Sprawy ASF w gospodarstwach trafiły do organów ścigania

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
06-12-2021,18:25 Aktualizacja: 06-12-2021,18:29
A A A

Ile jest obecnie stad trzody chlewnej w Polsce? Czy wszyscy hodowcy, u których w 2021 r. w gospodarstwach wykryto ogniska wirusa ASF dostaną odszkodowania? Jakie środki zaplanowano na walkę z ASF w 2022 roku?

Z takimi m.in. pytaniami z interpelacji poselskiej dotyczącej skutków epidemii afrykańskiego pomoru świń  zmierzył się resort rolnictwa.


wirus asf, ognisko asf, afrykański pomór świń, ferma trzody chlewnej, zabite świnie, trzoda chlewna, bioasekuracja

ASF. Kilkadziesiąt tuczników w 122. ognisku

Główny lekarz weterynarii podał szczegóły 122. ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Ognisko ASF nr 2021/122 (ognisko pierwotne) wyznaczono 26 listopada w gospodarstwie, w którym utrzymywano 64 tuczniki. Gospodarstwo to...

W odpowiedzi wskazał, że liczba aktywnych stad świń w Polsce z podziałem na województwa przedstawia się następująco: woj. dolnośląskie - 1433, woj. kujawsko-pomorskie - 10 736, woj. lubelskie - 5804, woj. lubuskie - 643, woj. łódzkie - 9765, woj. małopolskie - 4754, woj. mazowieckie - 7072, woj. opolskie - 3652, woj. podkarpackie - 5172, woj. podlaskie - 2117, woj. pomorskie - 3968, woj. śląskie - 2978, woj. świętokrzyskie - 3804, woj. warmińsko-mazurskie - 2150, woj. wielkopolskie - 22603, woj. zachodniopomorskie - 1050. Łącznie to  87 701 stad.

Koszty, jakie Inspekcja Weterynaryjna poniosła na zwalczanie ognisk ASF u świń w 2021 r., wyniosły według stanu na 15 listopada 31 370 768 zł. Odszkodowań za wybite świnie odmówiono 32 właścicielom gospodarstw w odniesieniu do 26 ognisk ASF.

"Przyczyną odmowy wypłat odszkodowań było naruszenie art. 49 ust. 7 pkt. 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. W przypadku 2 ognisk na terenie województwa świętokrzyskiego postępowanie w sprawie odmowy wypłaty odszkodowania jest w toku, a w przypadku 5 gospodarstw na terenie województwa małopolskiego sprawy zostały przekazane do organów ścigania, w tym w jednym przypadku sprawa dotyczyła gospodarstwa niezgłoszonego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak również nielegalnego wprowadzenia zwierząt do gospodarstw niewiadomego pochodzenia bez wymaganych świadectw zdrowia (w 2 przypadkach)" - wylicza ministerstwo.

Plan bezpieczeństwa biologicznego, główny lekarz weterynarii, trzoda chlewna, gospodarstwo, hodowcy świń, bioasekuracja

ASF. Kto od 1 grudnia musi posiadać zatwierdzony PBB?

Ministerstwo rolnictwa informuje, że 1 grudnia mija termin na opracowanie przez producentów trzody chlewnej planów bezpieczeństwa biologicznego (PBB). Plan bezpieczeństwa biologicznego (PBB) jest obowiązkowy przy przemieszczaniu świń...

Jeśli chodzi o wsparcie, według stanu na 7 listopada złożono w ramach Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji 7 756 wniosków o przyznanie pomocy na 385 mln zł na operacje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF, z czego zakontraktowano 4 825 wniosków na 225 mln zł.

Dzięki zrealizowanym operacjom: w ramach 3,5 tys. z nich beneficjenci planują zabezpieczyć chlewnie ogrodzeniem o łącznej długości ok. 956 tys. metrów bieżących, planowany jest zakup ok. 2,7 tys. urządzeń do dezynfekcji oraz planowane jest utworzenie lub modernizacja 132 zadaszonych niecek do dezynfekcji.

W ramach Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej złożono 35 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 7,8 mln zł na operacje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF, z czego zakontraktowano 8 wniosków na kwotę 1,4 mln zł.

W ramach Restrukturyzacji małych gospodarstw złożono 127 wniosków o przyznanie pomocy na 7,6 mln zł na operacje zapobiegające rozprzestrzenianiu ASF, z czego zakontraktowano 88 wniosków na 5,3 mln zł.

Tajlandia, ASF u świń, ogniska ASF, likwidacja loch, wieprzowina, import mięsa wieprzowego,

Tam w wyniku ASF liczba loch może spaść nawet o połowę

Tajlandia zmaga się wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF), który atakuje kolejne stada trzody chlewnej. Choroba ta może doprowadzić do zmniejszenia liczby loch w tym kraju nawet o 50%.   Cena w skupie trzody chlewnej w Tajlandii...

W ramach Inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej beneficjenci ubiegający się o wsparcie na operacje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF złożyli 28 wniosków o przyznanie pomocy na 2,7 mln zł, z czego zawarto 25 umów na 2,5 mln zł.

Na przyszły rok - zgodnie z projektem ustawy budżetowej - na zadania realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym na walkę z ASF, zaplanowano środki ogółem w wysokości 948 229 000 zł.

Z tego w części 83 - Rezerwy celowe, poz. 12 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (w tym na wypłatę wynagrodzeń dla lekarzy, wyznaczonych na podstawie art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej) wpisano 548.768.000 zł oraz w części 85 - Budżety wojewodów, rozdział 01022 - zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego - kwotę 399.461.000 zł.
 

  • Więcej informacji na temat hodowli trzody chlewnej znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 6/2021

Hoduj z głową świnie:

-Produkuje tuczniki w strefie ASF

-Bioasekuracja nie jest straszna

-Otłuszczanie a rozród loch

-To nie koniec ASF

-Psy mogą pomoc zwalczyć ASF

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 6/2021

Hoduj z głową bydło:

-Śruta sojowa od A do Z

-Zadbaj o zdrowe racice

-Jak powstaje idealna bela?

-Jakie białko w dawkach?

-Z automatyka za pan brat

PRENUMERATA