywanie odstrzałów sanitarnych i odstrzałów redukcyjnych leży całkowicie poza kompetencjami Wojsk Obrony Terytorialnej
  • żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej nie są uprawnieni do używania broni w celach myśliwskich - wykonanie odstrzału narażałoby ich na odpowiedzialność karną w związku z popełnieniem przestępstwa
  • katalog podmiotów zobowiązanych do podjęcia działań prawnych i faktycznych w zakresie zwalczania ASF jest ustawowo określony. Egzekwowanie dopełnienia obowiązków przez podmioty do tego powołane nie jest zagadnieniem prawnym, stanowiącym przedmiot niniejszej opinii

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 3/2021

Hoduj z głową świnie:

-Posłuchaj, co mają do powiedzenia

-Kształtowanie odporności poprzez żywienie

-Lepszy dobrostan to krótszy tucz

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2021

Hoduj z głową bydło:

-Mleko będzie drożeć?

-Energia z mleka i słońca

-Dobry GPS z żyta, czyli jaki?

-Kiszonki w żywieniu cieląt

-Jak zadbać o rozród krów?

PRENUMERATA